Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_004342_9                                                                                                                 top


Strain : Leptospira interrogans serovar Lai str. 56601 RefSeq :NC_004342 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_004342_9
DR consensus (28 bp) : CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCGNumber of repetitions :2
Begin Position : 3165387 End Position : 3165487

3165387CTGAATATAACTTTGATGCCATTAGGCGTTGAGCACGTGCCTTGAGAGACCTTAAGTTTATCCGCGACATTG3165458
3165459CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCG3165486
Left flanking sequence : Till position 3165387 (length bp)
AAAAAAGGTTTCTGCGTCTCTTAAGTCAAACTTACAAAAATCGGGTGCCGGTAGGCGTTGAGCACCACAA
CCGTGACAAATATTTGCAAATCGTTCGACT
Right flanking sequence : From position 3165487 (length bp)
TTTAGACGAGGAGAAGATTTGTTTTAGCCCAAATTGTTTCGCACAAACGTGCAAACGGATAAAATGTAGG
AACTACTGCTTTTCCGAAAAACAGTATTTT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp