Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_002950_6                                                                                                                 top


Strain : Porphyromonas gingivalis W83 RefSeq :NC_002950 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_002950_6
DR consensus (30 bp) : GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATNumber of repetitions :24
Begin Position : 2102526 End Position : 2104069

2102526ATTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATCTTCGATTGGCCCGTAAGGGAATTCGCAGCCAAAGC 2102591
2102592GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATGATCCGATTCGTCTGCGTCGTCGAGCATAAAGGCG 2102656
2102657GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATAAAAACGACAGCGTGAAGTCGCCGGAGAGGCTGAT 2102721
2102722GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATAATAAAGCAGATTGGGAAAATCCTATATGTACTTT 2102786
2102787GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATTAGGTTAGTAAAATAGAGGTGTTCGCCGTAATATACT 2102853
2102854GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATCTGCAAACTCGTACCTATCCACTGCAGGCTTGGCTTC 2102920
2102921GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATAGCTATAACCCTCGATGAGTACTACGAGGGAAATGGC 2102987
2102988GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATGAAGTAGTTCTCGCTCGCTACCGAGAACGCTTCTTC 2103053
2103054GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATTTTTCAGTCGGTAGCGAAAACTACTTTTTATTTC 2103117
2103118GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATAACGCATTTTATGTGCGCCAAGATAATTGGGGCAT 2103182
2103183GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATTTACGGCAAAAGGGTTTAGATACCTAATGGAAAAATC 2103249
2103250GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATCATTTTTACAATGGATGCCGAAACCGACAGTCTAA 2103314
2103315GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATAAGAAAGAAGAAAGAATAAGTAGAAATAAAGATGAT 2103380
2103381GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATTAATGTTACACAATGGTATACTGATGATGGTAAACTT 2103447
2103448GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATTTACGAATATCTAACGATGATACTATAGTGCAGTTTT 2103514
2103515GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATTAAATCAATCAGACAGTATCAAATGAAGTGCGGATAC 2103581
2103582GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATCTATAAAAGAAATTCCAAGAGAGCATGATTCTGAG 2103646
2103647GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATTTAGCAGACGAAGACGATTTTTTCAATGTAGTAAA 2103711
2103712GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATACAAGATGGTAAAATGTTTGCTAATCTTAAAACTTT 2103777
2103778GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATGATTCTCTATATGTTCAGTTCAATACAATGCTGAAA 2103843
2103844GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATAGCGTATTTCGGTCTATCTCGTAGCGTTCGAAAAGC 2103909
2103910GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATATGATAGAGGAGATAGGACTCGCGCTCACCGATAC 2103974
2103975GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAATCTCCCGGGTTGGGCAGCACGGCTTTGAGGAATTGG 2104039
2104040GTTTTAATTCCTGTATGGTGCAATTGAAAT2104069
Left flanking sequence : Till position 2102526 (length bp)
AAATATACGCCAATCGCCGTGCAAAGGTCTCTATACCTAAAAAACAAGCCAAATAACCCCGAAACTAGTT
GTCAGTTTTTGGGAGTAGTATAATGGATAC
Right flanking sequence : From position 2104069 (length bp)
CCGTTACAAATATAGGCTTTTCTGTTTGAATGTGAGGAGTTTACGAAAAGGTGAAACCCAAAATTCAGAC
ATTCATAGTTGTCGATGTCTGATTCTATGA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp