Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_000909_11                                                                                                                 top


Strain : Methanocaldococcus jannaschii DSM 2661 RefSeq :NC_000909 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_000909_11
DR consensus (30 bp) : GTTAAAATCAGACCGTTTCGGAATGGAAACNumber of repetitions :12
Begin Position : 507264 End Position : 508047

507264GTTAAAATCAGACCGTTTCGGAATGGAAACTCTGATTTTAACTACCGAAATTTTTATATATGGATTTATATATAAATT 507341
507342GTTAAAATCAGACCGTTTCGGAATGGAAACTTTTATCCCTCCAAAAAATAAAAGAATAAATAAAA 507406
507407GTTAAAATCAGACCGTTTCGGAATGGAAACAGTGTAAATGAAGATTTCTTAACTATATTGCAACAAGC 507474
507475GTTAAAATCAGACCGTTTCGGAATGGAAACAATTCTCTACAGAAACTAAATACAAATGACTT 507536
507537GTTAAAATCAGACCGTTTCGGAATGGAAACCAAAACATGAGTGCAGAAGAGGCAAATAACATTCTACAA 507605
507606GTTAAAATCAGACCGTTTCGGAATGGAAACCCCCCGAAAAGGTTGGAAACTCAGCAAAACTAATC 507670
507671GTTAAAATCAGACCGTTTCGGAATGGAAATATGGAACAAGAATGAGAATCTCTGGAGTGGATGTTATTAAAGT 507743
507744GTTAAAATCAGACCGTTTCGGAATGGAAACCTTATTGCCTCTTCAAATCTATAAACTATAGCATCAACACCG 507815
507816GTTAAAATCAGACCGTTTCGGAATGGAAACTTTTTATTTTAATAATGTTTCTATCATCTTAATTTTGA 507883
507884GTTAAAATCAGACCGTTTCGGAATGGAAACTTTTTATTTTAATAATGTTTCTATCATCTTAATTTTGA 507951
507952GTTAAAATCAGACCGTTTCGGAATGGAAACAACTAAATCTAATTGAGATTTTTTTGGTTCATGTCT 508017
508018ATTAAAATCAGACTGATTCGGAATGGAAAC508047
Left flanking sequence : Till position 507264 (length bp)
TTTATATTGTAAGATGGTTATTTACCCTTAGAAAAATATGGTATAGAAAAGCTTAAATATTAAGAGTGAT
GAAGTATATTATGTTGTGAATGATTGCCCT
Right flanking sequence : From position 508047 (length bp)
ATAGTTCTTTTTCCTTCTACCTCCCAAAATTGTTTATAATTAAAATCAGACCTCTAAGAGGATGAAAACT
AAGAAAAATTATATTTCACTATTTTTTCAA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp