Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_007333_7                                                                                                                 top


Strain : Thermobifida fusca YX RefSeq :NC_007333 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_007333_7
DR consensus (29 bp) : CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGCTCACNumber of repetitions :28
Begin Position : 1692183 End Position : 1693862

1692183CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGCTCACATCGAGATGGTGTGGCTGCACGAGGACTATGA 1692243
1692244CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGCTCACCGGGCGGCATAGATAGTGAAACCGTTCACCGC 1692304
1692305CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGCTCACATGCCGCCCGGTATACCACTACGGCCACGTGG 1692365
1692366AGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGCTCACACGGTGCACACGGTGCGGGACTACTGGCGGCG 1692426
1692427CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGCTCACACGCGGTGGAGCCTCCTGGTTCTCGCTGAACG 1692487
1692488CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGCTCACCGTGAAGAACGCGGCCACGGCATTCCACACGG 1692548
1692549AGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGCTCACAAACTTACCTCACCCAACGGCCCACCACGATT 1692609
1692610CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGCTCACGGTGTGCGGCGTGAGGTTGACGATGCGCATGGG 1692671
1692672CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGCTCACGAGACCGCCTTCTTTCTCCGTCGATTTCAGAG 1692732
1692733CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGCTCACATCAGCCGGGTCAGCCCCTTATCACAGCGCTG 1692793
1692794CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGCTCACGATCCCCCGGTCGGTGCCGACGAACCCACTGCC 1692855
1692856CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGCTCACATCGCATCCGGCATGCCCAGTAGGCGGGCCTC 1692916
1692917CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGCTCACACTGTCACCCTGGGAGGCGCTTCCTCGACTGG 1692977
1692978CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGCTCACCGGAGTGGCCACCGTCAGCACAATGTTCGGGT 1693038
1693039CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGCTCACCCTGCCCCGCAAACCATTGCGGAAAAGGCACT 1693099
1693100CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGCTCACGGCGGTTACACTCTCCAGTCGGAGAGCGACGG 1693160
1693161CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGCTCACCACGGCTGGAAGACCGCCGGTCCCTGGGAGAT 1693221
1693222CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGCTCACACACCGGTGGCGGCAGGCCGATGTGGATGCCG 1693282
1693283AGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGCTCACGGTGCTGCGGCTGTGGGAGCAGGCTGCCGGCAG 1693344
1693345AGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGCTCACACCTGATCCAACAGGCCGGGTTCTGGCCGGTT 1693405
1693406CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGCTCACACGCCTTCGGGGCGTATCGTCGGACCTCGTAG 1693466
1693467AGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGCTCACCGGTTTGGGCCGGCTACGTGCGCCGGTTCCGG 1693527
1693528AGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGCTCACTCGTCTCAGTCGTCTCAAACTATTTACTAGGA 1693588
1693589CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGCTCACGTGCGCACCGCATGTCGCGACGCGCCGTAGCG 1693649
1693650CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGCTCACCCGGTTTGTCTCCGCTCAGCTCCACCGGGAAG 1693710
1693711CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGCTCACCTTTCCAAGGAAAGCGCCGAAGTGATCCGGGA 1693771
1693772AGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGCTCACACGAGAACGAGGTCCTGGCGACCGCGGCTGAGT 1693833
1693834CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGCTCAC1693862
Left flanking sequence : Till position 1692183 (length bp)
TTCGTGTGTGCTCCGCTATGCACTGTCGTCTTAGTGCAGAGCGCCAATAGTTCCGGCTAGGGGACAGCGG
CCCGGTCGTCTCTATGACACAGTTCACTGA
Right flanking sequence : From position 1693862 (length bp)
AGAAGCTGACCTGCAATTTTGTGGAGCGTTATCTCCTCGTTATTAATCTTGCAGGCGGCTTCATCATACA
GATCACTCTAGATCGTTTTCAGTGGATGCG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp