Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_007355_11                                                                                                                 top


Strain : Methanosarcina barkeri str. fusaro RefSeq :NC_007355 (chromosome 1 )
CRISPR id : NC_007355_11
DR consensus (37 bp) : ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACNumber of repetitions :19
Begin Position : 1660242 End Position : 1661621

1660242ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCGATTCATTTAGGATGTACTACGGCATACATAA 1660312
1660313ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCCGGTATGTCTATCCTATCACCTTTTTTAAG 1660380
1660381ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCAGTCATCTTTTACACATCCTATTTTCATCAATTGTTTGCTTTGGC 1660463
1660464ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACGATATTACGAGTAAAAGGAGAAAACAAAGATCAA 1660534
1660535ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAACTATACGCGAGGGAGAGGTACATAGAGTATATT 1660606
1660607ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACGACAACGCAGATGAAGCAAAAGCTTACGTAATCCCA 1660679
1660680ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCGAGAACATAAATTCCGGTAGCATCCTTTTTTGTAAT 1660753
1660754ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCTTTTTCAGCTACTTTATCTGGAAGATCTTTTAGAGT 1660827
1660828ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACGATATTACGAGTAAAAGGAGAAAACAAAGATCAA 1660898
1660899ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTAGGTATATATACATTGTTATCATTGTTGTCATT 1660969
1660970ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCCCAGGAGATAAAGAAGGGGAGGTACCAGAAGATG 1661041
1661042ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTTGTTCATCAGATAATTTAACATATTCACAAAGTG 1661114
1661115ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCTTTTTGACATTCAAAATCTGTTTGCAATCTA 1661184
1661185ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCCATTTTTAAATAAACTGGAGGATCATACATTA 1661255
1661256ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTAAGTTCACGTATAATTAGATACTTAGCTCTTTT 1661327
1661328ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTCCGGAAAGTTACATCAGAAGAACCTCTGCAACG 1661399
1661400ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCTTACAAATGTGTCATTATGTGCTAAGGCTGTAAGG 1661472
1661473ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCTACAGCCTTTGGGCATACATTCCCAGAGAACTCGATTCGTGAGCAATGCTTTTTAAGTAAGTTGTGTATATACT 1661584
1661585ATTCGCGATCAAGATCCAATAAAAAAGGAAATGATTG1661621
Left flanking sequence : Till position 1660242 (length bp)
GTATTTATAAAGGGTTTGATAATTTTCCAACAAGAATTTCAACTCCATAAAAGGACTCATTTCAGGCCTT
TTCTAGCCAAATAACGGAAATTTTTGCCCT
Right flanking sequence : From position 1661621 (length bp)
AAACTTTTTTATTTTTTACTAAGTATATCAGGCGATGGAAATGCTAGATTTCCTTAAAAATTTATTTGGT
AGTAAAAATAATAATCAAACCCGAAGTAGT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp