Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_003552_6                                                                                                                 top


Strain : Methanosarcina acetivorans C2A RefSeq :NC_003552 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_003552_6
DR consensus (37 bp) : ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACNumber of repetitions :27
Begin Position : 2379328 End Position : 2381265

2379328ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCCGGAACTGGAAACCGTGTAATGGTAACCGATGACTA 2379402
2379403ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCCTCGATTTGATCACAGCATTTCTTAACGTGATAC 2379475
2379476ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTAATCAAGCTCTTTTTGAGCCTGGTTCCCGGGTTCGAAT 2379551
2379552ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATCTCTCAGGTTGGGATGATATCGCCGAAATACGGT 2379624
2379625ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTACAACAGGGCTATGAAAAACACTTTGTACAGAAAGT 2379699
2379700ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCTGAAGGCTTTCCCGGTAATCCCGAATTCAGCGT 2379770
2379771ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATATAAGCGTCTTTTCCTGTGTATGTGATCCACTTT 2379843
2379844ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCCTTGTTGGTAATTAGTACAATGTTACCAGTATCAG 2379916
2379917ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATTCCTCCAACTGCTTTTTTAGCTGGTCTTCTGGAACT 2379991
2379992ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACACTCTAAAAGAAGAGCTTAATGAACTACGTATAGAA 2380064
2380065ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTACCCAACTGTTCAAATTTCAAAGCCACTACGTGA 2380136
2380137ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATATGCGTTCCTGGCTTCTATAACCTCATCAGTCAGG 2380210
2380211ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTATCTGGTGTTACAGGGGCTATAATTGATGTGAAAAAA 2380285
2380286ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAAAGATTCCAGACGGCACCATTGAATGTGTCGAAGT 2380358
2380359ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCAATGTTTTTGTATTTTATCACGGTCTCACCAGTAA 2380431
2380432ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCTTTTTGGAGGCTACAGGAATTACTACGGACACC 2380503
2380504ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTATATTTCGACGCAAATCACGAAATATGATAAG 2380574
2380575ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAAAATTGCTGTAATGTTCCGCAATCCTCATTATTA 2380646
2380647ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATTTAGATTTTGAGAGGATGGTAAGGCACAAATCTGC 2380720
2380721ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTTTAGGATCCTGTAACAACTCTGCACGCTTCATA 2380792
2380793ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAAAGATTGAATGGGTATTCAGAATGAACTTCTTCCC 2380865
2380866ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCTTACATGGTAGGGATATTAGCAGAGAATGATAA 2380936
2380937ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGATGGACATTAATATTTTGACAGTTGTCAAGCCTCACCGA 2381014
2381015ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGTAATTGAGGGAAATCATGAATCCTGACCTCTACA 2381087
2381088ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCTTTACAGCAAGTTTTTCACGTTCATTCTGTATCCA 2381161
2381162ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACGAGGATTGAAACAATCCTCCCTTTCCTTACGACATTTTTCCT 2381228
2381229GTTGCAAAACAGCTTCCAGCAAAATAAGGATTGAAAC2381265
Left flanking sequence : Till position 2379328 (length bp)
CCTGCTGTAACTTTTCGATCGCATTACCGACTTTTCGGATAGGCACTAAAACAAGGATTGAAACCAAGCT
TGAAGTAGATCCAAACCACGAAGCGTATAT
Right flanking sequence : From position 2381265 (length bp)
TAAAAGGCTTGAAAATCATTCATGGAAATAAGGATCAATTTCAAAAGCTTTTTAACCGGTAATTTCTTTT
TTAATTTATATAATAACTTTTAAGCTGATT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp