Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_007413_16                                                                                                                 top


Strain : Anabaena variabilis ATCC 29413 RefSeq :NC_007413 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_007413_16
DR consensus (37 bp) : GTTGCAACACCACATAATCCCTATTAGGGATTGAAACNumber of repetitions :35
Begin Position : 4821250 End Position : 4823752

4821250GTTGCAACACCACATAATCCCTATTAGGGATTGAAACTTGTGCGTCTTTTAAGTGGGGGATATAAGCGAAT 4821320
4821321GTTGCAACACCACATAATCCCTATTAGGGATTGAAACACGGTCAAGGCGAAACCATACTGCACGCCCCTAGTGG 4821394
4821395GTTGCAACACCACATAATCCCTATTAGGGATTGAAACTAGCGATATCACAATAACTTTACCAGTGGTAACTATTG 4821469
4821470GTTGCAACACCACATAATCCCTATTAGGGATTGAAACTTTGCTAAAGCAAAGACTCAACAAGAAAGTGCT 4821539
4821540GTTGCAACACCACATAATCCCTATTAGGGATTGAAACTGAATGGCAAGAACTAAAAACTTATGTTTTTGATAA 4821612
4821613GTTGCAACACCACATAATCCCTATTAGGGATTGAAACTAAAAACACTTCTCCAACTGGAGGAAGAACCATTA 4821684
4821685GTTGCAACACCACATAATCCCTATTAGGGATTGAAACATTAACTGAAGCCGTCCCCAGAGATTTTGTTTAAGC 4821757
4821758GTTGCAACACCACATAATCCCTATTAGGGATTGAAACTGCGATCGCGTCTCTTAAGACTTCGGACTGGTTT 4821828
4821829GTTGCAACACCACATAATCCCTATTAGGGATTGAAACCTTCATCACCTCCTTAGCGGTCGATACGTTCTTGTTAA 4821903
4821904GTTGCAACACCACATAATCCCTATTAGGGATTGAAACCAATAAAAAGACAGGTGTACTTATGACGTTTAGAA 4821975
4821976GTTGCAACACCACATAATCCCTATTAGGGATTGAAACATTCTTTGTATTCTCTCAGGATGAATCAGCCTCACCAC 4822050
4822051GTTGCAACACCACATAATCCCTATTAGGGATTGAAACCTCAGGTATCTTTCCTGAGCGAATCTACGGCGTATA 4822123
4822124GTTGCAACACCACATAATCCCTATTAGGGATTGAAACAAAAATAGCTGAAGCCGCCAAACGGGGGAATGATGCA 4822197
4822198GTTGCAACACCACATAATCCCTATTAGGGATTGAAACAACGACCCAGATAAAGCCAGCACAACAACCGCAT 4822268
4822269GTTGCAACACCACATAATCCCTATTAGGGATTGAAACGAATGGATGATGCTTCTTTGTACCATTTAATGGC 4822339
4822340GTTGCAACACCACATAATCCCTATTAGGGATTGAAACCTCAGTTGCCACCAAAGAGGCGGGTTTAATTTT 4822409
4822410GTTGCAACACCACATAATCACTATTAGGGATTGAAACTATCGTATTTTTACTATTAATTCTATGCTTTGTTCTG 4822483
4822484GTTGCAACACCACATAATCCCTATTAGGGATTGAAACTTTGTATACACCCGCCTTCTCTGCCTGTAATCTG 4822554
4822555GTTGCAACACCACATAATCCCTATTAGGGATTGAAACGTTTTTTTTGTACGAATCCTAGATAAATATTTATT 4822626
4822627GTTGCAACACCACATAATCCCTATTAGGGATTGAAACTACCCCCTGGCATCCCCCACTGGTTCTTCCCTGGCA 4822699
4822700GTTGCAACACCACATAATCCCTATTAGGGATTGAAACATCTTGCTTGGTAAATCGATGCGGCGGAAATTTGCCTT 4822774
4822775GTTGCAACACCACATAATCCCTATTAGGGATTGAAACAGACGGATACATCGAGTGGGAGCTTAAAAATCCAA 4822846
4822847GTTGCAACACCACATAATCCCTATTAGGGATTGAAACTACCACGGTAACAAGTCAAGCGATCGCTGCTAA 4822916
4822917GTTGCAACACCACATAATCCCTATTAGGGATTGAAACCTCCAAGGTGTATACTATCAAGTATTTTTAG 4822984
4822985GTTGCAACACCACATAATCCCTATTAGGGATTGAAACTGTTCCTGGGTTGGTGGGGAATGCCTTAGTATTTTC 4823057
4823058GTTGCAACACCACATAATCCCTATTAGGGATTGAAACGCATCTTGGGTGGCATTTGCACCAAAAACTTGAGTTAG 4823132
4823133GTTGCAACACCACATAATCCCTATTAGGGATTGAAACCAGGTATAGAAACACCTGTAGTATAGGTTTTACTAG 4823205
4823206GTTGCAACACCACATAATCCCTATTAGGGATTGAAACGCCAACCAACTTGCCACACTCAGGGATCGTTCTGCTCA 4823280
4823281GTTGCAACACCACATAATCCCTATTAGGGATTGAAACACCTAAAGAAGCTTTAAACGAGATTGTGAAAAAATA 4823353
4823354GTTGCAACACCACATAATCCCTATTAGGGATTGAAACAAAAACTTGCAGAATGGAAAAACCGCCAGCGCGA 4823424
4823425GTTGCAACACCACATAATCCCTATTAGGGATTGAAACAAGTTTTCCATTTAAGTGCTAAAGCAATAACAA 4823494
4823495GTTGCAACACCACATAATCCCTATTAGGGATTGAAACTAGTTATACAGAGATTATCAAAAGCCCCTGCAT 4823564
4823565AGTTGCACACCACATAATCCCTATTAGGGATTGAAACTAACTACTCTAAATAGTGAAGCTGTAAAAACTTCAGGA 4823639
4823640GTTGCAACACCACATAATCCCTATTAGGGATTGAAACTTAACAAAGATGGAAAGAAAACAAATACTTTCCATGTAA 4823715
4823716GTTGCAACACCACATAATCCCTATTAGGGATTGAAAC4823752
Left flanking sequence : Till position 4821250 (length bp)
TGTTCCTCTTGACAACCCAATGTCTGAAAAGTTATCTTTGCCACAGATTAACGCAACTGAACCTTGAAAA
CCAAATACAGCAATACTTCGGCAACTAGTC
Right flanking sequence : From position 4823752 (length bp)
AACATGAAATTTCAAACTCTTTATCCTCTCTGCGTCTGTGCGTGATAGAAATCATGCCGCATTGCATTGA
TGCAACGCCCAAGCCCCGATTAAGTCTTGA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp