Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_003551_3                                                                                                                 top


Strain : Methanopyrus kandleri AV19 RefSeq :NC_003551 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_003551_3
DR consensus (35 bp) : CTCGCAATTAACCCGTAATAATATGGGTAATGAAANumber of repetitions :9
Begin Position : 1306914 End Position : 1307700

1306914CTCGCAATTAACCCGTAATAATATGGGTAATGAAACGGTAATGAAACTAGTATAATCTCCGTTAATTCATCTGCTACCTCTGGTAGTCTCTGTATTTCCGCAAACG 1307019
1307020CTCGCAATTAACCCGTAATAATATGGGTAATGAAACAACGCCTGGAGAAAAGCCTTCGGTAAACCCCTAACAGACACAGCCCTAAGACCC 1307109
1307110CTCGCAATTAACCCGTAATAATATGGGTAATGAAACAATACCAGAACGTCTCACCCGCATGGAACTTCGGCTTCAGCGGAGTACCACACTCACAGA 1307205
1307206CTCGCAATTAACCCGTAATAATATGGGTAATGAAACCGCTGTGGATAAACGATTGTCCACCGTGATACATAGCCGTCTAACCCTTCTTCGT 1307296
1307297CTCGCAATTAACCCGTAATAATATGGGTAATGAAACCTGTCTTCGCTTCTGGCCTTACTGTCTTCGTGAATGTTCCAAGCTCCAGGTAGTCAACTATCATC 1307397
1307398CTCGCAATTAACCCGTAATAATATGGGTAATGAAACTCTTGAGTAGGATACCGTTGATGATTGCCTCTCTCGTTTCCTTTGCCTCGTAGC 1307487
1307488CTCGCAATTAACCCGTAATAATATGGGTAATGAAACTGTGCTGGTGCTAAGTGAAAAGATTGCCACCCAATGCCCTAGATCTCTGA 1307573
1307574CTCGCAATTAACCCGTAATAATACGGGTAATGAAATCCCACTACCGTCCTACATACTGCAGAGAGGTCCACCGTTGTTTTTATCCCATAACT 1307665
1307666CTCGTAATTAATTCGTAATAAAACGGATAATAAGA1307700
Left flanking sequence : Till position 1306914 (length bp)
TTAAATAGGACCGGTACGCCAGCCCTAGTGGGTAAGGGATAGGGAATCTCCTCGGTGGTTTCGGAGTGTA
AAGGGTGATCCTCCGGAAGAACCGCCTGCC
Right flanking sequence : From position 1307700 (length bp)
CATTCACAAACTCTTTAAAGTTATAAATTCAATCATTCTCCGATTAACCACTATTTTGCAATTAACCTAC
AACCTATAATAATATTTGTGGTTAACCTAC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp