Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_005085_2                                                                                                                 top


Strain : Chromobacterium violaceum ATCC 12472 RefSeq :NC_005085 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_005085_2
DR consensus (29 bp) : GTGTTCCCCACGTACGTGGGGATGAACCGNumber of repetitions :22
Begin Position : 1452712 End Position : 1454024

1452712TGCTCCCCCACGCACGTGGGGATGAACCAGCAGAAGAAAGCCGACAAGGCAGCGCCCGCCGCG 1452774
1452775TGCTCCCCCACGCACGTGGGGATGAACCGGAGGAGTACGAGGCTGCTCGCCGGTCGACGCA 1452835
1452836GTGCTCCCCACGCACGTGGGGATGAACCGCCGACCGGATCCCGCGCGGCGTCTGAATCGAG 1452896
1452897GTGCTCCCCACGCACGTGGGGATGAACCGTCGCCCATCTCCTCGCGGCGATGCTTCTTGCC 1452957
1452958GTGCTCCCCACGCACGTGGGGATGAACCGCGCCGGCCTCGCAGCCGGCAAACCGCCGAGTC 1453018
1453019GTGTTCCCCACGTACGTGGGGATGAACCGGGTGGGAATCAGCCGGGCGCGATTGTGGGCGT 1453079
1453080GTGTTCCCCACGTACGTGGGGATGAACCGCTTGAGAGCAATCCGTTGACCTGGAAACCGAT 1453140
1453141GTGTTCCCCACGTACGTGGGGATGAACCGCTCCATGGCCTGGCCGTAATCGATGGCATTGA 1453201
1453202GTGTTCCCCACGTACGTGGGGATGAACCGAAATCCACCACCGCGACCGATAGCGCCACCCG 1453262
1453263GTGTTCCCCACGTACGTGGGGATGAACCGTTCACGGTGAGCACGCCCTCGCAGGTAATCAG 1453323
1453324GTGTTCCCCACGTACGTGGGGATGAACCGTGATCCGGGCGGAATACAACCACCACGGCCGG 1453384
1453385GTGTTCCCCACGTACGTGGGGATGAACCGCTCCAGACTGGTCGTATACACCTGACGGATAT 1453445
1453446GTGTTCCCCACGTACGTGGGGATGAACCGAGCTCGCTGAGCTGTTCCGCCTCATCCTCGTA 1453506
1453507GTGTTCCCCACGTACGTGGGGATGAACCGGCTGGCACGACGCTTGGCGCGATTGTGAAGAA 1453567
1453568GTGTTCCCCACGTACGTGGGGATGAACCGGTCGTTACTGCAACGGAGGCAAAACAGCATCA 1453628
1453629GTGTTCCCCACGCACGTGGGGATGAACCGTGCGGCAGACCAAGCCGACCGACAAACCGGTC 1453689
1453690GTGTTCCCCACGCACGTGGGGATGAACCGGCGAGACGATCATCTTGCCGCAACGGCGCGGAA 1453751
1453752GTGTTCCCCACGCACGTGGGGATGAACCGGCCTCCCACTCAGCAGGGCCCGCCGGCTCGTG 1453812
1453813GTGTTCCCCACGCACGTGGGGATGAACCGTCGTCGATCTCTATCACACCGGTCGCCGTGGC 1453873
1453874GTGTTCCCCACGCACGTGGGGATGAACCGCAATCGCACCAAGGCGTCGGCCGACAACATCA 1453934
1453935GTGTTCCCCACGCACGTGGGGATGAGCCAAAGCCAGTGCCTCAAGGCTTGAGGGTTCGAGA 1453995
1453996ATATTCCCCACGGTTGTGGGGATGAGTGA1454024
Left flanking sequence : Till position 1452712 (length bp)
GGTTTGCCGTGCTGATTTGAACGCCGCTTCATGACTGGGAAAATCGGTAGAATTTTAGATCGGGTTTTTG
TCTTTAAAAATCAGTAGCTTGAAAATGGTG
Right flanking sequence : From position 1454024 (length bp)
CGGGGGACGGCTGGAGTGGCGTCGCGGCGCTGCCAGTCCGGCCGCGTCCGGCAACAAAAAAGCGCCCCGT
GGGGCGCTTTTTTTCTGCACAACGAGTAAG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp