Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_006462_8                                                                                                                 top


Strain : Thermus thermophilus HB8 RefSeq :NC_006462 (plasmid pTT27 )
CRISPR id : NC_006462_8
DR consensus (29 bp) : GTAGTCCCCACGCGTGTGGGGATGGACCGNumber of repetitions :21
Begin Position : 200811 End Position : 202078

200811GTAGTCCCCACGCGTGTGGGGATGGACCGGCTGGCCTGCAGGACCTCCAGCATCTGGCGGG 200871
200872GTAGTCCCCACGCGTGTGGGGATGGACCGGCCCTAGACTCGGGCTATCCCGCCATCAGCGGC 200933
200934GTAGTCCCCACGCGTGTGGGGATGGACCGCCAGCGGATGGCGTCCTCATAGCGCATGCGCA 200994
200995GTAGTCCCCACGCGTGTGGGGATGGACCGGCAACCCCAGGGTTCAGGGGTTCAGTCGCCCAT 201056
201057GTAGTCCCCACGCGTGTGGGGATGGACCGTTCACCCAGCTTGACGGCGCCATCATTTCCCAC 201118
201119GTAGTCCCCACGCGTGTGGGGATGGACCGGCCATCCCGAAGCCGTGCGGGTTGCCTTCCCAC 201180
201181GTAGTCCCCACGCGTGTGGGGATGGACCGCTATCTTTCGCGAACTACCGGGCTTGGGCCGC 201241
201242GTAGTCCCCACGCGTGTGGGGATGGACCGTAGGCCATCGTGTCTAGGGAGGGGTTAGACCC 201302
201303GTAGTCCCCACGCGTGTGGGGATGGACCGGACGGTAGACCCCGAGACCGGGGAAATCCTGGA 201364
201365GTAGTCCCCACGCGTGTGGGGATGGACCGGAAAGCCCGAACTCATGGCGGACCGCGAACAC 201425
201426GTAGTCCCCACGCGTGTGGGGATGGACCGTGCCCCTCTGGCGGCCTAAGGAGGGTCATAAGC 201487
201488GTAGTCCCCACGCGTGTGGGGATGGACCAGACGACATCCTTAGCGCCCTCCTCATGGCCCTAC 201550
201551GTAGTCCCCACGCGTGTGGGGATGGACCGGTTCCGGCCTCCACCCTCCGGTACGCGGAGAA 201611
201612GTAGTCCCCACGCGTGTGGGGATGGACCGACCATGAGCGGCGAGTTAGGGTGCGAAATCGGG 201673
201674GTAGTCCCCACGCGTGTGGGGATGGACCGGAGGCTCGCGGAGAAGGCCGCCACCTGCTCCCC 201735
201736GTAGTCCCCACGCGTGTGGGGATGGACCGTCCGACCCGCGCCGCCTCCTCTCTCTCTCCCTG 201797
201798GTAGTCCCCACGCGTGTGGGGATGGACCGACTCGGGAGCCAAGACGTAGGTGGAGAACCGCC 201859
201860GTAGTCCCCACGCGTGTGGGGATGGACCGGACATGACCCCCGAGCAGCGCCGCGCCCTCAAGC 201922
201923GTAGTCCCCACGCGTGTGGGGATGGACCGGTGGAGTCTTCCCCTTCCTCTTCTGGCCCCCAGC 201985
201986GTAGTCCCCACGCGTGTGGGGATGGACCGAGCTCCCGCTTGAGCTCGTCCAGGAGGTACTTCGC 202049
202050GTAGTCCCCACGCATGTGGGGATGGGCCG202078
Left flanking sequence : Till position 200811 (length bp)
CAAGGGTTCCGAAGGGGATCTTGAGAGCCAAAGTCCGTAACTGCTCCCGAATAGACACATAAACGGGGGT
GAGCGGGCGTTTTCGCCGTCCTGGTCATGT
Right flanking sequence : From position 202078 (length bp)
GCGCTAGAAGGCCCTCACCTCCACCCCCGCCTGCTCCAGGGCCTCCCGCACCGCCCTCGCCACCTCGGGG
GCGTTGGGGTTGTCCCCGTGGATGCAAAGC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp