Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_006814_1                                                                                                                 top


Strain : Lactobacillus acidophilus NCFM RefSeq :NC_006814 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_006814_1
DR consensus (28 bp) : GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATNumber of repetitions :33
Begin Position : 1541039 End Position : 1543019

1541039GGGTTACCTCCACTTTCATAGAAAAAATAAAAGGCTCTAAAAGCTACAGAGTTACCATCGA 1541099
1541100GGATCACCTCCACTTTCGTGGAGAAAATTGGAATCTCATCGTAAGAAATAAGTCGCATATA 1541160
1541161GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATCCTTTTCCTAGGATCTTCATAAGCTTCTCGCCA 1541221
1541222GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATATCGTAGTCAATCTCGTACTTAAAACCACCCTG 1541282
1541283GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATCCAGGTTGACTTGCGCTAGGTGTTGCATCAATA 1541343
1541344GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATTAGGCAAATAGCCAATTTTTATCATACATTCCG 1541404
1541405GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATCGGCAATTTTTGAAACAAACAACTATGTATATA 1541465
1541466GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATAAATAAGGAAGATATTGCCACCCTCGGTACCCA 1541526
1541527GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATACAAGTTTTGCTCTAACCATGATGTTGTAAACA 1541587
1541588GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATACGTTAAAGCGGACAATAAGCTTCAACGTTTTA 1541648
1541649GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATCGTGCTTGAAATTGCTCTCGGGGTTTCGCCTAA 1541709
1541710GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATATTTGCTGCGAGTAACTCTGACTTGTTTACCCG 1541770
1541771GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATTTTAGCTAAGTTTAAGACCGAAGATGGCCAAAG 1541831
1541832GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATCGGCAATTTTTGAAACAAACAACTATGTATATA 1541892
1541893GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATCGGCAATTTTTGAAACAAACAACTATGTATATA 1541953
1541954GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATACAAGTTTTGCTCTAACCATGATGTTGTAAACA 1542014
1542015GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATAGCTATCCAAATATTAAATTTGCACTAGTTAAGG 1542076
1542077GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATGAAGAATTTTATCTTCTAGGTGGCTTTTTTGTG 1542137
1542138GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATAGAAATATTTGATTTTGATAGTGAAAAAGAATA 1542198
1542199GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATTCAAGATCAACCATTCATTTGCCACGCAAATCG 1542259
1542260GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAATTATTTTCTGGTGTGAAAAATGCTGATGATATTG 1542320
1542321GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAACCCAAGATATAATTAAAAGAAAATATCGTAGTCA 1542381
1542382GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAACTTTGATTTGAGTTAAGTACCGGTGCATCAATGA 1542442
1542443GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAACTCTTTAATGTGACCAAAAGCGCTCGTAGCAGCA 1542503
1542504GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAACGGACGCAAAAGGGCAGAAAGCTAATTTATGACG 1542564
1542565GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAACTTGCTATGTCCGCTCTTGCTTGCATTGCAGTCA 1542625
1542626GGATCACCTCCATATACGTGGAGAAAACCCACGCCACATATTGTGTGCGGAATAGCCTAAG 1542686
1542687GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAACTCTGCCAAAATAGTAGCCGAATCTGGAAAATCA 1542747
1542748GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAACAAAGTGTCACAAAACTAGCACCTTTCATTAAAA 1542808
1542809GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAACAGAGTTTAGTCGTCGCAATGTGTGTCTCAATGA 1542869
1542870GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAACTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGATTTA 1542930
1542931GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAACATAAAAATAAGAGGAAACCACCGTTTTCTCTTA 1542991
1542992GGATCACCTCCACATACGTGGAGAAAAC1543019
Left flanking sequence : Till position 1541039 (length bp)
ATTAGGGACTTTTTCTTGTGATCTTTCCTTCACTGCGTTAATGTAGCTCCACTTTTTTGGAGAAAATCTT
GCCCAATTATTTTAAAAATATTGTGCTTCA
Right flanking sequence : From position 1543019 (length bp)
ACTAAAGGAATCCCATCGTTAAGCTATTTTAAATTTACTAAAAAGCAAAATTTCTTTAGTTTGCATTTCC
CCAACCAAATCATCGACACAATTATATCAA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp