Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_006462_10                                                                                                                 top


Strain : Thermus thermophilus HB8 RefSeq :NC_006462 (plasmid pTT27 )
CRISPR id : NC_006462_10
DR consensus (33 bp) : GTTGCAAACCTCGTTAGCCTCGTAGAGGATTGANumber of repetitions :2
Begin Position : 239108 End Position : 239211

239108GTTGCAAACCTCGTTAGCCTCGTAGAGGATTGAAACATGGACTTCCTGCACGAGCCCTTCGAGCTCGCCAT 239178
239179GTTGCAAACCTCGTTAGCCTCGTAGAGGATTGA239211
Left flanking sequence : Till position 239108 (length bp)
TTTAGTCCCACGGCTCCTCTTCCAGGTTGACGCATAATCCCCCCGCGTGCGAAAATGGCCTCAAGACCCC
CCGCCTGGAGCCGCTTCCTGGAGGGGGCCG
Right flanking sequence : From position 239211 (length bp)
TACTGTCTTGCCTGTCAAGCGACCCCTTGATCTAGCTGGGTCGCGTAGTACTCCCTGAGCCTTCCCATCA
TCCGCCTGAGGAGCTTGGGTCGTGTCAAGG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp