Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_007413_11                                                                                                                 top


Strain : Anabaena variabilis ATCC 29413 RefSeq :NC_007413 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_007413_11
DR consensus (37 bp) : GTGACAATAGCCCTTCCCGTGTTGAGCGGGTTGAAAGNumber of repetitions :4
Begin Position : 2727350 End Position : 2727599

2727350GTGACAATAGCCCTTCCCGTGTTGAGCGGGTTGAAAGGCTTCACACATTGCCAAAGACAATAGACGTAGCA 2727420
2727421GTGACAATAGCCCTTCCCGTGTTGAGCGGGTTGAAAGCGATATGCTAATAAATACAACCTATGCCATAGAAG 2727492
2727493GTGACAATAGCCCTTCCCGTGTTGAGCGGGTTGAAAGGTGTTACTCCTTAAATCTGGATTTAAGCCACAG 2727562
2727563GTGACAATGACCCTTCCCATATTGAGGCGGGTTGAAA2727599
Left flanking sequence : Till position 2727350 (length bp)
AAAAATTGCTCATTCAAACGGCAGTTGAAGAAGCTAGGAATATAGATCCGCGCTATCAACTCTGGAATCC
TCCACAAAACAAGGATTCTATACAGGAAGG
Right flanking sequence : From position 2727599 (length bp)
TAATTATGTATGTATTCATCTCCATTAGGATGGGTGAGAGTGATAATAACCATTCACGAAAGAATGGATT
GAAAATGTAATACCTAACGATAAACAGAAA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp