Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_003552_4                                                                                                                 top


Strain : Methanosarcina acetivorans C2A RefSeq :NC_003552 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_003552_4
DR consensus (37 bp) : ATTCGAGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACNumber of repetitions :7
Begin Position : 2369218 End Position : 2369691

2369218ATTCGAGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCAATATGTGTTGAGTTGTCTGCGTCCCGTGGGTCAC 2369290
2369291ATTCGAGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCACACATGAATTATGAGATTGGGAAACAGAATTATT 2369363
2369364ATTCGAGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTATGCTGTAGCCACCAATAACGATGCTGCAAACAC 2369435
2369436ATTCGAGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTGCAGGGGTAATCATGACTATACAATTAAGAAACA 2369508
2369509ATTCGAGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGAATGCTGTAATAGCTGTACTTTTAATTTCCATTA 2369581
2369582ATTCGAGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCGGTAACCATCACTTTTGAAATTTCCTCTTAACATT 2369654
2369655ATTCGAGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAAC2369691
Left flanking sequence : Till position 2369218 (length bp)
GTATTTATAAAGGGTTTGATAATTTTCCAGCAAGAATTTTAGCCCCAAAAAAGGGGCGATTTCAGGCCTT
TTCCGGCCAAATAACGGAAAATTTTGCCCT
Right flanking sequence : From position 2369691 (length bp)
CAGGTCAAACATGCCATATTCAAAATACATAAGAAGGAGTCGGCTCCTAGGAACGAAGATTTGCAAGCGA
AACGTAAGCCTCTGACTTCGCCTGTAAGGT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp