Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_007428_1                                                                                                                 top


Strain : Natronomonas pharaonis DSM 2160 RefSeq :NC_007428 (plasmid PL23 )
CRISPR id : NC_007428_1
DR consensus (37 bp) : GTCGAGACGGACTGAAAACCCAGAACGGGATTGAAACNumber of repetitions :8
Begin Position : 27 End Position : 570

27GTCGAGACGGACTGAAAACCCAGAACGGGATTGAAACATTACGGCGAATGGACGCTCGATATGACGTTTGACGAT 101
102GTCGAGACGGACTGAAAACCCAGAACGGGATTGAAACGTTGCGGTCGACGATTCAGGCGACCAACTCGAAC 172
173GTCGAGACGGACTGAAAACCCAGAACGGGATTGAAACAAAGATACGCTCAGGCGTTGTCTCCCGCAACCCAT 244
245GTCGAGACGGACTGAAAACCCAGAACGGGATTGAAACAACGTCCCTGATTCAACGCGGATTGGGTCGGTTGCA 317
318GTCGAGACGGACTGAAAACCCAGAACGGGATTGAAACTGAAGGTAAAGATATCGTCGTCAATCATGAAAACC 389
390GTCGAGACGGACTGAAAACCCAGAACGGGATTGAAACTCGCTAGTCATCGGTCAGGCCCTCCGGGCTGGTGGT 462
463GTCGAGACGGACTGAAAACCCAGAACGGGATTGAAACCGTCGGCGTCTCGCTCGACGACCGTGCCCGTCGA 533
534GTCGAGACGGACTGAAAACCCAGAATAGGATTGAAAC570
Left flanking sequence : Till position 27 (length bp)
GCGTGACTGAAGACTTAGAGTTTGCG
Right flanking sequence : From position 570 (length bp)
CTGCCGGTGAAGAACGCGCGGAGCGGCGGCAGCGGTCACAGTAGACAGAAAGCCACTGATTGCGCTGAAT
AGTCCGAGCTGCTCGTATTGAATTGCCCTG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp