Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_006368_1                                                                                                                 top


Strain : Legionella pneumophila str. Paris RefSeq :NC_006368 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_006368_1
DR consensus (37 bp) : CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACNumber of repetitions :34
Begin Position : 190034 End Position : 192439

190034CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTAGATATAAAAAGATTAAATCTTCTAGCGCACAT 190104
190105CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTCACTACTCCTGAAGGTTATAATTTTTGCTATAA 190175
190176CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTTCGAATACAATCCTAGTGTCTCTGTGTGAATTAAG 190248
190249CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACCAGGCACTGGTTCACTAGACACTGTAACATCTAT 190319
190320CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACCAATAACAAGCGAGCCTTTTGTACTAGAAGGTTTA 190391
190392CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACCTACCAGTTAATCGTAACTCAATCTCTTTTTCAA 190462
190463CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACATAGAATACATAAGTGCAAATTATTAAATGTTAC 190533
190534CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTGAATGTAGAAACCAGATGCCACGAATTATTAGA 190604
190605CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTTTGTATAAACGTTCTGATATGACTTAGGTAATCT 190676
190677CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACCTAACCTGATTGCTCAACAAATAATGCTATTGGC 190747
190748CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTCACTTTAGGCCAACGCCGATCCTCCGCTTCGAA 190818
190819CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTGACGCAAAGGATTTATTAAAAACGCCTTGTAAT 190889
190890CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACATTTTACCTTTTAACACATATTGATAGGCGT 190957
190958CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTCCATAACTGAAACGTCCTTATGCCTCAACATAATG 191030
191031CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACGAATTTGTCGGCCGCATAGACCGCTTTTATCAAA 191101
191102CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACCTATTGCAAGCTAGTTTGATCGTGTTATTATAAGAA 191174
191175CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTGACAAACGTTTGTTTTTTAGACACAACACTAAAAG 191247
191248CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACCCTGAAAACCCGCCACAACCCGCGCCAGACTTGAA 191319
191320CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACACCAAGTCGAAACAACATACCGAGACCGTGTTGA 191390
191391CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTACATTGTTACGTTCATTTCACTCAGTTTTTCATA 191462
191463CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACAGCAATAACCCAAAGTTTCGCGCGCGTGCGCGGG 191533
191534CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTTATAACATCGGGATGGCGGTTTATTGGTTAAGTAAC 191607
191608CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTTCTTTTTTCAGATTTCATTTCCTTTTCCTTGTG 191678
191679CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACAATCTTAATTTATGCGCCTTACCTTCTGCTTCATC 191750
191751CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTATACTTAGACAATATCATCATTTCCTATGTTTCGA 191823
191824CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACGCTATTCCAGATAGGTAGTTGTTTAGAGCATTTTGT 191896
191897CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTTCGATACTCCTTAGCGGTACTTGCTAAAGTAGTT 191968
191969CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACAAATAATTCTTGTGACTCACGTGCCGCCATTTGAA 192040
192041CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTAGGAATTGATTGGGGTAACGCCATCGCCATAGAAG 192113
192114CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTTACTTCATGACCCGGACATTTTACTAAAAAAT 192183
192184TCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTCCTATACCTTGTCACAATTTCCTCATATGGCTC 192254
192255CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACCATAATTGGGAATTGGTGTGAAATGCTCACCGTCCG 192327
192328CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTTAATTGCGCCAGAAACAGCACCATTTATGGTTACAGC 192402
192403CCAATAATCCCTCATCTAAAAATTTAACTAATGAAAT192439
Left flanking sequence : Till position 190034 (length bp)
TCGAAAAATCAAGCCTAAATAATGCAATTTGCTATTTTTCGAAGAAAACCACTTTTAATTCCTCGTGTTT
CTTTAAAATAAACAAAGAGTTAAAATTGCC
Right flanking sequence : From position 192439 (length bp)
ACTCCATACTTTATTCTCTGTATACTATTATAGTAAAAATCCATGGGGTATTATTTTATATAATTAAACA
GAATTTAATTTTGTTGTATTTTAATTTCTT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp