Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_003869_4                                                                                                                 top


Strain : Thermoanaerobacter tengcongensis MB4 RefSeq :NC_003869 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_003869_4
DR consensus (30 bp) : GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACNumber of repetitions :217
Begin Position : 2540585 End Position : 2555096

2540585GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTCCGTGATAAACAAGAAGCCTGGGATGCAGGCTTCATGA 2540653
2540654GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACAGGGCAAATATAGGCGTTTGAAAGGGGTGTTTAGGGA 2540720
2540721GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGACTTGGTTACACACTTGTAAGCAATGGGGCAATAAA 2540787
2540788GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACAAAAGCGCAAATAAACGCTTTTCAGGACGGTTTTTAG 2540854
2540855GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACAGGCGAACTGATAGCAAAAAAAATAGCAGTTGAAG 2540919
2540920GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACAAAATTATTTTGAAGAGAATTTTCAGAAAAATTGAAAT 2540987
2540988GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACCTCCTTTAACATTTTTTCTTTGCCGGGATTAAGGCT 2541053
2541054GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGTGGAGTTGTGAAGGTGGTGAGGTGATGGCGAGGTATAAT 2541123
2541124GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGTCGTAAAAGCAAACCACGCACCGATAAGAGTAGA 2541188
2541189GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACCCATAGAAATTCCTGAAGAATCATTTGAGGAATTTATTAA 2541258
2541259GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGATAAAATGCGTGGTGGCGTAAGAAAAAGAGGTAAGAGA 2541327
2541328GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTTGAGCTTCTTAGAGAAAAAGGAATACTCATCAAAAG 2541394
2541395GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACCATCATAATCACCCAAGTCATACTCGTACAAGCTTAA 2541461
2541462GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTGGACAAGCACGCAGACCCGAATATGTATGGACCACCAA 2541530
2541531GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACATGATTTCCCCCAGTAATCGCCAATATTTTGTTGGCGAT 2541599
2541600GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACACTGGGGGAAATCATGAGCAACGCAGTGTAAAAGAAA 2541666
2541667GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGACTTAGGTGCTAAGCCAGTCGATAAAGAAAAACAGATT 2541735
2541736GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGCCTCTCATGGATTGGATAAGGGACGAATTAAACAAC 2541802
2541803GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTTTTAACAGTTAAGCAAGCAGTTAACAAATTCTTTAA 2541869
2541870GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGAGCTTTTGAATGTAATGGAGAATTCTTCCACATCTG 2541936
2541937GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGATGAGGAGGATTATGCTCCTTATGCATGGGGTTCTAC 2542004
2542005GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTTTAAAAATTTAGAAATTGGTGAGATTGGTGGGGAG 2542070
2542071GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTGTCAAAGGTGATAGTATGATTAACGCACGTATTATGGA 2542139
2542140GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGCTGGCAGAGCTGAATAAGAGCTTTGGTAATGTCGA 2542205
2542206GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTAGCGTGGGAGGTTGGTGTTAACGAGAGTGCCGTCGGAG 2542274
2542275GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACAAGAGCTTGAAGTTAGAGTGGCACAGATTAGCAGAATAT 2542343
2542344GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACAGCAAAAGTAAACAGAATAAGAATGAGATTAGATC 2542408
2542409GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTTAAAAATATCAGCTAGCTTTATAAGTGTCTCATAATC 2542476
2542477GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGTTGGTATTAGTTTTGTAACTTATTCAGCAATAGAAAA 2542544
2542545GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGCAGATGAAACAAGTTTTGGAGATGCTGCAGCAGT 2542609
2542610GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGTGCTTTTATTTTTGCATACAAACTTACGCTGACACCGAG 2542679
2542680GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGGGTGAAGAAATAAGGACAGGTCAAATAAGTGATGAAACA 2542749
2542750GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACCGTATTGCCGACCTTGAGATGGCAATAGCAGCATTACT 2542817
2542818GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTGCCACACGTTGTGCCACGTGTGGGCATAAGTTCGAC 2542884
2542885GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTCTGTTGCTTTCATCTGTTCTAAAAAGTCCTGTGTTAC 2542952
2542953GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTATGACTTGCCGTATGCGATAGTTCAACACGAAAGAT 2543019
2543020GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACCGAAAGGCCAGGGGTGGGGCCGGGGGTGTAGTGCAA 2543085
2543086GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACCTGGCAGCCTGTTGCGACAACCCCTATATTTTTACGA 2543152
2543153GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACCTAACATCCCGGCCAATATCAATGCCACTCCACTATC 2543219
2543220GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACAGACTTTGAAGTAATAGACGAAGACATACCATTGCCT 2543286
2543287GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTGGCTTTTGGGCAGGCGATTGCGGCTCCATTCGGGC 2543352
2543353GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACAAGGGATAGCAAAATATTTCGGATTACAGAAAAAGG 2543418
2543419GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTTTTTGACATAACATCCTACCAAATCTGCACCTAAA 2543484
2543485GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGCCAATACTACCTCGTACTTACGCTCTCCTACTGCTAC 2543552
2543553GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTCCACCCCCCACCAAGGTCGAGGACATCCCCCACCT 2543618
2543619GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTGAAACCACACGACTAGGATAGATTCCCCTAGCCACG 2543685
2543686GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGAGCTGTCCCCCCAGATAGACGAGTATCTGGTTCCGGCG 2543754
2543755GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGTTTCTGGATGAAACTGGTCGGGTCAGTCTAGCTAAA 2543821
2543822GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACCGCAATTGTCCGTCCATTTCTAAATTTACCTTAAT 2543886
2543887GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGAAATTATTTTTACACTGTTTTTGTCGTGTCTACTG 2543952
2543953GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACCATACTTTCAAGTGTTAAAATAGAGCGTTAGTAATTTT 2544020
2544021GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTAAATCACCGCTCCAGCTTCCGCCCATTGCTCCTGATAG 2544089
2544090GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACCAAGATACTACTGGCTTAAAAAAAATATAGAGCAAT 2544155
2544156GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACCCTGGTATTAGCGACTGCATAAACAAAGGAAGGAGG 2544221
2544222GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACACGGTACCCGCTCCCCCGAGACCCTGACAATCCCCA 2544287
2544288GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTCAAAACCTGAGCTTTAAAAAGGCCGTCTTTAAAGA 2544353
2544354GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGATAAAACTGGTCGGGGCAGTCCAGCCACACTGCTCT 2544420
2544421GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACCGTAATCGCGTTTTTTGCGTCTTGATGCACTGCGTGTGC 2544489
2544490GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACAGCTTTCTGCTAAGTAGCAGAAAACTCTAGAAGGAGC 2544556
2544557GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACCTGCGTGTGCAAGTATATAATGAAGACAGAAAGAGA 2544622
2544623GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGGGCGAGGCCCGCAGGAACTGGCAACAGTTTCCTGCTA 2544690
2544691GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTCAATCTGCCTATGTTTTTGATAAGGAACATTCTCTG 2544757
2544758GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACCATGTAAGGAGTTAGGTGCCCATCCCCAAAGTTAGA 2544823
2544824GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACAATACATGCGGTTAGTTAGAATATCCCCGATTCATGAAG 2544892
2544893GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTTGGTACTCTCGCCGACGGTGGTTCACTCAGACGATG 2544959
2544960GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACATAAAACTGGTCGGGGCAGCATGGCACAATCGGCCT 2545025
2545026GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACCTCGGGTACCCCGCTCGCAAAACCGCACAGACAAAA 2545091
2545092GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGAAGCGTCAATACGCAGTAGGTTCAGAGCAGAGTTA 2545157
2545158GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTTTTCTCTTGAAAGAAGCTGGTTTAACTGGTGTTTACAA 2545226
2545227GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACAAGACTCACTCGCATGCGTTATCATATTGTCAATAGCT 2545294
2545295GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTGAGCAAGGGTCTTTTAAGTAGGGAGTATATCCCTGC 2545361
2545362GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGAAAAAAGAGGACTTCCATAGCATTGTGGAAACTCTT 2545428
2545429GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGGAAGTGCTGTGAAACCGGAAAAGAAAAAGCCTATACCA 2545497
2545498GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACAAGACTGCCGAATGGCTTAAAATACAGTTCCCCAAGC 2545564
2545565GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACCAAAAAATTCAAACAACTCAAATATAAAGCTCTGGAC 2545631
2545632GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGACTGGTGCTGTTGGAGGTGTAAACCCTGCAACACC 2545697
2545698GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTAGAGAGGGCAATCCCAGAAGAACAGCAGCAATTTTAG 2545765
2545766GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACCGAAACTGGCGCATTGGGAACGCGGTTAGGTCTATT 2545831
2545832GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGCACTTAAAATCCTCGAGCGACAAATCAAGCAACAGCA 2545899
2545900GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTCATAGTCAGGATAATTCAATTGCGAATAAGCATAGCT 2545967
2545968GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTTGATGAACTTGACAGAAAACTTGGTGGTCTCAGAAA 2546034
2546035GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACCTTTTTTGCGGGTTGATGTACTGTGTGTGCAGGTGTAAAA 2546104
2546105GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACACGGTAACACTCAAAATCAAGCTCCTGCCTCCCAACAA 2546172
2546173GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACAATAGTAAAAAGAAAGGCAAAAGAGGCGAATTGGAAC 2546239
2546240GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACCTCAGAGCGAACGATTTAAGTCAAGTGCGAGAGATC 2546305
2546306GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGAAAATGTCTTTAAAAGCTTATACAAGAAAAAGTA 2546370
2546371GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGAAGCAAAGCTCGTTCTGACAAATGATAGCACTCTGTT 2546438
2546439GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTCACCCACAGAGCTAGTATAAGCGGAGTTCTGGGGTT 2546505
2546506GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTTTGTGGAGGCTTCTGCGTGAAGGCCATAAGAAAGGGC 2546573
2546574GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACAACAACTTGCGAGGACTAATCGAGATGCCTTACTGAG 2546640
2546641GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACAAATTCACAATTGTAGAAATTATAAATTTGCCCAAAT 2546707
2546708GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGTAACATGGGATACACTTACGCCTATCAATCTAACAG 2546774
2546775GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACCTTCTATACTAGAATGGGCAGCAGAAAATTTACCG 2546839
2546840GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACATTAACATCAGCGCAAGAACAACCTGTACAAGCTGG 2546905
2546906GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACATTGCAAGAGATAAAGAGACGCCACCTATTAGACTT 2546971
2546972GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACCGTTTAATAATCTCAATTGCCATCCTCTTCTTCCTCCCA 2547040
2547041GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACAGTAAATGAGAAGATAATTAGTATTTTAAAAGAACA 2547106
2547107GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACCTTTATAAAGAAGGAATAAAAAAAAGGCTATGCCTTAAT 2547175
2547176GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACATCTGATACAGCTTTTTCTGGAGAAAAGATAATGGA 2547241
2547242GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGCCCCTCAATATCCCTGTAGAAGACAATTGCTTCTACA 2547309
2547310GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTTCGAAGTTTATTACATCAAAACTTGTGGCCTCTCTA 2547376
2547377GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTTAGCTAATGCAATAGCAATCGCAATTCAAAATAG 2547441
2547442GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTAAAGCAGGTAAAAATGACATACCTACCATTGCCCA 2547507
2547508GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACCCCTAAAAAGCGTAGCCTTTTTAGCTCCGACAAAAG 2547573
2547574GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGTGTATCTAAGCCCAAAGGTATCGAGTATGCTGCAACA 2547641
2547642GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACACTATTTATGTCAGCTCAGGAAAAACCTGTACAGG 2547706
2547707GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTAAAGCAGGTAAAAATGACATACCTACCATTGCCCA 2547772
2547773GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACCCCTAAAAAGCGTAGCCTTTTTAGCTCCGACAAAAG 2547838
2547839GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGTGTATCTAAGCCCAAAGGTATCGAGTATGCTGCAACA 2547906
2547907GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACACTATTTATGTCAGCTCAGGAAAAACCTGTACAGG 2547971
2547972GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACACTTATCAAGTATTAAAAATAGAGGAGGTATAAAGTA 2548038
2548039GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACCATCTTTTATCTCATATTGCAAACAGAGTTAGAACT 2548104
2548105GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTCACCTTGCGCTATTGCAAACATTCTTTTTGCCTGCGCA 2548173
2548174GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTCTTGCAAAGATTAAAGATGATATGAAACAGCCAATCT 2548241
2548242GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACCTCCCTTTCTCGCTTTTTCTGCCTCCATTTTACACC 2548307
2548308GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTTAATGTTATTGTTGAACAAACTATGGGTCGAACATA 2548374
2548375GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTGGAGGAACACCCTTTTACAGAAAACCAGAAGACATAAAG 2548444
2548445GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTTTCCATAGTCGGGGCCGTCGTGCGCCCGCATGATAAG 2548512
2548513GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGAGCTATAACCCCATGAACAAGGATTTCCCCAGGGAA 2548579
2548580GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTCTCTTGAGCAAGACCTCCGCAAGTACATGCCTCC 2548644
2548645GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACATTTTAACACATGAGTTTGGGCATTTAGTTAATACA 2548710
2548711GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTGTACTGCACGTGCGTACAATACAGCACTAGAAAGAAT 2548778
2548779GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACCTGCCAGTGTGGCCCTGCTGGAAAATAATGGCTCCACCATG 2548849
2548850GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTTGCCCGGTCAGGCAAGTCCAGAAAAGCATCAAATTCA 2548917
2548918GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGGAGTAAAAAATGTTGACAGTAAAAGATATTTTAGAC 2548984
2548985GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACATTCATCAAGAAAACTTACACAGGACTATTTTACAAG 2549051
2549052GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACAAATATTTGCCACGACAAATCCCGACAGCCCTTATCAC 2549119
2549120GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTGAAGAATGGTTTAAGGAAATAGTCAAAAAGCTTAGGA 2549187
2549188GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACCCAACCTCCTCTCTAATGTAAGATTTATATCCTCT 2549252
2549253GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACACGTCACGAAGTCATCTACAAAGTAGATAAGAAAATAGA 2549321
2549322GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACATAGAGGCATGAGAAAAGCGAATTATGCAGTGCTGA 2549387
2549388GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACCGAAAATGGGCAATGCATAGCATATAAAGAATTTAT 2549453
2549454GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTAGCTGCAAAAGAAAGAGTGAAAGCCGCAGAGCTACTA 2549521
2549522GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTAGGACACCGTTTGAGTACCCCGAACTGCTGGATG 2549586
2549587GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTCGCAATAGGGCCAGAAAATAACTACCTCGAATTCCC 2549653
2549654GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACACTCCTCCTGCAACGTCTTTTTTGAACTCTTCCAAATC 2549721
2549722GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGCGGATTAATTCCGTCTCCCTTTAAAAACTTTTGTG 2549787
2549788GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACAAAAATACGAATTAGAAAGACTTATTAAATTAGAAA 2549853
2549854GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTATTGATTAAAAGGAGTGAGAAGTAGCAGGCTACCGC 2549920
2549921GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGAATGACGAAGGCTTTACGACAAAGTTCTATGCAACACAT 2549990
2549991GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACAAGTAAAACTGATTCTAACAAATGATAGCACTCTGTT 2550057
2550058GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACCTGTGGATAAGTTTGTGGATAACTAGAAAAATATTA 2550123
2550124GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACCAAAAGTGAATACCGCATACCGCTTATAACAGAAATAA 2550191
2550192GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACACTATGAAATTGACTGTTGTGTCTTGACTCCCTGC 2550256
2550257GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACCAGCCCTGAACCTGCACCTTGTGGGCTTATCTGAGA 2550322
2550323GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTAGGAATAGGAAAATCCACATATAACAGAAAAGAAAA 2550389
2550390GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACATAATGTTAAAAATACTAAAAGAAGGGGGCAAAATAGA 2550457
2550458GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGCTAATCCCTTAACTCGTGAATTTCAAATTCACAAAA 2550524
2550525GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTATAAAGTAACTTGTTTTAGTCATATCATTTAATATG 2550591
2550592GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGCTTCTCTTTGTTCTGAACTGCTCAATGAATTTCCTAA 2550659
2550660GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACATTCGCAATTTCAAAATCTTAAAAATTTTTCGAAAAT 2550726
2550727GTTGCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTAGCAAACGATGAATTTGCGTCAATCATAGAAAAAC 2550792
2550793GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTCAAGCGTGCTATAGTTGAACAGGGTCCTGTTATGAT 2550859
2550860GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGTCATCCTTCGAGGATTCCTGGTATAGGGCAGACCCCG 2550927
2550928GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTTTCGAAAATTGGGACATGTCTGAAAAATTGCACTTTAGT 2550997
2550998GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACCTTGACCATCCTTTCCTTATTTCCTCAACTTTGCGT 2551063
2551064GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGCAGAGGCTACCAGTACTGCCGTCATACTGCCAGTA 2551129
2551130GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGCTGATATGCCGTACTGGAGTGCTAATGAAATGAGTC 2551196
2551197GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACCCAGTGTGGTTATCATGGAAAATATCGCCACCCACCAG 2551264
2551265GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTTTGTAGGAAAAGCTGGACAGCTCCTTGACAAGGTG 2551330
2551331GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTCTAGAGCGTTCTCTCTTGAGAATGCTCTGGTGGGAGC 2551398
2551399GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACAGGTTCTTCCCTGCTCATCCCTGACAAGGTCATCAG 2551464
2551465GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTGGGTTTAAATTCAATCCACATTATCTTCTGCCTCCCA 2551532
2551533GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACCATTTGAGGATGCTGTTGAAGAAGAAATTCAAGATG 2551598
2551599GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACATAAGGAAAATAACAAAAGGTACTATAAAATACAAAC 2551665
2551666GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTTATACATGAGGAGGAGATGGCTAATGTTTAAAAT 2551730
2551731GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGGTGTTTTTGTGGAATTTGCACTTCTCGTATTAGA 2551795
2551796GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACAATGCTGGTTTGTAGCTCAGATACTGCGCTTTAAG 2551860
2551861GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTTGAGAAGGTTCCACTTATTACTGCAGAGCAGTTAAAA 2551928
2551929GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACATTAGATGGTGAATATCACAAAGTAGAGCTTGCAGG 2551994
2551995GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACATGCTGGTTTGTAGCTCAGATACTGCGCTTTAAG 2552058
2552059GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTAAGAAACGGGAAAGAAGAGCAGGAAGAATATTTCAT 2552125
2552126GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGCATCCCGGATGCTGTTTTTTCTTTTCAGAAAGAATT 2552192
2552193GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGGAAGGCCTCTTTTACTTCCTGATGAAGTTTTAAAA 2552258
2552259GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTCAACATACCCTTTTTCTTGCCATTCCGCATAACTAT 2552325
2552326GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACAATAACCTGTTTTGCCTGATACCACTTGATTAGAGGT 2552392
2552393GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGTTTTTGAGGGTCCTGCCCTCTTTTCTCCCCTCCCATG 2552460
2552461GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACAAATATAGTACGAGATAACCATTTCTGACTTCCACTG 2552527
2552528GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGTGAAAGTCGGGCCAGCCGAAAGGCTGCTACGCTCAACC 2552596
2552597GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTAACCGCTAGCAGGGCAAGGTACAGCCCGTGAAAGT 2552662
2552663GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTAGAAATAGAAGATTAAAATCAAAAAAAGGTCAAGGGG 2552730
2552731GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTCAGAAACGATTCTGAGTCAATTTTAGTCGTTTAAG 2552796
2552797GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTTACACCTTCTAAGCCTTATACATTCTAATTTCAA 2552861
2552862GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGCTAACACCTCAATTACCAGCGAGCAATATTGCCATC 2552928
2552929GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTTGCCGATGAGTACATTTTAACAGTCGAAACACCGAA 2552995
2552996GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTAACTGAAGAAGATATTGAATATATGATGACACATC 2553061
2553062GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTCAAAATCATGGGAATAGCTAAATATTATCAAAAAACG 2553129
2553130GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACCTGGAAAGCACATCTGACACGACCGGTGTAATCGACC 2553196
2553197GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTTCATTTATTACTCACACCGACCCTACACGTCATACA 2553263
2553264GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACCATACTGCCAACCATACTGGCAAAGTATGGCAACAG 2553329
2553330GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACCTGTTGGAAGCTTCTGTAAAGCGTTTTTCCAGCTTC 2553395
2553396GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGTATTAATAATCGTTCTTATTTTCCTTGCAGTATT 2553460
2553461GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGGTAATATATCAACTCATGATAAAGGGGGTTTTGTAAA 2553528
2553529GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACCAAATTATCGAACAAATCACTCCAAATGATATAGGAG 2553595
2553596GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGGGATTGTGAAAGTTTTCACAATAGGGTCAAGCTCAGA 2553663
2553664GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACCAATTTCAACTGCCATATTTTATCACTCCCTTTATAG 2553730
2553731GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTAACTCTGATATAGATGTAACAACCTGCAGTTCTTT 2553796
2553797GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGCAAGTGAAAGCAGGTATAAGAAATTTCATAGTCGT 2553862
2553863GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGCCCTTTATTCTTTCTCCACCATTTTTTCTCATGCT 2553928
2553929GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACACAAGTTTTGGAAAAACCCGAAAGCCCACACGGGACA 2553995
2553996GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACCAGCTCTGGTGTGCATAATGCAGTTGTGAATGTTCCTA 2554063
2554064GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACATAGATTGCTTATCAAAGCGCAAACTCCAGCTACAAG 2554130
2554131GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACACACTCCACGTAAAACAAAAGAATATGAGGAGCTAGT 2554197
2554198GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACATAGCACAAATTCTAAATGAGAGGATGAGCGAATGAAG 2554265
2554266GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGGTGCTTGCAAAAAGGAAAAATCAGAATCGCTGATG 2554331
2554332GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTTGCACATAATTTTTAACCTTCCTTCTTCAGTGTT 2554396
2554397GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGTTGCGTTACTGTAAAGTAAAAACCCTAGAGGCTCGA 2554463
2554464GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACAAGAAATCGGCTATCTTTTGCAAAGTTTCTAAGTC 2554528
2554529GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTTGAAAGCCTTCCTTATCTTTATTTTTTTCATACCATT 2554596
2554597GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTTGGTACACCGATATTAAACACAGCTATTACAAATAG 2554663
2554664GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACACTCTTTACCGATGTATTCGTCAAGCACCATTTCAAAA 2554731
2554732GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACCCTTATCCTACGGTTTTGTTTGAGTAGCTGATACAA 2554797
2554798GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTACAGCACCGATTAGCGTAGTATCATATCCATTTAAG 2554864
2554865GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACTAAGAGATGCAAAAGAAAATGAAAAGCCAGCGGTGTTC 2554932
2554933GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACAAGACATACGTAAAGAGAAAAATTAGAGAATTAAAGA 2554999
2555000GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAACGCTACTTATGCGATTAAGATATATACAAGGTAAAGAT 2555066
2555067GTTTCAATCCCTCTTAGGTAGGCTAAAAAC2555096
Left flanking sequence : Till position 2540585 (length bp)
GTACCGTTAAAAAAACAAGGAACCCTTCTCATAATAACGGGTTCCCGATATTTTGTCAACAGTCTGAAAG
CTTCTCTTTCAAGAGAGAAGCTTGAAGAAC
Right flanking sequence : From position 2555096 (length bp)
ACGTTCAAATTCCTATAAAAAGCGGATGAAAATTTTGTCTCTAATAATGACTTTGTCAAGTATCTTGCCT
TTATTATATCACATTATTCGATAAAATCAA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp