Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_005823_1                                                                                                                 top


Strain : Leptospira interrogans serovar Copenhageni str. Fiocruz L1-130 RefSeq :NC_005823 (chromosome I )
CRISPR id : NC_005823_1
DR consensus (36 bp) : GTGCTCAACGCCTAACGGCATCAAAGTTATATTCAGNumber of repetitions :4
Begin Position : 1133848 End Position : 1134101

1133848TTCTAAACCGCCTATCGGCATCAAAGTTATATTCAGAAGTTTTTCACGGGGTGACGAATGTTTTCCCCTT 1133917
1133918GTGCTCAACGCCTAACGGCATCAAAGTTATATTCAGCCCATAACGATACATTATGGGAAGTTTGGTCCTATGTCC 1133992
1133993GTGCTCAACGCCTAACGGCATCAAAGTTATATTCAGAAATCAAGGACGAATTCTTTTGATCAAAGGATCCTTT 1134065
1134066GTGCTCAACGCCTAACGGCATCAAAGTTATATTCAG1134101
Left flanking sequence : Till position 1133848 (length bp)
TGAACAAACTACTGTTTTTCGAAAAAGTAGTAGTTCCTACATTTTATCTGTTTGCACGTTTGGTGCGAAA
CAATTTGGGCCAAAACAAATCTTCTCTTCA
Right flanking sequence : From position 1134101 (length bp)
AGCATTTTATTTAAATGGCTTTTATAAGCATAAATTGTGGATATGAGTGTTTTCAAAGGAGGAGAACAAG
TATATCGTTTTTTATCGTTATTTTTCATGT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp