Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_007413_18                                                                                                                 top


Strain : Anabaena variabilis ATCC 29413 RefSeq :NC_007413 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_007413_18
DR consensus (37 bp) : GTTTCTATTAACACAAATCCCTATCAGGGATTGAAAGNumber of repetitions :29
Begin Position : 5227213 End Position : 5229282

5227213GTTTCTATTAACACAAATCCCTATCAGGGATTGAAAGTCTCTGCGGCAAACAGTGCCTATGCTGCGGGCGGG 5227284
5227285GTTTCTATTAACACAAATCCCTATCAGGGATTGAAAGTATATATTTCTCTATCGCAGACAATCTTCTGTTAATGC 5227359
5227360GTTTCTATTAACACAAATCCCTATCAGGGATTGAAAGATTCCTATCGTGATTGAACTGACTATCAACGTGAGGACTG 5227436
5227437GTTTCTATTAACACAAATCCCTATCAGGGATTGAAAGCCTAACTTACAACGCCCCACTAATTCACAATATTTG 5227509
5227510GTTTCTATTAACACAAATCCCTATCAGGGATTGAAAGGATAGAGATGATTGGTCGAGGGGAAATATCTCTGGCCAA 5227585
5227586GTTTCTATTAACACAAATCCCTATCAGGGATTGAAAGCACTTTAGACGAAACTAAAATATATAGCGATTGTACAAGTCAAG 5227666
5227667GTTTCTATTAACACAAATCCCTATCAGGGATTGAAAGCTAAAACAGTTCCCTCAAGAGTGTTCCCAATCAAT 5227738
5227739GTTTCTATTAACACAAATCCCTATCAGGGATTGAAAGTTAATTTTGATGTTCCTTGGACGTGGTTTTAATTCGG 5227812
5227813GTTTCTATTAACACAAATCCCTATCAGGGATTGAAAGCTTGCATTTTGATAAAAAAGATAAGTAGAGTAA 5227882
5227883GTTTCTATTAACACAAATCCCTATCAGGGATTGAAAGAGGAACAATTGTTCCTTAAGCCTATGCCCTCAGTT 5227954
5227955GTTTCTATTAACACAAATCCCTATCAGGGATTGAAAGGGCAGATAGTGGATGGGGCGGTAGATGTTCGGCAA 5228026
5228027GTTTCTATTAACACAAATCCCTATCAGGGATTGAAAGTACTCGCGATCGCTGCATCCTCAACGCCCAAAA 5228096
5228097GTTTCTATTAACACAAATCCCTATCAGGGATTGAAAGGTGGCTGGGACTAGAAGGGCTAGCCGAATCACTGG 5228168
5228169GTTTCTATTAACACAAATCCCTATCAGGGATTGAAAGTGGCAATACACGGGAGTAGATGATACTTCTGAGGA 5228240
5228241GTTTCTATTAACACAAATCCCTATCAGGGATTGAAAGATCCAGTAGCAGTTCGCCCTCATCATTCCAGTAAG 5228312
5228313GTTTCTATTAACACAAATCCCTATCAGGGATTGAAAGCGGCGGCGCTGCGGCTGGTGGCGTACTCACAGAT 5228383
5228384GTTTCTATTAACACAAATCCCTATCAGGGATTGAAAGCTTGCCATTTTGACCTTCCATATTGAACACCCCAAT 5228456
5228457GTTTCTATTAACACAAATCCCTATCAGGGATTGAAAGACCTCAGTTGCTCTGTTCTTGATTCCGCACAG 5228525
5228526GTTTCTATTAACACAAATCCCTATCAGGGATTGAAAGATTTTAAAATCGGTGCAACCGGAGTTCGGCTCAA 5228596
5228597GTTTCTATTAACACAAATCCCTATCAGGGATTGAAAGGAGAGGCAGATCACCTTGTTCTATTAAGTGAGCG 5228667
5228668GTTTCTATTAACACAAATCCCTATCAGGGATTGAAAGAAAAGATGTCGATCAAATGAAGCGGATAAATAGCCACA 5228742
5228743GTTTCTATTAACACAAATCCCTATCAGGGATTGAAAGTAAGAAGGAGAGGTGATGTTAATTCACTTAGTGGAAC 5228816
5228817GTTTCTATTAACACAAATCCCTATCAGGGATTGAAAGAAAGACTTTTTAGCCGAGACGCAGGCAGGAAGAAG 5228888
5228889GTTTCTATTAACACAAATCCCTATCAGGGATTGAAAGAGCTTCAACGGCGGCGGGACTAGCTACATTCCC 5228958
5228959GTTTCTATTAACACAAATCCCTATCAGGGATTGAAAGAAAAGAAATTTAGCGACTTCTGCATTCTGTTCG 5229028
5229029GTTTCTATTAACACAAATCCCTATCAGGGATTGAAAGGCGTAAACTCTTCCGCCCTTAAATTGCGAGAAAAG 5229100
5229101GTTTCTATTAACACAAATCCCTATCAGGGATTGAAAGGGAAGCGTCGCTAAAACTCAAGCTATTTTAGAAA 5229171
5229172GTTTCTATTAACACAAATCCCTATCAGGGATTGAAACGTGCTAGCCCTCTAATCTCTGGTATCCATCGCCCCAG 5229245
5229246GTTTCTATTAACACAAATCCCTATCAGGGATTGAAAC5229282
Left flanking sequence : Till position 5227213 (length bp)
CTCACTCTTGACAACTCAGCTTCCGAAAAGCTACCTTAATCTGAGATTGACGAAACAGAACCTTGAAAAC
CAAATACAGCAAGCTTTTCAGACCTGGACA
Right flanking sequence : From position 5229282 (length bp)
CTAATAAAATTGTTTTTTCTAGCAAGTCGCCTGAGGTTTATATTATAGGGTTTTTTAGTCTGCTGAAGTA
AAAATCTCTGCGTACCTCTGCGCTTTACTC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp