Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_002754_3                                                                                                                 top


Strain : Sulfolobus solfataricus P2 RefSeq :NC_002754 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_002754_3
DR consensus (25 bp) : GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGNumber of repetitions :103
Begin Position : 1233466 End Position : 1239959

1233466GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGAACTAGCTTATAGTTTAGAAGAAAACAAACAAATAAT 1233528
1233529GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATTTTCAGCTGAAAATTTGAAATCTGTAGATTTGGATG 1233591
1233592GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTCCAAAATTGATCTTCTATTGCGTCTTTTATTGCTTTT 1233655
1233656GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATTGTAGTCTTTATCAATCCACGTTTCTCTAATCTTG 1233717
1233718GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAATTTTATACCGTCAATCTCTTCATTGTCGCCATAATC 1233780
1233781GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGTGCTTCGCACATCACTCATCTTCTCTCATCACCTTC 1233842
1233843GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAATGTATAAAGGTAACCAGGAGTTGTCCCACTTTCA 1233903
1233904GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATATTTACCTTACTCTTTTGGAGAAAGGTTATACGAC 1233965
1233966GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTTAGGATTGACGATAAAGAAGATGTTATCGTTGGTG 1234027
1234028GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCGAACGTAGTTTGAACCTGGCGGTATGTAGACATTAGCTT 1234092
1234093GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAGACTTGATGTCGTCCTGTTGCCAATTAGCGAGGGCTT 1234155
1234156GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCTAATAAAGACGTTAGGATGTTTGCAGTTGCCTGATGACCAA 1234222
1234223GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCTGGACAGTATTCAATTTTAACTGCAATTAAACCTCTCTT 1234287
1234288GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCAAAATATATACCGGTCTAAAGGTTTCCTGTATCGCAGACC 1234353
1234354GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTGCGACTTGCAGTATCGCAGATGCAACCATTTTTGCAT 1234416
1234417GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTAACTCCACTAGGTGAACAAGTCGTCAAATCTCAAATT 1234480
1234481GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTCAGAATAGCTTAATGCCTCAAATGGTAGATTTGGAATACCA 1234548
1234549GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAAATCTATATCAAGTTGTAATTGGTGTCGACAATCAGCTA 1234613
1234614GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTACAACTTGTTGTCCAAACTCCGTGAGTAAACGTATTT 1234677
1234678GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAAATTTGGGACATTAAAAAAAGCTAAACAACTTTTGAA 1234740
1234741GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAATTCAAACCCCGGATCAAGAGTTAAACCAAGATGA 1234801
1234802GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGACAATTATTAACGCTTAATTTGCAAGGTATAATTTCTTC 1234865
1234866GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTCAATATATCATCAGGATTCATTTTTACAATTTTA 1234926
1234927GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGACTTCTACATTTATGTTGACTCCCATCTTGCTCATATCTT 1234991
1234992GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGACTGCTATTTTTAGTTTACGATTTAAGACTGGAGTTTTA 1235055
1235056GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTATCATTCTGAGGTTTAGCTTTTTCTATTTTTTCTAT 1235118
1235119GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATAACTAATTGACTTAACTTCTTTTTGTTTTCCTCGATTAG 1235184
1235185GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCTCGCTAACGTTCAAATCTTTCAATAATTTTTGCACGT 1235247
1235248GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATCTTTATTTTCATTTTCATATTCCCACACTAGGATGAT 1235311
1235312GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATCAAATTTGCGGAAGAGCAGGAAGACCGGGATATGAC 1235374
1235375GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGGTTTTCTGCCAACGACTGCAATAAAACCAAAAA 1235433
1235434GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGTATTTTCTAGAAAACCTCTCAGCTTTTTCTTGGACAT 1235496
1235497GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCCCCTCCCTCTTCCTGAGTTTCTTCTGGCGATTGTCC 1235559
1235560GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTTATATAATCCTCAACTGTAAATCTTGGGATTTTTTCAT 1235624
1235625GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATATTGTGCAGTAGAATAAATTATAATTGCGATTGCAA 1235687
1235688GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATACAATAGACACTACATGCCTAGATGAAGAGAATAA 1235749
1235750GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGACAGAAAAATGAAACCCCGCAACAATATTTCAATTCTT 1235812
1235813GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCATCTTTTTCCGTCGCTTTATATCACCTATGGACTCTTCA 1235877
1235878GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGACCATACCCAACTTCTAACAACGTCGTTCTTAACAACG 1235940
1235941GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAGTAAATCAAAAAGCAAATAAGTCAGGGGTGGAGAATTC 1236004
1236005GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTAACGTTTTTAGTTATGTCGTTATCTTCTTCGTT 1236063
1236064GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTGTAGTTTGAATGCGAAACCATTTGCTAAGATATTGATAATG 1236131
1236132GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCGTTATCACAGTTATATTTCTTCTTTAAAATATCATAT 1236194
1236195GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTATCCAGACATTAAGCATGTTGTCGTAGAGGTAGCTG 1236257
1236258GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTACTTTTCCATCTTGAGGTATTGCGTTTAGTTGCACT 1236319
1236320GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTAATATTTTCCAGATTGTCTAAAATTCATCAAATTA 1236380
1236381GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCTGTCAGTAGCACAAATAATTTTGTTCTCATAAATAGT 1236444
1236445GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCGCCCATAGGACGGGATTTAGATTTCTTGTAGGATTTGTTT 1236510
1236511GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGTAAGGGGGCTATCCATCCCCGCCCGTGAGGCTTTCCGCCC 1236576
1236577GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTGAATCGTTATGGGCTTAGTTAATTCCGTAGTTAAACC 1236639
1236640GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAACTTAAAGTTGTTATACGTCATTGGAATAACATTCATT 1236703
1236704GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTTACGATATTCACGTCGACAGATACCCTTACTGCTGATC 1236768
1236769GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATAGAATTGCATCAGACAGCTTTCATACCTCCGCATCT 1236831
1236832GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTGAATAGCAACATCGTGTAACCTCATCCTCAGCCTTC 1236893
1236894GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCTTTCGCTCCTTGCACTAGTTTTTCATTTTGCTC 1236953
1236954GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATATCCAACGCTTGAAGTAATATTTGAATGTCAATACTTT 1237018
1237019GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATGCATTCCACCTCTGTTTCTTCCTCTTTACGCATTTCT 1237082
1237083GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCTCTATATTCTACTATCCTCCCTCTCTGCTCTGGCG 1237143
1237144GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATCTCTGATTTCTCAGTTCTCTAATTCCGAATACTACAT 1237207
1237208GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTAAAACTGCTCAAAAATGCTAGAATTATAATTATGGCTATG 1237273
1237274GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATTTTGAATGTTACGACTCTCGTCATTTTTCCACCTCTTCT 1237339
1237340GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGGAGTAATCTTTCCAGTCAAAAGACTTTCAGCCCTC 1237400
1237401GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTTATAAGCTTCAATAGAGCTTTATCTTGAGCAATC 1237461
1237462GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATAAATGGTACGTCTTCAGGCGGAAAGCCTTCCATTTGT 1237525
1237526GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATATTACCTTGCTGGATAAAGTTAATGATTTCAT 1237584
1237585GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATCTTTAATAAATCCTCCTTTATTCTCATGTAATGCAT 1237647
1237648GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTATATTACGATAAAAGTGCCAGATATGGTTGTTGGCATT 1237712
1237713GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCCCACCAGAAAAAAAGAAGGGTGGGGGGCAAGGGCCCCGG 1237777
1237778GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGCATATATTATTGGCTGAGGTAAGGTCGGCATATCTGTCG 1237842
1237843GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCCATCCAAGCCTTGATTTGATATTCCTTTTAATGTCTGC 1237906
1237907GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTCATTATCCTCAATTTTTTCTATACCCTTGTTGTTCATT 1237971
1237972GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCCCCACTGGAATGCACCATTTCTTGCAAGTAATACATTT 1238035
1238036GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATGCAGTTTGGCCTAAAGGAATATATACGTTAATGTCTGC 1238100
1238101GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCCATTATTCGGCACTGCATTTAATTGAAGCACTATACT 1238163
1238164GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAATATTTTGAATATTTGTACACCCATATGAAAAACGCAG 1238227
1238228GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTATCTCTTATTCGTAAGGGTTAAAACAAAATTATCTT 1238289
1238290GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTATATTGATGAGTCGAAGAATCTGATGAAGAACTTCCTTG 1238354
1238355GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTTTTATTTAAGAACACTGATGGAAAGATCTATAG 1238414
1238415GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGACCCATATTGAAGAGTTTGAGCATAAAAATGATTCTA 1238476
1238477GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTCTCAATTGCCTTTCCCACGATAACCTCAATCCAGTAG 1238540
1238541GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGAACGAACATGGTAAGCCCTGAGGACCTTGAAAACGATG 1238604
1238605GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCTCAGCAGATTTAAACTAACGATATTAATTGTACACACTG 1238669
1238670GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTAAGTTGTTTTGCTCTATTTAAAACAAAAATAATCCAA 1238733
1238734GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCAAGTGCAATAGCAAACTACTACTAAATATAACATATAT 1238797
1238798GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCTATATGGGGTCAGGGTGGAACTAAAATCGTGGCTTTA 1238860
1238861GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCTTACTTAAGCCTAATATCTCCGCAACTTCATCAATAGT 1238924
1238925GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGAACTCTCTATTGCTGACGAACTAAGAGAAAATTGTTTCAA 1238990
1238991GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCTAACAATGAATCTGTCATAAAGTGCCCGCAACTCTT 1239053
1239054GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAGATTATCAATCAAGTGATAGAGATATTGCAATTTT 1239114
1239115GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTGTTAGATACGGCAAGGCAAAGATTACAAACAAGGATGT 1239178
1239179GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAAAATGGTGCTTATCGCTATTAGGTAGTCGGCGTTGTTT 1239242
1239243GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGACTACTCTTACTTTTTGCATTCCTTTTGGAGTAGGC 1239303
1239304GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTATTTACGTGCATAAAGAACATACCTCCAGCGCCTCCTC 1239367
1239368GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCGTAAACTTGAAACTGACCCGTATATCCGAATTTAC 1239429
1239430GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGTATTATTCTCATAATAGGAACCGCCCTAGTGTATGCTA 1239493
1239494GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCGTGATTACATGGAACATTACTTTTCCACCGAATATT 1239555
1239556GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTTATGTTTTCGAGTTCTTCTGGTCTTAACATCACTCTA 1239619
1239620GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGTCAGTTATACGCTACATATGAAAAGATAAATGAAG 1239680
1239681GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATCTCTCTTAGTTTTGTCAAAGCTTCTGACCCGCTCCT 1239743
1239744GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCTATCTTTATTGTTACAACTTTTGCATACGACATAATTT 1239808
1239809GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCCTCTATCATCTCCTTTAAGCACTGTGTAATCTCACTT 1239872
1239873GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTAATACTGCAGTAACGGTACAAGTCATTGACAGCGCT 1239934
1239935GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAG1239959
Left flanking sequence : Till position 1233466 (length bp)
TAATTACAACTAAAATTGGTCGCATGAAGAGTAAAGGGTAGTCATGAAGATTTATAAGTAAGAAAAGAGA
AAGAAAGATAGGAAGTATAAAAACACAACA
Right flanking sequence : From position 1239959 (length bp)
ATATGGTATTCAGTAAATTCATGCTATAGTCAATTTCTTAGTAAGTGCGAAGAGAAATAGCTTTTGTCTA
TACAAAGAATACCAGTTAAATCCCTTAACC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp