Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_000916_16                                                                                                                 top


Strain : Methanothermobacter thermautotrophicus str. Delta H RefSeq :NC_000916 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_000916_16
DR consensus (30 bp) : GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATNumber of repetitions :47
Begin Position : 1472442 End Position : 1475513

1472442GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATGGTGAAAATACTAACACCCGTAGAAGCCCTTGAAGA 1472507
1472508GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATATTACAATCGTAAGCATTATGGTGAATCGGCTTGT 1472572
1472573GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATTGAAAACTACGGAATGGTATAAGAATGGTGAGAGAG 1472638
1472639GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATGTAAATGCGAACTATTACTATAATAATAACCTTTAT 1472704
1472705GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATATATTTACAATTCTAATTTGATTTTTATTTCCCATGAAA 1472773
1472774GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATACTGGAGGAGATGGAAAAGTGCAGCACGAGTGACATC 1472840
1472841GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATATGGAGGTGAAAGGAATGGTAGTGAATGAAAAAATGA 1472907
1472908GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATGAAGCAATGAGCTACGCAGTAGGGTGAGAGAGCAGG 1472973
1472974GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATTTATCGTGAAATACTTATTCTTAATCGGTTTTAGGT 1473039
1473040GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATTTTATATATAATTTTAACATATCCACAAAATAGTACCTAT 1473109
1473110GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATTTACAAACATCTCTATGGTTTCCAGTGCCATGACGA 1473175
1473176GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATTAAAGCTTCATTTGATTTACCGTCCATTACAAACAT 1473241
1473242GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATCCAGGAGAGCATCAATGACATGACCAACCGCCTCAAG 1473308
1473309GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATTTATGCTCTTAGGAGCATAGCGACGTAGTCATACAA 1473374
1473375GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATTTATAAAACCAAGAATGGAAGTAATGAATAGGCCATA 1473441
1473442GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATTGGGATGTCCTCGATAGGCTGCGAGAGAGCGCAGC 1473506
1473507GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATAAAGGGTGGCGGAGAGTCGGTAGAAACGATGTGCAATGT 1473575
1473576GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATATCAAGCAAATGGTGATCATTATTTCCAGTACTCTTC 1473642
1473643GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATTTTATTTGGACTGGTTTGCCGTCGAGGAAGAATTC 1473707
1473708GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATTATTGGTCTCTGTCTCATCCACCGTAACGGTG 1473769
1473770GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATTTTTTTATTACCCAATATTTTTCTTCAATTCTTTCCA 1473836
1473837GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATTGGACTGATTTAAGCCCAATGGGGGCTCTCAGGGCGG 1473903
1473904GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATACTGGAAAAAAAGAGTACACCACAATCTACACGTAATA 1473971
1473972GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATGAATGCGAGGAGGCTTAAAGCCACATTCAAGG 1474033
1474034GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATTATTGGTCTCTGTCTCATCCACCGTAACGGTG 1474095
1474096GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATTTTTTTATTACCCAATATTTTTCTTCAATTCTTTCCA 1474162
1474163GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATGCTCAATAAGGGTCGACGTGGCCCCGGAGGCCACGT 1474228
1474229GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATTACTGTGCGATCCACAGCTGACAGTGTAATTAAAA 1474293
1474294GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATTGGACTGATTTAAGCCCAATGGGGGCTCTCAGGGCGG 1474360
1474361GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATACTGGAAAAAAAGAGTACACCACAATCTACACGTAATA 1474428
1474429GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATGAATGCGAGGAGGCTTAAAGCCACATTCAAGG 1474490
1474491GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATTGAAGCACTGTGTTGGCTCAATGCTGTCTAAGTGCTT 1474557
1474558GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATGGGAATACCTGAAGAAGATAAACGCATAGAGTTTGCCGA 1474626
1474627GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATGCTAGTTCATGGCAGATGAGTTCAGCGAGACCATAC 1474692
1474693GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATTAGATCACGCCCCCAAGCCACCTTAACCCGTCCGC 1474757
1474758GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATGTACATTTCGGTGGCGATTTTTTTCATTTCACCACCGA 1474825
1474826GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATATCCGAAACATCTCAGTAGCGATTTTTTTCATTTCGC 1474892
1474893GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATGAGTATGGAAATAGCTATGGATGGTGGTTTTCAATTGA 1474960
1474961GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATTGGCGATCGTAAGGGCCCTTAACCTGCGACTGG 1475023
1475024GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATTAGGAGGGAGGAGTGATCCTCCCCTTTCTTTCTCA 1475088
1475089GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATTTCTATCACCTCTTATTTTTCTCTCTGGAGCCGT 1475152
1475153GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATCTATTTTTTCTTTGTCCTCTGTGGTTCTTTTGGATTT 1475219
1475220GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATTTCTATTTTTCTTTTCTTTCTTTTGTCTTTCTTTCTAT 1475287
1475288GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATAAAATAACACTATCTAAATCATCAAAATCATTTA 1475351
1475352GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATTTGAGGATTTCATATGCTTCAAAGGGGCTTTTTCCTT 1475418
1475419GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAATGGACACGCGTATAGCCTGAAGACGACCCTCAGCAG 1475483
1475484GTTAAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAT1475513
Left flanking sequence : Till position 1472442 (length bp)
TCCATATAAATGGAGTGCATTATCAGGGATCGACAAATTTATATGTCTGAAAGGAGAAATTTCAGAGCGA
TAGAGGCCAAATAAAGAAAAAATTGGCCAT
Right flanking sequence : From position 1475513 (length bp)
TCATTCTTGGTAGCTTCCACTGTACTTTCCTGATCCCTCCACCGGGAATACCACGGCCTGTACTATCCTT
TCACCCCTCTTTAGTGTATACTCATATTCT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp