Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_003869_3                                                                                                                 top


Strain : Thermoanaerobacter tengcongensis MB4 RefSeq :NC_003869 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_003869_3
DR consensus (30 bp) : GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACNumber of repetitions :26
Begin Position : 2537224 End Position : 2538952

2537224ATTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACCGAAACATGTAGAGGCAGGTCAGGATTGGAGTCGTTA 2537290
2537291GTTTCAATCCCTTTTAGGTAGGCTAAAAACCTTTTCAGACTTCTCCCAAATCCTATCTGAAAGGAA 2537356
2537357GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACACATCATAGCCCTCCTCGGCGAGCCAAGCCGCAATGTACA 2537426
2537427GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACAATAACAAAAATCAGAAGAAAACCAGCACGAACGAG 2537492
2537493GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACATAGAACGCTTCAGAGGATTAAAATCTATCCTATCAC 2537559
2537560GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTCAGCTAGTAAGAATTTTACTTCTTAAAGAGATTAGA 2537626
2537627GTTTCAATCCCTTTTAGGTAGGCTAAAAACCCACTCCCACCATATTTGCCGGGATTAAGGCTCCCAG 2537693
2537694GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGTCAACAATTCTTAATATAGATTTTCTTGAAGAAGAAG 2537761
2537762GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACAATGTAGTCTGTATTCTGGCATGTCCCAACCGTTTTTGAA 2537831
2537832GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGCGGGGGCCTGCCCCAGACGTATACAGTTAGAAGCA 2537897
2537898GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACCTGTCGCAAGATTTTTAGGTTTTCATAGTCCAGCTGAAGA 2537967
2537968GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTAATTATGTCCCTGCACGTGTGCACCTATTGTATCACG 2538035
2538036GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACCGACGATAATAAAGTCCATGTTAGGTGTGATAACAAT 2538102
2538103GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTATGACTTACTTCTTTCGGCAGACAATGCACAAACGA 2538169
2538170GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTTTTAAACGAAGAAAAGGAAACATAAAAAGTGCCCGCAAA 2538239
2538240GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGCGCAGACAAGAAGTACAAGCGGTAGAAAGAGAAGACTTAC 2538310
2538311GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACCAGCGATGGGAGATTAACAATACGTTACTTGGATGTAAAT 2538380
2538381GTTTCAATCGCTCTTAGGTAGGCTAAAAACACACGGCCAACTACTACGTTTTGCGCCGGACCAACATGC 2538449
2538450GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTTACAGTACAACATAAACATGGAAGATTTTGTATTTGCGA 2538519
2538520GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGTCACTATGGTAAAGAAGTTAATATTGTGGGGCTTAA 2538586
2538587GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACATGAAGGCTGGAAATTGATGATAAAAACATAGTATA 2538652
2538653GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACATATGGGAAACTATACACTAATGATAGCAAAAATGAAG 2538720
2538721GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACCGTTCCAACCCTCTTTTTTAAAGAGGGCTCGAATGA 2538786
2538787GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACACTTTTGTACTTGAAATATAGTTGTAGAATCTGTACT 2538853
2538854GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTCTATCTCTACCGGTTGTGGCAGCGTATACCCCATCCTC 2538922
2538923GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAAC2538952
Left flanking sequence : Till position 2537224 (length bp)
AAGAAAGATTAAAACAGTTTATAACCACTTTATGGATTTATGTCAATATAGCAAACACAAAAACCTTCAC
TACAGCTCAGGAAACTCTCTAGCACAACCT
Right flanking sequence : From position 2538952 (length bp)
ATTAAAAGCTTCTCTTTCAAGAGAGAAGCTTGCAGTTTGTTGACAAAGCAAAATTTTAGCCCCTGTTTTC
TTAGTACCGAAAGCAGGGGCTGTATATATC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp