Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_003413_1                                                                                                                 top


Strain : Pyrococcus furiosus DSM 3638 RefSeq :NC_003413 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_003413_1
DR consensus (30 bp) : GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGNumber of repetitions :52
Begin Position : 27091 End Position : 30618

27091GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTTATATGATTCATTTCTTGTCTTAAGCAATCTGATCTGACCAGAGCTG 27168
27169GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTAAAGTTTATAAACTTTTCGTGTATAGAAAAGTGCA 27234
27235GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGCCGGTTCTGCACCCGAAACTTTCATACCAAAATACTCC 27302
27303GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGGGTCATACTTTACTGCTACAACCCGCTCTGGGTCGA 27368
27369GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGCTCTTATGCTGAATTTTTCTGAATCTTCGGATACTGGCAA 27438
27439GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGGCGTTAATGAACAATAAGCCTGACACGAACATAAACA 27505
27506GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGGGAAATGTGCGTAAAGGTTTTCTTCCCAGGCTTTCGCT 27573
27574GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGGTAGTGAGGCGTTGAACTTGACCCACCACCAGCCCT 27639
27640GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGCACTACTGTCCTCTCGACAATTGACGTTATTACAGTCGA 27708
27709GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTCAAAACTTTACAAAAGTAAAGAAAAAATTGAACGGGT 27776
27777GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGGCGTGCCGTGTGTTTTTATAACTGCTCTAATGTGTCT 27843
27844GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTTGCTGCATATCCAGTGTGGTTGGTCTTGAGGTATAT 27910
27911GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGAGACATTAGGAGACAGTATAGGCCAGAACTTGCCCAG 27977
27978GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTTAGCAAATTGCCGATTACTGCACATAAAAAAAATA 28043
28044GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTTTTTTTGCCCGTTTTTTCTTTTCCCTCACCGCTTTT 28110
28111GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGAGAATCTATAAGGGATTGAAAGGTCAAGGGTATACTAT 28178
28179GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGACGAACCTCTTTGATCGTAAAAATTTCAATCATCTCT 28245
28246GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGCTCCTATGCGGTCATTAGACCCCCGCCGGGGGCCGGCAG 28314
28315GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTGAGTTGTTTAGTCTAACTCTTACACCATCAGAAATAA 28382
28383GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGACAAATTAGTCAGAACCCCCCGCAATGAAAAATTTTTG 28450
28451GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGGACAGCGTGGACACGGTGAACGGGCTCTGGAAGGA 28515
28516GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTGCGCTATTCTCGGGTCAAGCCTCCCAGCCTGAACCT 28582
28583GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGAGCGGTCTGAGCCTGAGCCGTCGCTCCCTCAAGCGA 28648
28649GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTTATTCCTGATAGAACCTTTGCCACTGTTGAATTCCAG 28716
28717GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGCTGTATTTCTTGCGGTAATACCCCCCAAATAGTTCCT 28783
28784GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGCATACTTGCGGATACGGATCCAGTCAAAACTTGACT 28849
28850GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGAACACTTTCCTTAACTCTGGGTCGTCTATGTTTTTGA 28916
28917GTTCCAATAAGACTAAAATCGAATTGAAAGCTGGAGCGTTGGGCACAAGCATGGGGATGATTGTGGAG 28984
28985GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGAGGGTTGGGTTCTCAATGGTGTATGGAGCGTTTCTTA 29051
29052GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGCTATTAAACGCAATCCGCTCAGCCAAACATCACCCCTC 29119
29120GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTGATGGAGTAGATGAAATTCCTGGGGTGTCTTGGGAA 29186
29187GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGGGTCTCATCTCGTGCAGCCTTTCTTCCCTCAACCCAC 29253
29254GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGGGAGCTAGAATTGATGAAGGAGGTTGCTCAAGTAGTGC 29321
29322GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGCACAAAGTTCTTCCATTCTACTAGTCCAGCTCTCTGT 29388
29389GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGCTGTCTCCCTAAGAGCATACAATCCTCTGTACTCTAT 29455
29456GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGGGAGTAGAAATGCCCAAATTCCCCTTAGGGACAAGATG 29523
29524GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGCACCACCACGATGAAGGTACCGTTCTCAACGTCTACTTCA 29593
29594GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGAATCAACCCCAAACCTTGCAAGGGTTGCCTCAACTGG 29660
29661GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGAACTTCCTCTCCAACTCCCTCACCTCCTCATCCGACAA 29728
29729GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGACTGGATTGAGAGCAACTTGTCGAATTATGTCGTCAAGCTCGTCATTGA 29807
29808GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGGATAATGCTAGGTTATTATATAGGTATAAGGCAAGGTGTCCA 29879
29880GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGGTTTCCAAGCCATTCCAACCACCCCACATGTGTTGTTTTCAT 29951
29952GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTTTGTGATAGTGTTCTTTGCAACGAAGAGCTTGCTGGTCA 30021
30022GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGGAACATTGTCCCCTCCTCCAAACAGTTTTTCATGTCT 30088
30089GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTAGAGTGCGGCGATTATTTTGGTTCTCAGCGTTGCTC 30155
30156GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTCAGCAGTTACGTCGTTCTTCCAGGTGAGAATACCAT 30222
30223GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGAATAATCAGCAAAATCACGGGACATAGAAGGCTAGACTACATCCTACAC 30301
30302GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGAGAGAATCTGGTAAGGAGACAGTAAACTGATCATGCAAT 30370
30371GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGGAGTTTCCAAGATGAGTGCCCCGAGCCGGGGGCTCGGGGCATGG 30444
30445TTCCAATAAGAACTAAAATAGAATTGAAAGAGAGGCCCCCACATCTGATTTAATCTGAGATGGAACTTCCACAATT 30520
30521GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGACGGTTGGCCTTGATACACTGGCCAAAAGAAATCTACG 30588
30589GTTCCAATAAGACCAAAAATAAAATTGAAA30618
Left flanking sequence : Till position 27091 (length bp)
TATAAATGGGGGGTTGCTGGGTAAGTTGGATGCCCCGTAAAGGTTATAAATTCGAGTGATATAGTTACTC
CGTAGGAGTATTGGGGCGAAAAAGCCCCCT
Right flanking sequence : From position 30618 (length bp)
AAGCACATTTATTTTTCAAAGGTGGAAGAGACACATGCTCGGATATTTGAATGTGAGGTCTGATAAGATA
TGTGTTCGATGTTTTTAACACGAGTTTTTA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp