Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_000909_17                                                                                                                 top


Strain : Methanocaldococcus jannaschii DSM 2661 RefSeq :NC_000909 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_000909_17
DR consensus (30 bp) : GTTAAAATCAGACCTCTTGGAGGATGGAAANumber of repetitions :10
Begin Position : 1267046 End Position : 1267713

1267046GTTAAAATCAGACCTCTTGGAGGATGGAAACTTATATTCACTTGTATAATTGTTTTCTATTGCATTCAAA 1267115
1267116GTTAAAATCAGACCTCTTGGAGGATGGAAACCGCATTCTTTTTGTATTTTTAACTCTTCTAAAATA 1267181
1267182GTTAAAATCAGACCTCTTGGAGGATGGAAACAAAGCTGAAATTACTGAGGAAGATACTGAGAAAGTTATAATTAAAATA 1267260
1267261GTTAAAATCAGACCTCTTGGAGGATGGAAACGAAAAAGAGGGTAAATTAACAATCTATAATATTGAG 1267327
1267328GTTAAAATCAGACCTCTTGGAGGATGGAAACGCATTCCATTACCTATATATATACCGTTTATATAGCCGTTTCCATT 1267404
1267405GTTAAAATCAGACCTCTTGGAGGATGGAAACTTTAATTCTTCAATGCTATTAACAGTTTCATCCCTA 1267471
1267472GTTAAAATCAGACCTCTTGGAGGATGGAAACTGAGTATGGCCTATTGGGATGACAACATACTTAATTAGCCCATTT 1267547
1267548GTTAAAATCAGACCTCTTGGAGGATGGAAATTAAACTCTTTTTTCTTATCTTCTGACAATTGTAAAT 1267614
1267615GTTAAAATCAGACCTCTTGGAGGATGGAAATTATGTGGTTTTAGAGGATGGGAAGATTGTAGAAAAGGA 1267683
1267684GTTAAAATCAGACCTCTTGGAGGATGAAAA1267713
Left flanking sequence : Till position 1267046 (length bp)
TTTATATTGTAAGATGGTTATTTATCCTTAGAAAAATATGGTATAGAAAAGCTTAAATATTAAGAGTGAT
GAAGTATATTATGTTGTGAATGATTGCCCT
Right flanking sequence : From position 1267713 (length bp)
CTTTAGCATTCATTAAAATAAGACGTATTAGAGAATAAAAAAGCTTATAACTGGAATTTTTTATAAACAA
AATAAAAATATTATACCATTCCAAAAATCT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp