Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_007355_4                                                                                                                 top


Strain : Methanosarcina barkeri str. fusaro RefSeq :NC_007355 (chromosome 1 )
CRISPR id : NC_007355_4
DR consensus (36 bp) : GTCGAGAGGTAGCTTCCACTAAAATAAGGATTGAAANumber of repetitions :4
Begin Position : 366521 End Position : 366772

366521GTCGAGAGGTAGCTTCCACTAAAATAAGGATTGAAACTTTGCATTTCCTCCTTTTCGAAGAAATTTTTCCTGA 366593
366594GTCGAGAGGTAGCTTCCACTAAAATAAGGATTGAAATCAAGATAATATCTGTTCATTTCTTCCTCCTAATAACC 366667
366668ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAATAAGGATTGAAACTCGATAGGGTTGAGACAGATGAAAATTGAGAG 366736
366737ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAAAAAGGATTGAAA366772
Left flanking sequence : Till position 366521 (length bp)
CGCTTAATATGGCCGCTTAATGTAGTCGCTTAATACTGTTTTTCAGAGTTGAAGTTACCTGAGGATTTGC
TGTAAATAAGGGAAAACGACCCTGTAGACT
Right flanking sequence : From position 366772 (length bp)
CAGGGATGTTTTGAGTTTTGTGGGGTGTCTGGAAAAATGATACATATGTTGATATTCTGTTATAACATAT
TATAATATATGTCTACTATAGCCATTGATC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp