Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_000917_3                                                                                                                 top


Strain : Archaeoglobus fulgidus DSM 4304 RefSeq :NC_000917 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_000917_3
DR consensus (37 bp) : GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGNumber of repetitions :44
Begin Position : 1690930 End Position : 1694181

1690930GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGCTATTCTCCAAATAAAATTATATAACGCATTAACATCA 1691004
1691005ATAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGCAGGAGGGACCGGAAACACACGGTTGAAGGGGAACGC 1691078
1691079GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGTCTATAACTCCTATACGGTCAACATTGTAACCTGGGTT 1691153
1691154GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGTCTCGCTTGCCCTGATGAAATCGGATGGCTTTGCGTCCA 1691229
1691230GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGATCTTTTGCACTTCCTCCTTAACCTTCTTAATCTCC 1691302
1691303GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGGCTCTGCAGGGCCAGGGTAAGACAATTGCTGACATAATT 1691378
1691379GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGCTTCAGGTAACCCCTGAACTAAGACCTACTCGGACAGG 1691453
1691454ATTAAGCTGCCGTATTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGCTTCAGGTAACCCCTGCACAATTTCGGCCTTTTTCT 1691526
1691527GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGGTCTAACAGGCACAGGAGAACACATTGCACCCTTGCAA 1691601
1691602GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGCCTTCAATATCACTGTCCAGTTTCTTGAAGCACACTGGG 1691677
1691678GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGATGTCAACATGTTCATGCCTGCTTCAAAGCCGGATTTGG 1691753
1691754GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGTTTGGACTATTTCGCCGCAATCTGCACAGACTACTTC 1691827
1691828GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGGTCTCGCTCAGGTCGGTTAAGGCATCGTTCATCTC 1691899
1691900CTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGAACGTCGTGCTGAACTTAGGAATAGTGATGTCCAACTATCT 1691977
1691978GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGGAAATCGCTGTATTCATTTGGTTTTTTGAATTGGAAA 1692051
1692052GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGAAATCTACACCGTTTATTTTAACCGCCTTCATAACAA 1692125
1692126GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGCAAGCTGTTCTGGTGGCAACGATGCGAGTAAATTCT 1692198
1692199GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGATATACTCCTTACCCCCTATCTTCTTGCTTGAAATTGC 1692273
1692274GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGTCATCCTCTCGTACAGCGTCCTCGTTGAAATGCCGAGA 1692348
1692349GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGTCCCTCTCCCCACTCTCCATATCCTCGATAACGCTGAG 1692423
1692424GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGATTATCAGAGGTGTTGTAATCAAGGACGAGGAGCTGGAT 1692499
1692500GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGATATCAGCTCTTTTGTGAACTCATCCGTATAGTATGT 1692573
1692574GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGAATATCTGATTTATCAGGGCGATGCTTATCTCGGAGAA 1692648
1692649GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGAACTGATACCACAACTGGTGCACCAACTGAGGTTGCCGC 1692724
1692725GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGCAGTAAACATTGACGGCCAAATTTATCAGGGAGACGT 1692798
1692799GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGATAAATTCCTGATACATATTATTTGAATCAGAACCCAC 1692873
1692874GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGATTTTATCTGCATCTCCACACTACCTCTGCAGGAAGCT 1692948
1692949GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGCAATAATCTCATCATTGCCTGGAATTTCCGAAGTTAGGG 1693024
1693025GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGTGCAGCCACCAAGTTTGGTGACTTGGCAACCATCTT 1693097
1693098GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGGATACATGCAAAATATCTTGAGTGAGGTGGTTTGATGG 1693172
1693173GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGAATGCATCAGATTCATACTCAAGAACCTTCTTAACAA 1693246
1693247GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGATATTTTCGTATCCTTGAGAGTATCAGCGATCGATTCG 1693321
1693322GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGTCATATCACCTGATGAAATTCATCCTTTTCCTTTA 1693393
1693394GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGAATCACGACCCATTCATATCACCTCTTCTCCAAACCAA 1693468
1693469GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGTAAATGCTTTCTCACTTCCCTCTTTCTCATATATCTCT 1693543
1693544GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGGAGCTATCAGCAGATGGGCGAGAGTTTAGGCGGCTT 1693616
1693617GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGTGCAAAATAGGGGTGGTAGTAATGCGGTATAATTTCAGC 1693692
1693693GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGATGCAAAAGAGAAGTTCGGGTAGTGGTAGTGGGGAAGG 1693767
1693768GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGGTTGCTTGGCCTGCCATCTGAGTCATATGCCCCATCC 1693841
1693842GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGATGTCGTTGAACTGGGCTTGGATTTCTCTTATAATCGG 1693916
1693917GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGCCCTCGAAGCGGGCCTGCTGCTTGAACCTTACGGTTGT 1693991
1693992GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGACTGCAGGGGTGTGGACACAAGTGGACCGCAACAGAGGT 1694067
1694068GTAAGAAAGGGAGGCTCCTGAAAATGGAGATTGAAAGCAAGTCTTCGATTTCGCCTGCGACTTGTTCAACATCCTCT 1694144
1694145GTAAGAATGGAAGTCTCCTGAAAATGGAGATCGTGAG1694181
Left flanking sequence : Till position 1690930 (length bp)
CCTTTATAAATACAGTGTTAGTTTTGAGGTATGCTGCAATGGGCGGGAGAAGGGGGCAGTTAACTTTAAA
TATTAGGTGAATGGAGGGATTTTAGGGAGG
Right flanking sequence : From position 1694181 (length bp)
AACTTCATAAAACAGCACCATTCCATGTATCCTAAATAGTAAATGCTACACGGGCTACCGGAAAGGCGTT
TTGAGCGGTTGTGGTGAGAATTCTGCATCA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp