Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_002578_2                                                                                                                 top


Strain : Thermoplasma acidophilum DSM 1728 RefSeq :NC_002578 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_002578_2
DR consensus (29 bp) : GTAAAATAGAACCTTAATAGGATTGAAAGNumber of repetitions :47
Begin Position : 846049 End Position : 849106

846049GTAAAATAGAACCTTAATAGGATTGAAAGAGTTCGTTCAGGCTGAGGGATAAGACCGAAAAAAATG 846114
846115GTAAAATAGAACCTTAATAGGATTGAAAGACGAGTGCCGATGCAATCAAGAACGAAGAGGACTATAA 846181
846182GTAAAATAGAACCTTAATAGGATTGAAAGTCTCACAAGCTTCTACGACCGAGACTGCATCGCCTT 846246
846247GTAAAATAGAACCTTAATAGGATTGAAAGTTCTCTGCAGTCATGGTCAGATTCAGTCATAGCAGA 846311
846312GTAAAATAGAACCTTAATAGGATTGAAAGTTGGAAAGATCCGTAAGGTCTTTCTGCTGCAAATAA 846376
846377GTAAAATAGAACCTTAATAGGATTGAAAGAGCGACACCTGCTGGGTCGGGTTGTACAAGACAACG 846441
846442GTAAAATAGAACCTTAATAGGATTGAAAGTTCCTCCTCGCCATCATCTTCGACTACCGTTCGCTC 846506
846507GTAAAATAGAACCTTAATAGGATTGAAAGGTTTACGGCGATCGAAACTGAAGCAGTCTCACCCTG 846571
846572GTAAAATAGAACCTTAATAGGATTGAAAGAGAAGAGATATATCCGGAACAACTACGGGGCTACTA 846636
846637GTAAAATAGAACCTTAATAGGATTGAAAGATATATATGAACGAAGTGATATATACCGGAAACCGG 846701
846702GTAAAATAGAACCTTAATAGGATTGAAAGCACGTTGACGGTGAAGTTCTGGACGTCAGTATAAC 846765
846766GTAAAATAGAACCTTAATAGGATTGAAAGTCGGAAATAAAGCGTATGCTTGATGAGGGATGGGTCT 846831
846832GTAAAATAGAACCTTAATAGGATTGAAAGAATGGGGATAACGGCAATTTAGAAGTGGGTTCAACGT 846897
846898GTAAAATAGAACCTTAATAGGATTGAAAGTAGCCACCTTTCCCATCTTTATGGCCAGGAATGAAGA 846963
846964GTAAAATAGAACCTTAATAGGATTGAAAGAAGTACATCGCATTCTCAACTATGGCGAAACCCATGCCG 847031
847032GTAAAATAGAACCTTAATAGGATTGAAAGAGTAGAGAAACTCTTGAGAAACTGCGTTCCGCGAAG 847096
847097GTAAAATAGAACCTTAATAGGATTGAAAGACGATATCCTCATCGCAGAACCCGACCGATGTGGGCAAG 847164
847165GTAAAATAGAACCTTAATAGGATTGAAAGATCTGACCAACTCAAACACCACAGGCACACCCTTCAAC 847231
847232GTAAAATAGAACCTTAATAGGATTGAAAGGTACTTCCCCGGTGGCGAGCAATACAGCGGAAACA 847295
847296GTAAAATAGAACCTTAATAGGATTGAAAGAGACGTGGCACCGCTTATCGCCGACCCGCTTCCAGAC 847361
847362GTAAAATAGAACCTTAATAGGATTGAAAGAAAGTCACGCTGTCACCGACGTCCGTTGGGTTCTGG 847426
847427GTAAAATAGAACCTTAATAGGATTGAAAGAATCACCAAAGGAATAGAAGAAACCGCCTCCATTACGG 847493
847494GTAAAATAGAACCTTAATAGGATTGAAAGTAATTGTACGGAGAGGTGCCTCCTGATACCGAAGCA 847558
847559GTAAAATAGAACCTTAATAGGATTGAAAGGATATATTCGGCTGCAACCTTCCTGAACATATCTTTG 847624
847625GTAAAATAGAACCTTAATAGGATTGAAAGAAAATATGGGGTACAAGACCGAAAGAAGGATAAGGGA 847690
847691GTAAAATAGAACCTTAATAGGATTGAAAGAGTTGGTAAAGTTTTTGAAATGGAATACCAGACTAGC 847756
847757GTAAAATAGAACCTTAATAGGATTGAAAGTTTTTGTAGATGTTCTAGATTTGGAGGACTGGATTTAA 847823
847824GTAAAATAGAACCTTAATAGGATTGAAAGATTTTGATCTGGGCGGATGCTCCGCTGTATGATGATGTT 847891
847892GTAAAATAGAACCTTAATAGGATTGAAAGATTTATACGGACACGGACAGTTTCTTCGTGGTAAACA 847957
847958GTAAAATAGAACCTTAATAGGATTGAAAGAATGTGCGGAATGCTGACGCCGGCGCTGATATTCCCC 848023
848024GTAAAATAGAACCTTAATAGGATTGAAAGGTTAAGCTAAACTTAAAGACCGATGAACTGGAAATTG 848089
848090GTAAAATAGAACCTTAATAGGATTGAAAGATGAGTGGCAAATATATCATGAAATCGATGAGTTT 848153
848154GTAAAATAGAACCTTAATAGGATTGAAAGATTGGAATCACGGTGTCGATCTTAATAACAGATTTGGCG 848221
848222GTAAAATAGAACCTTAATAGGATTGAAAGCCACAAGTGAGATCGGCATAGCCCCTGCATAATAGCTA 848288
848289GTAAAATAGAACCTTAATAGGATTGAAAGCCAGAGCTTCGGCTTCTCAACCTCCGGATACGGGA 848352
848353GTAAAATAGAACCTTAATAGGATTGAAAGGCGAGAATTCAAAGCCATATATATTATCGGAAAGTCT 848418
848419GTAAAATAGAACCTTAATAGGATTGAAAGTTTATGGCTGAAATAACGGGGAATGACCCCAAATATCGT 848486
848487GTAAAATAGAACCTTAATAGGATTGAAAGTACACATTCGGCTCTTCCTTAAGCTCCGCAACGCTGT 848552
848553GTAAAATAGAACCTTAATAGGATTGAAAGAGTCTTCATTGCTTTACCCCCATAAATCAGATCCTCC 848618
848619GTAAAATAGAACCTTAATAGGATTGAAAGCTGGAACGTGATCGACTGCGAATAGCCATATTGATCCG 848685
848686GTAAAATAGAACCTTAATAGGATTGAAAGTTTGTTCAGTTCCTTCTTTGAGATCTCGAAAACTATT 848751
848752GTAAAATAGAACCTTAATAGGATTGAAAGTTCCGCAAGCACTGGGGGATCCTGAATAACAGAAGAGGCG 848820
848821GTAAAATAGAACCTTAATAGGATTGAAAGTGCACGCCTGCCCTGAGATGAATCCTCTTCTTCCT 848884
848885GTAAAATAGAACCTTAATAGGATTGAAAGACACCTGATCCGACCGAACACCCCTAAAATGAATTA 848949
848950GTAAAATAGAACCTTAATAGGATTGAAAGGTATGATGCCTGGACAGTCTGCCCCTGGTCAAATGT 849014
849015GTAAAATAGAACCTTAATAGGATTGAAAGAGGTTCTGGAGTGGCTGGCTTATCGCGACTGAAT 849077
849078GTAAAATAGAAACTTAATAGGATTAAGAG849106
Left flanking sequence : Till position 846049 (length bp)
ACAGATCCTTTATATACCAACCCTAAGACCTTAGGTTCTGTACACTTTACGAATCTCGAAAACAAAGATA
ATATAGTCATGAACTGATTATCTACCTCGG
Right flanking sequence : From position 849106 (length bp)
TTCCTTCGAACTATAGATTCTTCGCGAAACTCTCATCTAACTGATAAACATGTATCACTTCACTTTAACG
ATTGAAGCTATTATATCATAATTCACCTCG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp