Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_000918_8                                                                                                                 top


Strain : Aquifex aeolicus VF5 RefSeq :NC_000918 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_000918_8
DR consensus (29 bp) : GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGNumber of repetitions :3
Begin Position : 1249189 End Position : 1249348

1249189GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGTTGAAAGAGCTAAAGCAACCGCACCGATGGTTATGA 1249253
1249254GTTTCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAGTGGAAAATGCTGCAAAAACAAAAAGGAAAAAGCTGAG 1249319
1249320GTTCCTAATGTACCGTGTGGATGTATATT1249348
Left flanking sequence : Till position 1249189 (length bp)
GCAGAACCTCGGGTTAGCGGAAATTAACATTCGTTTCGTGAAGGTTAGGTGTCTAATAAGTTATTGATAA
AGCGTTATTTTTTGGACACAGGCACACAGG
Right flanking sequence : From position 1249348 (length bp)
CATAAGATCATGAAACTTTCTTACAAAAGAGTTATCCTAACGAGGGAACTTGAGGATATAAAAAAGGATA
AACCTCTCTTTGAAAGAGAAGGCTTTAAAG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp