Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_007413_19                                                                                                                 top


Strain : Anabaena variabilis ATCC 29413 RefSeq :NC_007413 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_007413_19
DR consensus (37 bp) : ATTGCAATTAACTAAAATCCCTATCAGGGATTGAAACNumber of repetitions :34
Begin Position : 5764010 End Position : 5766428

5764010ATTGCAATTAACTAAAATCCCTATCAGGGATTGAAACATACCTAGATTCCCACCGAATACAATCCAATTG 5764079
5764080ATTGCAATTAACTAAAATCCCTATCAGGGATTGAAACAATTCATTAAGCCTAGACGATCTTGTCTGCACTCGAT 5764153
5764154ATTGCAATTAACTAAAATCCCTATCAGGGATTGAAACGATGAGCTAATTTCCAATGCCAGTCTTTACGACGGTTGGCGATG 5764234
5764235ATTGCAATTAACTAAAATCCCTATCAGGGATTGAAACAGCAATTCTCAAATCAGCCCGCCACAAGCAATTT 5764305
5764306ATTGCAATTAACTAAAATCCCTATCAGGGATTGAAACGTCAATTGGTTTAAGTTGTAGCACTCCTATCTTAT 5764377
5764378ATTGCAATTAACTAAAATCCCTATCAGGGATTGAAACATCGCAAGAGATGTAACGCCTAAGAGTAAAAAAGA 5764449
5764450ATTGCAATTAACTAAAATCCCTATCAGGGATTGAAACGTAAAAATCATGATTTTTACTATTGAAAAAATCCTG 5764522
5764523ATTGCAATTAACTAAAATCCCTATCAGGGATTGAAACCAATTTAACTTATTTGATAGTGATATCTATCGGTATATA 5764598
5764599ATTGCAATTAACTAAAATCCCTATCAGGGATTGAAACAAAGAAGTTGCAAGTAGAGCTAATTTAGCAATCAC 5764670
5764671ATTGCAATTAACTAAAATCCCTATCAGGGATTGAAACACTATGTATGGGGGTGAATATTAGTGGCATTTCGTCCACCC 5764748
5764749ATTGCAATTAACTAAAATCCCTATCAGGGATTGAAACACTATTCTCTGCCGCTAAATCAAAAACAGAGCTA 5764819
5764820ATTGCAATTAACTAAAATCCCTATCAGGGATTGAAACCAACTTACTGGGACAACCGCAGCAACCACCTTAAT 5764891
5764892ATTGCAATTAACTAAAATCCCTATCAGGGATTGAAACGAGTTGGTTCGACTGATAGTTGATTTGAACAAG 5764961
5764962ATTGCAATTAACTAAAATCCCTATCAGGGATTGAAACGCACCTGAGATGACGCAAGCAGCAAAGGCAAGC 5765031
5765032ATTGCAATTAACTAAAATCCCTATCAGGGATTGAAACAAAGTTGGTTCCGCCATAAAACTGATTTTTGA 5765100
5765101ATTGCAATTAACTAAAATCCCTATCAGGGATTGAAACGGGAACGCGCCCTTAAGGTTTATGAAATTGTCTA 5765171
5765172ATTGCAATTAACTAAAATCCCTATCAGGGATTGAAACTAAATCGGTCGAGCTAGTAACGCTTCGGCTTGC 5765241
5765242ATTGCAATTAACTAAAATCCCTATCAGGGATTGAAACAGTGGTATCTTTGGCACAATCTTCAGGATTGTCG 5765312
5765313ATTGCAATTAACTAAAATCCCTATCAGGGATTGAAACCGAGTTACCGCCCCTTTAATCGGTAGGGACAGG 5765382
5765383ATTGCAATTAACTAAAATCCCTATCAGGGATTGAAACGGAATCAGGGAAAGGGTTAGGACCTGCAAGATT 5765452
5765453ATTGCAATTAACTAAAATCCCTATCAGGGATTGAAACAGCGAATTAACACTTTATTAACCTTCTCTATTTGT 5765524
5765525ATTGCAATTAACTAAAATCCCTATCAGGGATTGAAACTAAATTCCTTAGCTAAATCCAATAAGGCCAAGGAA 5765596
5765597ATTGCAATTAACTAAAATCCCTATCAGGGATTGAAACTATGGAATCCTGGCAACCTACGGGCTGAGGAAT 5765666
5765667ATTGCAATTAACTAAAATCCCTATCAGGGATTGAAACAGAAGACGGGGAGGAGGAGAAATGCAAGCTAAAACG 5765739
5765740ATTGCAATTAACTAAAATCCCTATCAGGGATTGAAACCTGGATATTTATCCAAATGCCGATCCTCTATCGA 5765810
5765811ATTGCAATTAACTAAAATCCCTATCAGGGATTGAAACAGCTGCGCGACATCGCCAAGTATTACAAAATCC 5765880
5765881ATTGCAATTAACTAAAATCCCTATCAGGGATTGAAACCTAGCGATCGCCGCCGCCTTTACCCCTTCTAAAT 5765951
5765952ATTGCAATTAACTAAAATCCCTATCAGGGATTGAAACCCTATACAGGGTTCACAAACACTATCCAATCTAGGG 5766024
5766025ATTGCAATTAACTAAAATCCCTATCAGGGATTGAAACAAAAAATCCAAAAGGGCATATATCTCTTTGTATCGATTCGAT 5766103
5766104ATTGCAATTAACTAAAATCCCTATCAGGGATTGAAACAAGTAAGCCAATACTGAAGTTTTCGTGTTATATT 5766174
5766175ATTGCAATTAACTAAAATCCCTATCAGGGATTGAAACCAACCCAGAATCGGCTTATCATACACCAGAGATAA 5766246
5766247ATTGCAATTAACTAAAATCCCTATCAGGGATTGAAACTCCTTAATTGACTCTAAAGCACTATATACAATATCAA 5766320
5766321ATTGCAATTAACTAAAATCCCTATCAGGGATTGAAACGCAACATTCGTTTCTACAATAATATTGGTGTAGC 5766391
5766392ATTGCAATTAACTAAAATCCCTATCAGGGATTGAAAC5766428
Left flanking sequence : Till position 5764010 (length bp)
CTACCTCTTGACAAAGCGATCGCTCAACAGCTACCTTAGTCACAAGTTCACGCAACCGCACCTTGAAAAC
CAAATATATCAAGCTTTCCATGCCTGAGCC
Right flanking sequence : From position 5766428 (length bp)
GTAGGAAAAAATAGATTTGTTGTACTCGCAACATTGAGTTCCAATTAATACAACGCGAATCCTTAGCCCC
TAAAATCGAGAAATATTGCAACTCTTCATC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp