Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_003364_3                                                                                                                 top


Strain : Pyrobaculum aerophilum str. IM2 RefSeq :NC_003364 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_003364_3
DR consensus (24 bp) : GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGNumber of repetitions :81
Begin Position : 95531 End Position : 101005

95531GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGTATTCAGAGTACTCTAGGCCGGTATACAGAGGGCCTAAAA 95594
95595GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGAACACGTCAGCCAGCCCTCCCCATGTGGCCCTGGCTGTACACAG 95662
95663GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGAAAATTTGTAAAGTTAGAGATAGCGAGCCGCGAATTGAGAGCGG 95730
95731GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGTCTTCGGACAATGACGCGCTTAGAATGGGCGATTTATTCAACACGTACA 95803
95804GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGCAATTACTCTTAATTCAGAGTCTCCCTCACAGACGGCAAAATACTCA 95874
95875GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGATGTTAATTGAAGGGCCTGAGAACGCTGTTCAGTTCATTCTCAAT 95943
95944GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGCGTCTTTCTTCTTCGACACCTTGATGTTCAACGCCTCTACAG 96009
96010GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGGTTCTAAATATACCGACGGCCGCGACATTTACTAATTCTCTGAA 96077
96078GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGTTATATACTTGGATCTGTACGTCCCCTTCCGTATATACACCCTGCC 96147
96148GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGTTGACAATTCAGCCCAAAGTGTAATCCGTTGATATGGTCGG 96212
96213GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGTCGGTAAATTAGTCAGTGAGAGCTTGTTAGGTATACTCCCCCCTTCC 96283
96284GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGATACTAATTGTGGCGGGGTTCAACCGTCAGCTGTTCCAGGT 96348
96349GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGGTCCGCAGTCAACAGCCAAAAAGAGGGGGAAATAAACG 96410
96411GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGCTTTATCAACGTAGACCCTTTTGTATATCAAGCTCTTTCC 96474
96475GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGCAGGTAGAGGTGCGGTTCAACAACGTTGTTGGCCACGTGGACTTTTTT 96546
96547GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGTGGTTAATTCCAAGCTGAGGCAGGTCTGTGGACCC 96605
96606GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGCCCGCGGGCCCCGGCCGCGCCAGCGGCCACCTTGTTTTTGTTGT 96673
96674GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGGCGCCGTCCATGCGAGCACGGGGAAGACTGCCGAGGGGTC 96737
96738GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGATTATCTTGACTAGCATCGCCACGGCGGCGAGCCCTGCGAGCT 96804
96805GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGATCCTAGGCATTGGGATGTACACTGCGATTTCCCCCTGCG 96868
96869GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGAGAGTCCCTCCAGCTCCTCGAGGGCGGCGCACACTACGCACATG 96936
96937GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGTGCTGTCTGGAGTTTCGGTTGTGCTGGCAGCTGTCTTTGGCGCCT 97005
97006GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGGCTGTATGGAGAGCCAATGCGCATGCGGCGTAAGACTGTATATAC 97074
97075GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGGCAAAAGGCCTGCGGAATAGCCAGCCATCCCCCCGCCTGGCG 97140
97141GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGCCTCAATTCGTCTACCATGGTCTCAGGGTCGATAATAAACTTCT 97208
97209GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGAGCTTTTTAAGGGCCTCATTTTTCTGGGCCTCAGTAATAAAGC 97275
97276GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGTATGCGTTGACCCGGGGCCCTACACAGCTCTCCTACTTACC 97340
97341GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGATGCGTATCATATACGCCGCACCCGCACAAACTAATAACCGCATT 97409
97410GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGATACGGTGTACTGCAACGGCCGCGATTTGACTGAATGTACAAAAACCG 97481
97482GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGTAGGTACGTATTTGAGGCGGTCTGCCCTCTGTGCGTGTCCAGTG 97549
97550GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGGGGAGGCTCAGCAAACAGGACACACAGCTTCCTGGGTACCCG 97615
97616GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGGCCACCTGCTTAGCCGCCTCCTTCGCCCTCTCAGCCCGGCTGGCCTCCGACGG 97692
97693GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGCGGTGGCGGTGTACCAAATGTTCTACCTAGCCGGCGTCCAGCCGCCG 97763
97764GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGATTTTTCAGTTCTCCCGCCGAAGTGCTTGAGATACTCGCAACCGT 97832
97833GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGCTAGACGGAACTCTCACCAGCTCCTCCTCGGCGCGCTTGCGCGCC 97901
97902GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGCTATTCCAGTGGCGAACTCGGCCGATATCCTAAGCCCTGCGAG 97968
97969GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGCAGTTGGGACATGTTTGAGAAGGAGCTGGCCAGGGCTAGGAGTGCTGAG 98041
98042GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGGTACGGATACAGCGCCACTGCTTGCAGCGGCGCGTCTACGCCGTT 98110
98111GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGTCGGCACTGGGATCGTCCTGGCCATAGTCGGCATTTTCATGGG 98177
98178GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGCGCGTTCTCGACACTGTGATGGATCTGATCCGCATGGATGCAGTGG 98247
98248GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGACTCGTTGCCCAGAGAGCGCCTCTGGAACCTAGCCAGCACC 98312
98313GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGCACAATTGCGAAAAACGCGGCCCATTTGTATATAGCTCTCCCC 98379
98380GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGCTAATTTCAGTGATAAGTCCATACGGCCCAATTTGACGACATAA 98447
98448GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGGCGAGGAGATTGCGCAGGAAGAGAACTCCTGCAAGCGCCGTT 98513
98514GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGAACTATATAACAAAACTAGAGCCGCTGTTGAGGAAGGCTAA 98578
98579GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGCTTGAACTCAACGTCTCCAAGCATTTGTTTATACACGAGCACGCGGGG 98650
98651GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGCGACGCCCGTATCGTCTACTTTCACGGCGGGCTTCTTGACAACGG 98719
98720GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGCACTATTTTGAAGAGTGGCATGTCCATTTTGGCGTCTCTCTTT 98786
98787GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGGTGCCCCCTCGTGGCCCGGTACCGGGCCCTGACGGCCGCGAGA 98853
98854GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGCGCTGTCCCAGTTGCGGCGGGTTGGTGTTGGCGGTCGGCGGAA 98920
98921GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGAGCCGCGGCGCCTCTTCACGAGCCCGATGGCGGCGAGCTGCC 98986
98987GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGGAAAAACAAACCTTTTTCAAGAAACTACACCAGGCCCTATAGGGGCCAG 99059
99060GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGCTGAGTTGACTGATAAGTTCATACGGCCCAATATGACGACAC 99125
99126GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGCCTCAAAGCCGCTACAATAATCATCGAGGAGTATTCAAAAGAA 99192
99193GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGTTGAGACTGTGGAGTTCGACATGGTGCGAACAGTGGCTGGTCTCGA 99262
99263GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGTTTACCTATGTTGAAACTGATATGCGACTAGTGGACTGTATG 99328
99329GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGTGTCCAATGAGCACATCTTCAATAGAGGCACCTCTATGCG 99392
99393GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGAATACGCCTTCCTCGACTCGTGGTCGGCGTAGCACATAATCGTC 99460
99461GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGAAGATTTTAGTCATCTCCTCCGCCACCAGGAACACTATCCTTGCGGGG 99532
99533GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGCGGGAGATTGGGCAGGTTCGCCGCCTATGGGGACAATATCATCTT 99601
99602GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGTATCTAAATCAGCTTGTGCGTGGCTTGATAAGCAAAAACATGCTGGG 99672
99673GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGGTGACGTCTAGATTGGGCAGGAGTGTTTTAGCCCTCTCCCCCGCC 99741
99742GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGTGTACTGCTGAGTGGCGTTTATCTTGACGGCGATGTAGGTCTCGGT 99811
99812GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGAAGATCCTCAAGCCACACCACTCTGCCGCAGAGCGGCGTCCCTGGT 99881
99882GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGTTCTGCCTTTCGGGCACCCTTCTCATTTGGCCCCGCCCGAAGC 99948
99949GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGTCTGGCGAGAACTGTGTAACGACTACTACCACACAGCCACAGGGA 100017
100018GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGGAGGTATACTCGGCGGCGTATACATATATAGCCCTAGAGCGCT 100084
100085GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGACCATCGTGGAGTGCCAAGTTCGCACCCATCGAATTTACACTAG 100152
100153GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGAAGCACGATTTGACAAAACAAGGTAAAGGGACTTGGGTTCGCCGT 100221
100222GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGGTCCCTATACCCTGCTCCGTCCCAGTCTGTAGATGGGTCCTT 100287
100288GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGCTGGCGAGATTGATGTTAGAGCACGCGGACGCCGTTATTGAAATACT 100358
100359GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGGCGTTTTCATCAACAACAACGCCCCCGTACCACTCAAGAATAATA 100427
100428GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGGTTCAATACGTTTGAAGTTGTCTGCAATTTCCTGAACGGCCCTA 100495
100496GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGTCTCTGTCTCGTACCTTGTAAATGTATGGCGTCTTCACAACCTGAATCT 100568
100569GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGGTAAAAACTATATTAACATGCCCAAACGTTATGACCGCCGT 100633
100634GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGTGGACATTTTCGCCTCTGCTTCGGGCCCATATGATTGGACGA 100699
100700GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGGTGGCGTTGATCTCCGCCCCGAAGCCCATGCGCGCCCCCAGCTCGG 100769
100770GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGACACTGCAGTACCGTGCTTACATGGAATATAGAAGTAGCGCTTACC 100839
100840GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGTCCGGCACCCTCCCAGTGTGCCTCTTCATAAGGGCGATTAGGTAGATGGCCC 100915
100916GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAGGATCTTCGCGCTGAACAGGCGCAACATGTTCTCGCTGAGTTC 100981
100982GAATCTCAAAAAGAGGATTGAAAG101005
Left flanking sequence : Till position 95531 (length bp)
CACAAACCCCTAAAAACGACACAAGAAAAAACCGCCTCCAAAGACAAAACAAAAGGAGAAAAACTTAAAA
ACCCCCAAAAACACAAATCCAGAGATCCCA
Right flanking sequence : From position 101005 (length bp)
TTAGAAATAAGCTACGGGAAACAAAGCTCAATGAGTTTGTCTAGCCGATTTTGGATTGTTGGCTTAGATT
TTTTCTACGTGGGGAGATGTGAAGCCGCAG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp