Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_000917_1                                                                                                                 top


Strain : Archaeoglobus fulgidus DSM 4304 RefSeq :NC_000917 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_000917_1
DR consensus (30 bp) : GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGNumber of repetitions :60
Begin Position : 148 End Position : 4213

148GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGAGCCTTTCAGCCCTAGTGTGAGTGTCAGGTTTACTCTT 215
216GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGGTTTGTTAAGGGCTTTGATTTGCTCCTCGGTGGCTCTG 283
284GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGTAAAGCAGTTCACCCCTGTTACTGGTTTAACTGCCTT 350
351GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGGTATTTGAATCAATGAAAAGAAATCTTACCTCGTC 415
416GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGAGTCTTCTGGATGGGTCACAAGGGAGACATCGAGGC 481
482GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGTCAGCAAGGTTACGTCGGAGATCCTCGAAGAGGGTATCA 550
551GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGCGAGGATTGCTGCCAAAGAGAGCGCCTCGTTCTTCG 616
617GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGAAAGTGAACATGCTTAAAGAAATGCTGACAGAAATTGA 684
685GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGAGCGAGGAAGAGCTTGACGAATTCTTCAAAAGCGGA 750
751GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGTTGCATTTACATCGGCAGAATTGGTCTCGTCGGAAGGCAT 820
821GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGCGGTTCTCTTACGTACTCATGCGAGAAGTGAGACTCGCGTTG 892
893GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGAGCAAGTCGTGAAACTGAGCAGTCAAAACAGATCGTTA 960
961GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGTTTTCCCATACAATTACGACTTCGCCGGAAAAAAA 1025
1026GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGAGCGAGTTCGACCACGTCGTAGGTCTGCTGTCGGCAA 1092
1093GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGTGTTTGAAGTAGTTGAATACACCGTTGTGCTGTTTGTT 1160
1161GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGAGAGGGAGTATTAGGGCCATACTGGCCGGAGTTGTGGTT 1229
1230GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGATTCCAAATTGCGGAAAAAGATTCGAGGGCAGTTACTTCCC 1300
1301GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGACGTCGTTTATTGCCGTAACGCTAACACCATACTCAAGA 1369
1370GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGAAAGCCGTCCAGCGATTGTTTTCATCCGCACCGATAATAG 1439
1440GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGGGTTTAGACTTCCAGCAGGTAAGACATTCAAGGTTC 1505
1506GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGGAGGTAATAGCTGCGAGGGTCAAGCAGGTTTACGAGAA 1573
1574GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGGAGCAATATTAGAAGAACTCATGGCCACTGGCGACTTCA 1642
1643GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGTTACATATCCATTCACAGCACCTATGGCTGCCATCAAAAT 1712
1713GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGCTTCACAACCAGCCTGACCTCAATCTCTCCTCTCTCTTCGA 1783
1784GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGCATGGACATTCAGGCACAGCCAGAGCAAAAGACCTTC 1850
1851GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGTTCGTTAAGCTTTTCTCTAATTAGATTAACCGTTTTCGTA 1920
1921GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGTTTGATGTGAAAACCGCCCCTAAGCTTCCCGTTCGT 1986
1987GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGATCCTCACCGTCGGCGTGTCTTTCCCATTCAATTTCGGC 2055
2056GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGCATCAGCTTATGCATGTAATAAGCGAAGCTACATAACTGCAC 2127
2128GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGATCTATGTAGAGAAGGTATCCGATTTCATAGACTGGAGA 2196
2197GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGTATTTTTTTAAAAAAATATATAAAAAAGGAGGTGATGC 2264
2265GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGCTGTTCATCCTGTTCGGAGTGTTGATTTACGCAATTCTCA 2334
2335GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGTCGCTCTCTTGGTAGGTTACTTTGTCTTTACGGAGGTT 2402
2403GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGCGGTTTCCTCGCTGATCCGACTCTTCAGCCATCGCT 2468
2469GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGTAAGCGTCGCTGGGCGTCGCTCGGTGGTGGAACGGGTTA 2537
2538GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGGCCAGGATAATTGAGCGTGTTGTAGAGTCTGCCGCTGT 2605
2606GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGATTTCTGGTCGTGTTTACAAACTTAACGAACGCTACGA 2673
2674GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGCCAGCATTGTTCCAGCCGCAGCCAAACCGAGAAGGG 2739
2740GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGGCCGTTTTTCAGCCTCTTTGCCTTCATCCAGCATTT 2805
2806GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGCCTCCTTTGGGTGGAGTTCCAATCAGGAACGTGATTGG 2873
2874GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGAAAGAATGACCGAACACCTTAACCTCTCTATAACCCCAC 2942
2943GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGCTCTTCCCAACGTCACCCACAGATAACTATCTGGAGATG 3011
3012GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGGTAACCATAACCTACAAGTGCGGAGTGCCCTTGCA 3076
3077GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGTACTGCTCCCAGCACAAGGCAGCGCAGGCGTCGTGGTCTTC 3147
3148GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGCCTACGGCCGCAAATCGGACAGAGCTTATCCATCCTG 3214
3215GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGTTTGCATCTTCACCGGCATTGTCAGCTGCGAACTCTGA 3282
3283GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGATAGCTCTCTGTAACTCACTTCTTCCCCATACCATGTTTCTA 3354
3355GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGAGCATCTTCGTCTTCTTTATCCTCTTCAGGAGCTCTAA 3422
3423GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGGAAGTTTGCGTTTGTTCCAGAAGTTTGTAGAGTGCCA 3489
3490GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGAATGCTAATCGGATTCTCTGGTCCATCTGCAAGTGGCA 3557
3558GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGTGCTTCATCTTTCTCCAACACTTCTACAATCTTGACT 3624
3625GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGAAGACTACGACTCTTGGTAATCCATCGTTGCCTCTAATC 3693
3694GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGGGAACCCCGTAACTGGCTGCCTTCACGGCTGCGATTACTGCTAC 3767
3768GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGATCAAGAGCCCATGCCGTCAGAGAATGCGTTGAGGAGT 3835
3836GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGTCTGATTTTTCGGCAACAACAAACCTGAACTCAGAATTGC 3905
3906GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGCCTTATCTCATCCTCAGCACCATAAGGCATTTGACCCTT 3974
3975GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGCGAGACATTAACACAATTTATTGGGCATGTCCTGACGG 4042
4043GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGGCAGACGACGTACACTACTGGGGCGTTGTCAAGGAACA 4110
4111GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAGTAAGAACATCTCATAAACTTGTGTTGGACTCGGTAGCTCCCAA 4183
4184GTTGAAATCAGACCAAAATGGGATTGAAAG4213
Left flanking sequence : Till position 148 (length bp)
TATTATAAATGAGATGCACTTTCGACACCTCGCGGAAGTATATAAATGAAAGAAGCCCTCAGAAAACTTT
AAATTGGAAATAGAGGGAAAATTACTGATG
Right flanking sequence : From position 4213 (length bp)
GCAATGGCGACTTTTGCATAGGTGGCAAGCGTGGCAAGAGGAAAAAGATTTTCTAATTTTTTTATGAATG
TAGATTATGAAAGAGACGATTCAGCTTGCT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp