Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_007181_2                                                                                                                 top


Strain : Sulfolobus acidocaldarius DSM 639 RefSeq :NC_007181 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_007181_2
DR consensus (24 bp) : GTAATAACGACAAGAAACTAAAACNumber of repetitions :78
Begin Position : 1670962 End Position : 1675586

1670962GTAATAACGACAAGAAACTAAAACATCTTCTCTGTCCTCTACTACTTTCTGCTCTTCTTT 1671021
1671022GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTGAAAAGTTCATAAAAAAGTACCCTAACGTAGAACA 1671081
1671082GTAATAACGACAAGAAACTAAAACAATTTTATGATATCGCTTTTGTTCAAGGAAACAT 1671139
1671140GTAATAACGACAAGAAACTAAAACAATTCTAAGTGCACAAGAAGGACTAGAAGAGGCAGGCCT 1671202
1671203GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTAATGCCCAGTAACATAGATGCCTCCTTGATTAT 1671260
1671261GTAATAACGACAAGAAACTAAAACAATTTGGATTGACGTCACCTCAAGATCTATTACCT 1671319
1671320GTAATAACGACAAGAAACTAAAACATATTTAAGCCTTACTCTTTACATTAAAAGTAACAA 1671379
1671380GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTCGACGTTAGTCTTAGATTTTTATCATTTTTAGGT 1671438
1671439GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTTGTGCTCTTTAATGTCAAACAGTGTGATCTATT 1671496
1671497GTAATAACGACAAGAAACTAAAACACAGTGCATGAAGTAGCATCATATGTCGTAAGTGA 1671555
1671556GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTCTCTGGGTTAAGTGCAAAGAGCACTGGGATTACAA 1671615
1671616GTAATAACGACAAGAAACTAAAACCAACAAGGCTGAGAAGATAGCAAAGAAGCTAGTA 1671673
1671674GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTACAATAATTTCAGATTTCCAGTAAATGATACAAATTC 1671735
1671736GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTTGTCATTAAACTGACAACTTTGTCTCTGACCCAAA 1671795
1671796GTAATAACGACAAGAAACTAAAACAGTAGCGGTATACAAAAATGTATTTGTTGTGATA 1671853
1671854GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTGGCTCACAGGCATTAATACCTGCAAAGCCTAGG 1671911
1671912GTAATAACGACAAGAAACTAAAACAAAAGTTTGCCAATTTAGGTGCTGTGCAGGAAGCATTTA 1671974
1671975GTAATAACGACAAGAAACTAAAACGAATAATTGTAGATCAGCCATCAACTTCCACACG 1672032
1672033GTAATAACGACAAGAAACTAAAACAGAAAATGAGTAGTGAGATAAAGACAAAAAATAAGT 1672092
1672093GTAATAACGACAAGAAACTAAAACAATTTCTATATAATCCAAGAGACACAGAGAGGTTTCTAC 1672155
1672156GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTACATTACTTTTAGAAATATAGTATGAGCGTAACATA 1672216
1672217GTAATAACGACAAGAAACTAAAACCAGTACACAAAGTGGATAGGAAAAGTCAACAAT 1672273
1672274GTAATAACGACAAGAAACTAAAACATCGTATATTATATTGGGGCAGAAAAAATGAATGAT 1672333
1672334GTAATAACGACAAGAAACTAAAACCAGGTTCAATTTCAGTAAATAATGGCATTACAAT 1672391
1672392GTAATAACGACAAGAAACTAAAACAACATCAGACTTTTGCACTTTTATTAGAAGGCTTTGGA 1672453
1672454GTAATAACGACAAGAAACTAAAACGATACATTGCATATATTGGCAATCAGCAATACAA 1672511
1672512GTAATAACGACAAGAAACTAAAACACTATATATTGTTTGGAGCTTATCATAAACTTCATC 1672571
1672572GTAATAACGACAAGAAACTAAAACCTGAATAGAGAGATGATAGAAGAAACGGTAAGTA 1672629
1672630GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTCAGCCTCTAATTCTGCTGCAACTTCCATCAATTTCCTT 1672692
1672693GTAATAACGACAAGAAACTAAAACATTAATTCCAAAGGACATTGAGAAGAAATTTGGCTTAAA 1672755
1672756GTAATAACGACAAGAAACTAAAACATATGAGCAACAGCAACTCAAATCTTTATATGAAGTC 1672816
1672817GTAATAACGACAAGAAACTAAAACCACCAAAGAGTTTTTGTCCAAAGCCTTTTATGGA 1672874
1672875GTAATAACGACAAGAAACTAAAACCAGTCTCAATGTCTTTATGAGACAATTCTATATCCAA 1672935
1672936GTAATAACGACAAGAAACTAAAACGCACTTCTACTTGCTTAACGCTATAGCAAGCAAGAA 1672995
1672996GTAATAACGACAAGAAACTAAAACGTTCATCAACCTCATGCTGAGTAAGACTATTAGTATGT 1673057
1673058GTAATAACGACAAGAAACTAAAACCTCGTATTCGTAAAAGCCCTCGTGGGTGGTGACGAT 1673117
1673118GTAATAACGACAAGAAACTAAAAACTTTACAACTAATTTTTTCAGGAAAACAAATTGAA 1673176
1673177GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTATGTCTTAGATAGTTGAAAAAGCTAAAGCTTTT 1673234
1673235GTAATAACGACAAGAAACTAAAACGAATGTGTCCCCCTAGAGGTTTTCACCAAACAACCA 1673294
1673295GTAATAACGACAAGAAACTAAAACAAAAAACCTTTAACCTCTATCGAATGCTGTCAAAAA 1673354
1673355GTAATAACGACAAGAAACTAAAACAACGTTACGACCACTACTACTCAGAAGAAGATAGT 1673413
1673414GTAATAACGACAAGAAACTAAAACGAGGGATGAAGGCAAATCAGTATCAGCAATAGTAGAG 1673474
1673475GTAATAACGACAAGAAACTAAAACGAAGTAGAACAGCTGTTTTTCAGGATTGAAATTAT 1673533
1673534GTAATAACGACAAGAAACTAAAACAAGAGAATACTTTCTCGCCTCAGCAAGAATCGTATCAAT 1673596
1673597GTAATAACGACAAGAAACTAAAACGTATGTGGGAGAGCTTTATGAGTGGTAAGACACAC 1673655
1673656GTAATAACGACAAGAAACTAAAACATGCAGGTACTATACTGAGCCTGATGAACAGCA 1673712
1673713GTAATAACGACAAGAAACTAAAACAAATTTAAGGAAAATGGAGTGTATGTATATAAAT 1673770
1673771GTAATAACGACAAGAAACTAAAACCTCAATTATTTTCAATGCTTTTTCTTTTTCGTTGT 1673829
1673830GTAATAACGACAAGAAACTAAAACACATCAGCACTTATGGATACTACGCCATGCTCATCT 1673889
1673890GTAATAACGACAAGAAACTAAAACACTATTACTTTTGAAAATATGTAGATAAGACTGGT 1673948
1673949GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTTACAGTTGTTCCGTTAGGAAGTATATAGTTACT 1674006
1674007GTAATAACGACAAGAAACTAAAACAAAATAATCATAAAACCCGAGCATTACGAAGAATTGA 1674067
1674068GTAATAATGACAAGAAACTAAAACTGTAAAGGACTTCTTAAAAAGGTTAGAGGGGTTTCTC 1674128
1674129GTAATAATGACAAGAAACTAAAACGTAATTATTCTGATGGGTGCTATAATCTCGATGGC 1674187
1674188GTAATAACGACAAGAAACTAAAACAGCGATTAGTTTAGTCGAATTAGCTATTGCGACTT 1674246
1674247GTAATAACGACGAGAAACTAAAACATGGGATCCTGATAATTCGGCATCAGCACAATTC 1674304
1674305GTAATAACGACAAGAAACTAAAACCTCTTCATTTGTCTCGTGAAATATAGGGTTTTTCA 1674363
1674364GTAATAACGACGAGAAACTAAAACATAGGGTAGTTCACAAAGAGCCAGCCCTCGTCAAC 1674422
1674423GTAATAACGACAAGAAACTAAAACCTTTACGTAGTAGTTATAGAGCTTCGTTACGTGCT 1674481
1674482GTAATAACGACAAGAAACTAAAACCTTGAACCATTGAACCTGCGATTGCAGGGATTAAGTAT 1674543
1674544GTAATAACGACAAGAAACTAAAACGCTGACTGGGGGTGAGCCAGAAATGAAGACTGGAAG 1674603
1674604GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTAAAATTAGTCTGCTGGCCAATTAAGAACAAACTCT 1674663
1674664GTAATAACGACAAGAAACTAAAACGTGCAACAGGGTGAAACATAGATGAGCACATTTTT 1674722
1674723GTAATAACGACAAGAAACTAAAACATTATGCTCATTATCTCTGATTTCGACCTTAAAGC 1674781
1674782GTAATAACGACAAGAAACTAAAACCTACATTGTCCTGAAGTCCTAACTTCTTTAATTCCTT 1674842
1674843GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTTTTTATTTTCAGTAGCTATCACCATAGTAGCCCTAAAA 1674905
1674906GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTACTCCCCAGGCTTACCCAGCAAGAAGAGGAAGCCTT 1674966
1674967GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTAGGAGGAAAATATAGGAATATAAAGATAGTACTA 1675025
1675026GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTAGGAGGAAAATATAGGAATATAAAGATAGTACTA 1675084
1675085GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTAGGAGGAAAATATAGGAATATAAAGATAGTACTA 1675143
1675144GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTAGGAGGAAAATATAGGAATATAAAGATAGTACTA 1675202
1675203GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTAGGAGGAAAATATAGGAATATAAAGATAGTACTA 1675261
1675262GTAATAACGACAAGAAACTAAAACCATTTTAGCTCAAGCATCACCAGCATCAATTGAAAG 1675321
1675322GTAATAACGACAAGAAACTAAAACACCGTTCCGTAGATATTATTACTGTAACTCCCTCCC 1675381
1675382GTAATAACGACAAGAAACTAAAACACTGGGCTCCCCGTGATCACTCCAGGTCCTTATGTTG 1675442
1675443GTAATAACGACAAGAAACTAAAACGACGCTAAAAAGCAAGAACAACAATCACAACAATCG 1675502
1675503GTAATAACGACAAGAAACTAAAACTTTCTTAGTGAATCCCATGTACGTATATCTAATTTA 1675562
1675563GTAATAACGACAAGAAACTAAAAC1675586
Left flanking sequence : Till position 1670962 (length bp)
AACTCCCTTCCGCACCCCAGGGAACAAAATTGACAATGAAGGAGAGAAAATATTTATAAACCAGGAAATA
AGAATGTAAAATTGATGAAGCCAACGATCA
Right flanking sequence : From position 1675586 (length bp)
ACTGTAACTATTTAAAATAGAATGATGAGAGAATGACAAAGCCTTGCCGTTTATGGCGAGGTAAAGGTTT
CTACTTACGAGAGAAAAGTTGTTATTAAGA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp