Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_003413_6                                                                                                                 top


Strain : Pyrococcus furiosus DSM 3638 RefSeq :NC_003413 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_003413_6
DR consensus (30 bp) : GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGNumber of repetitions :46
Begin Position : 695937 End Position : 698992

695937GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGAGTGAAGAATTTGACGTACAAATGTCCTTAGTGGAAC 696003
696004GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTGATGTAGATCTCTGTACCTTTCGGGACCTGTAGGTC 696070
696071GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGCAGTTCTACTTTGATAAGACTGTGGTGGTTAATGGTAAA 696139
696140GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGCTCTTATGGTGAAGCTTTCGACATTTTCTTTGGATGT 696206
696207GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGCGTCTTCTCTGAGATTCTTGGCTCGTTCTAGAGCCAT 696273
696274GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGGAGAGTATCAGGAGCTTTCTGACCTCCTTATACAGCT 696340
696341GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGGACAAAGAACTCCCTAGCGTCCCTCCCCGTGTACTTGA 696408
696409GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGCCACACTTCTATCTCAGCACCCCCAAACGTGAAACTG 696475
696476GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTTCTGCCGTCCCTTTTCTCGACGAACCTCATACCGA 696541
696542GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTTGAGGAGATGCTTACTGCGGTTAAAAAGGACATTGCAG 696610
696611GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGGGTGCTTGAGCTCGCTAGTGCCCTCCTCCTGGGCTAT 696677
696678GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTAATGCTGTACAGGATTGACAAGGAGGCTTACGCTTCT 696745
696746GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTACTATAGGCGGAACTCCCTGCAATGAAAAATTTTTG 696812
696813GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGGCACCTTCTTCACCATCGCCGTCTGGATTGCTGGTAG 696879
696880GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTGTTTTCGAATATTGTTACTTCTTGTGTATCTCTGAA 696946
696947GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGATTCACTGGGTTCTTCAGAAAGTTCATAAATTCACCG 697013
697014GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGCCTTCTTCTTTTTAAATTTTTTAATTTTCATTAA 697077
697078GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTGATCTAGGCGTCGGGTAATTCTGTAAGGTCTCTGGCTCAT 697148
697149GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGATGACTATCAGGATGATAATCGTTTTTTTATGCTCGCTTACAA 697221
697222GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGACAGGCAATTAGAAACTCTTTCAAAAACGCAGTTCAG 697288
697289GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTAGTGTAACAACATCATATGGAAAGTCTCCCACGTTG 697355
697356GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGGGGTTTACTCCGAACGGTGTTCTGCTAACTGATATAGT 697423
697424GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGACTTAGCCACCTCCGAGATGTTTTCGTAATAGTTAT 697489
697490GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTTGTAGGCTCGTGGACTTGGCTTCCACACAACTAATT 697556
697557GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGCTTCTTCTCTTACAAAGTCTTCAATGATAGTAAATAT 697623
697624GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTGGGGTCTCGTCGCAATCGGTGCAGTATTCCTAAGCCT 697691
697692GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGGCAATTGGGCTTTTTGTAGCTGGAATCTTGGGTGAT 697757
697758GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGAAAGATTCTGATTCCCGAAAGGCTTTTTCCGACACC 697823
697824GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTCACCATTACCTCCTAATCCAATCATCTAACATTGAA 697890
697891GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTAACTCTAATGTTTCATCGACTAACATGTCAATTTCAT 697958
697959GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTTGGATTTGCTACTCTCACGTATAGGGTCCCTACCTCT 698026
698027GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTGATATAGTCGTCTGCTCCTGATACCCAATATATG 698091
698092GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGAGGAGGCTCTAGATGAGCTAATCAGCGCAGAAGGTGG 698158
698159GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGACCACCCCTGGGAAAGGCCTTATGGTACTACCTAA 698223
698224GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGCTTAAAAATACTACCCTCAACAATCAATATTGCAA 698288
698289GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGAACCTCCCTAAGCCTGTCCTTCCAAGTGAACTTATA 698354
698355GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGCTCTCTTACTTCTATAAGACTGAAACTTCACACCTAA 698421
698422GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTAACGCTTATTTCACCCTGCTTAACACTCTTAACCCCA 698489
698490GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGACATCCCTACATAATAATACGCCACTTGTCCAAAAAC 698556
698557GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGATCTCCATCATACCAATGCTGTGCAAAATCAATCTT 698622
698623GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTTGAAAAGGTTGGGTGATAGGGTTAAGGAGGAGTTAGTGA 698692
698693GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTAAACTTAAGCTGGGATGGGCTATATACAAAGACAGACA 698761
698762GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGGAGATAGAGCTGGTTTTACGTTATGGCAAAATCTTAGA 698829
698830GTTACAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTGGTTCATACAATTCTGGAAGGTTGTAGAAACCAAC 698895
698896GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGGATGCCCAAACCTGAATATACCCCGCACTAACTAAGT 698962
698963GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAG698992
Left flanking sequence : Till position 695937 (length bp)
TATAAATAAGGGGTTCTGGGGTAAGTTGGATGCCCCGTAAGGGTTATAAATTCAAGTGATATAATTACTC
CATAGGAGTATTGGGGCGAAAAAGCCCCCT
Right flanking sequence : From position 698992 (length bp)
TTCTTGGTCCAGATGGTATTGCAGATAAGGACGGAGATGGAATTATTGCAGGTGATCCGGACGATGACGC
TGCAGAAGTCATAAGTATGTCCCTAGGAGG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp