Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_006462_7                                                                                                                 top


Strain : Thermus thermophilus HB8 RefSeq :NC_006462 (plasmid pTT27 )
CRISPR id : NC_006462_7
DR consensus (29 bp) : CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGACTACNumber of repetitions :24
Begin Position : 189507 End Position : 190947

189507CCGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGACTACTCGTCCGCAAGCTCGTCGGGCACCTCCTCCGG 189567
189568CGGTCCATCCCCACGTGTGTGGGGACTACGCCGGAGGCCCGGCCCGGAGGGGTCGTAAGACC 189629
189630CGGTCCATCCCCACGCGCGTGGGGACTACGCCCCCGCGGGAGCGGCGCGCCTTGCTAGAGGA 189691
189692CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGACTACGACCGCTTCACGTCCCGGAGTCGTGTCAGGGG 189752
189753CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGACTACTTGCCATTACTATTACTACCGGCAACATCGC 189812
189813CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGACTACGGCGTGGCCGGAGGGGGTGCCGAATGGCTAAG 189873
189874CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGACTACGTGGAGGTCTACGCCGGGAACCGATTTTTCAC 189934
189935CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGACTACGGCCCGGAGCATGGCCTGCAGGACGGCGGAGGG 189996
189997CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGACTACGGCCCGGGTCCTGGGCCACGGCTGGGCTAAAGG 190058
190059CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGACTACCGGAGGAGCCACAGGTAGGCCGCCCGGGCCAG 190119
190120CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGACTACCCGAGTGGGTCGTCCGCCTCGTTGAGTACCCT 190180
190181CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGACTACGAGGCGCTGCTGAGCCCCAAGGCACTACGGCCC 190242
190243CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGACTACGCCTCCACACCAGGCCACCAGGTCTGCGGCCCC 190304
190305CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGACTACCCCTCTTGTTCTCTCTGGCCGCCCAACGAGGT 190365
190366CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGACTACCACCCCCTTGGCCTTGGGCTTATAGCGCTAACC 190427
190428CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGACTACGCTCGCAAGCTTGAGGATAAACTGGATAGGGCC 190489
190490CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGACTACCCTAGCCTCCTGTGACGGGTGGGGGCTGTCAG 190550
190551CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGACTACGGTGGAGAATCAGCCCGTTGAGGAGGTTGCCTA 190612
190613CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGACTACTAGACAAAGGTCGTCTTATATTCTGCGTCCGGC 190674
190675CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGACTACTTGCAGATAGGCGATGTTGGCGGCGATGACCT 190735
190736CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGACTACGGAGTGGCGGCCGCGAAGCGGGCCAGGTCTAC 190796
190797CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGACTACAGAGAGCTCGTAAAGGGCCCCGGCCAAATCGT 190857
190858CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGACTACGCGGGTCACCTCGGAGTAGGAGCGGGTGGCGT 190918
190919CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGACTAC190947
Left flanking sequence : Till position 189507 (length bp)
TTAAGAACCTCGCCGTACACCTCCCAAGCGTTTCGCTTCATGAGGGCAGTCTACGGCCCGGGGAAGCTTC
CGTCGGACGGAAGGGTTGCCCGAAGGGGGT
Right flanking sequence : From position 190947 (length bp)
ACATGACCAGGACGGCACAAACGCCCGCTTACCCCCCTTTATGTGTCTGTTTAGGAAGGATTGCAGGTTT
TTCTGTCAAGTTCCCCAGCGCCCGAACGGG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp