Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_005230_3                                                                                                                 top


Strain : Synechocystis sp. PCC 6803 RefSeq :NC_005230 (plasmid pSYSA )
CRISPR id : NC_005230_3
DR consensus (36 bp) : GTCTCCACTCGTAGGAGAAATTAATTGATTGGAAACNumber of repetitions :39
Begin Position : 90105 End Position : 92958

90105GTCTCCACTCGTAGGAGAAATTAATTGATTGGAAACCTTTAGGTGGGCGTTGACCTTTAGATTAGGAATGGT 90176
90177GTCTCCACTCGTAGGAGAAATTAATTGATTGGAAACAGCGCCACAGCTGACAGAGTTCCTGAAGGAAGCTAA 90248
90249GTCTCCACTCGTAGGAGAAATTAATTGATTGGAAACCTGAGTGATTTTTATCAATTGTCGAGCTTAGTAGT 90319
90320GTCTCCACTCGTAGGAGAAATTAATTGATTGGAAACACAGGAGTGTTAGCGCACTGCCTGTCATTACTATTA 90391
90392GTCTCCACTCGTAGGAGAAATTAATTGATTGGAAACTTAGATTGCGGGGGCTAGTGACGCCATAGTTTAACGACA 90466
90467GTCTCCACTCGTAGGAGAAATTAATTGATTGGAAACAAAGATATTAGGCTATCCTTCGGGGTAGTCTTTCTT 90538
90539GTCTCCACTCGTAGGAGAAATTAATTGATTGGAAACAAGTGTTGTTGCCTAGTGTTATACCAGAATATCCC 90609
90610GTCTCCACTCGTAGGAGAAATTAATTGATTGGAAACCTCATTAGTGCTATCTTCTTGTTGATGGATTAGAACA 90682
90683GTCTCCACTCGTAGGAGAAATTAATTGATTGGAAACTCTACTCTGGTGAAGACCAAGTGGATTTCGTGGTGAT 90755
90756GTCTCCACTCGTAGGAGAAATTAATTGATTGGAAACGTTAGTGCTTGGTTGTGGTTATGCTGCAACTAAGCC 90827
90828GTCTCCACTCGTAGGAGAAATTAATTGATTGGAAACATCGATATACTTTTTAGCATCAGCTAAATGATAAAAA 90900
90901GTCTCCACTCGTAGGAGAAATTAATTGATTGGAAACTTAGAAAGTTTTGGTTAGTTTCCATTCCTCTTTTT 90971
90972GTCTCCACTCGTAGGAGAAATTAATTGATTGGAAACTTTCTCCATTGTTAGTTAGTCATTTCCTTGACAATT 91043
91044GTCTCCACTCGTAGGAGAAATTAATTGATTGGAAACTGGGATTCATGAACATGTTGATGGTGAATTATACCT 91115
91116GTCTCCACTCGTAGGAGAAATTAATTGATTGGAAACTGATTAAATTAATATGCGTGATAGATTAACTCATTTTGGTT 91192
91193GTCTCCACTCGTAGGAGAAATTAATTGATTGGAAACTTTTTTGGCATAACTCAGTAAGTCTTTTTTGTTTA 91263
91264GTCTCCACTCGTAGGAGAAATTAATTGATTGGAAACAATACTAATCTTAAAGATCTTGGTTTAATTACATATCGT 91338
91339GTCTCCACTCGTAGGAGAAATTAATTGATTGGAAACAACAATTGCAAGGTTTATAAGTAAATGAACAACAACG 91411
91412GTCTCCACTCGTAGGAGAAATTAATTGATTGGAAACAAATCCAACAACTTCTCCACATTTACTCCACTAGTCTC 91485
91486GTCTCCACTCGTAGGAGAAATTAATTGATTGGAAACCTCCTACTTGTGCAGCCTCTAGTCCGCTTTTTAGATTGCG 91561
91562GTCTCCACTCGTAGGAGAAATTAATTGATTGGAAACGCTTCGCTTCTTTCGCTTTCTCAACATAAAACTCATGAT 91636
91637GTCTCCACTCGTAGGAGAAATTAATTGATTGGAAACCTAAAGTATGGTAACTCTGGGTAATTTTTTAACAG 91707
91708GTCTCCACTCGTAGGAGAAATTAATTGATTGGAAACCTTATCTTTTTCTAGCGTAACAAAAGAATAATCAGGA 91780
91781GTCTCCACTCGTAGGAGAAATTAATTGATTGGAAACTTTCAACCAAAAGCTTATTGGCTTCTACGGACTCACGAGC 91856
91857GTCTCCACTCGTAGGAGAAATTAATTGATTGGAAACTCTGAACTACTTTTTTTTCAACGACTTCACCATGGGAAG 91931
91932GTCTCCACTCGTAGGAGAAATTAATTGATTGGAAACAGTTTTAGATGCACCAATTACATCTTCTTCCATAAAGGA 92006
92007GTCTCCACTCGTAGGAGAAATTAATTGATTGGAAACATTCAAGACCTCCGGTGGTCAGAAGACTGTAGCAACAAAGCTTGAG 92088
92089GTCTCCACTCGTAGGAGAAATTAATTGATTGGAAACTAGATCAGGCATCCAAACTCTTGGGCGATGTCGCGTAAC 92163
92164GTCTCCACTCGTAGGAGAAATTAATTGATTGGAAACCGATGTAGCTCATAGCGACCTCGATAATTAATTGAT 92235
92236GTCTCCACTCGTAGGAGAAATTAATTGATTGGAAACACCAAGCTAGTCACTATCCGATCAACCGTCGTTGCAGGT 92310
92311GTCTCCACTCGTAGGAGAAATTAATTGATTGGAAACTATCAAGAGTTGTCTAGTCAGTTCCAAGAAAAACCCTGGGAG 92388
92389GTCTCCACTCGTAGGAGAAATTAATTGATTGGAAACTGACCTGATTCCTCGAGAATTGAGACTCCTAAAGAAATTGC 92465
92466GTCTCCACTCGTAGGAGAAATTAATTGATTGGAAACAGTTCCAGTCGTGCTCCAAGGGCTCTTCGTCTTCA 92536
92537GTCTCCACTCGTAGGAGAAATTAATTGATTGGAAACAACTTTGGAAAATTGCCTTCATACCATTCTTTTGTTAAACCGTTGTT 92619
92620GTCTCCACTCGCAGGAGAAATTAATTGATTGGAAACAGCAACAAAACAGCCAGCAGCAATTAATAAATCAGTT 92692
92693GTCTCCACTCGTAGGAGAAATTAATTGATTGGAAACACTCCGTGGCGTCGTACCGGTACGCCTGGGCTTCGTCCA 92767
92768GTCTCCACTCGTAGGAGAAATTAATTGATTGGAAACTGAAATAACCCCCATAGCGGTGGCCATGGGGGCGTTTTACTAA 92846
92847GTCTCCACTCGTAGGAGAAATTAATTGATTGGAAACATATCTGTTAGCTCAATTTGAGCAAGTTCATCATTTTTTA 92922
92923GTCTCCACTCGTAGGAGAAATTAATTGATTGGAAAC92958
Left flanking sequence : Till position 90105 (length bp)
GCTATTTTTGCGTTGAGCTTTTCCGATTATGGTCAATTTTTGCTGAGCCTCGCAAATGAGGATTGGATGC
CTTGTCCCGTAAGGCTTTAAAATGGGGGCA
Right flanking sequence : From position 92958 (length bp)
TAGCTACGATAACAATTAGTATTACAAAAATATGAATTGAATTAATAATTTAGCCTACGGGAAAATAGGT
TTTCTACTGCCATGCTAAAAAATAGATGTT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp