Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_007643_9                                                                                                                 top


Strain : Rhodospirillum rubrum ATCC 11170 RefSeq :NC_007643 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_007643_9
DR consensus (29 bp) : CGGTTCATCCCCGCGTGTGCGGGGAACAGNumber of repetitions :23
Begin Position : 1580591 End Position : 1581961

1580591CGGTTCATTCCCGCGTGTGCGGGGAACAGATCGCCGACGCCGCCCTGGTCGAGGCTAACCG 1580651
1580652CGGTTCATCCCCGCGTGTGCGGGGAACAGGCTCGACACAACGAACGCGCGACTGGCCGAAA 1580712
1580713CGGTTCATCCCCGCGTGTGCGGGGAACAGATGTAAAGGCCGATCGCCGCAGCCAGGGCGGA 1580773
1580774CGGTTCATCCCCGCGTGTGCGGGGAACAGATCGCCAGCGGCAAACACCACATCACGCAAGC 1580834
1580835CGGTTCATCCCCGCGTGTGCGGGGAACAGGGATCCCTAAAGCGGATATCGGCGAGCACGAT 1580895
1580896CGGTTCATCCCCGCGTGTGCGGGGAACAGGCTGCCGTTTTGGAAAGTGCGGGTCTCTGGGT 1580956
1580957CGGTTCATCCCCGCGTGTGCGGGGAACAGCTGGCGACAAGAGCCACAATTGACGCCCCAAG 1581017
1581018CGGTTCATCCCCGCGTGTGCGGGGAACAGTGGAGTGCCAACCCCTGGGTCGCCGCCGTGAC 1581078
1581079CGGTTCATCCCCGCGTGTGCGGGGAACAGATTTCGATTTCAGCCGTCTTCGTTGCGTGAAC 1581139
1581140CGGTTCATCCCCGCGTGTGCGGGGAACAGTCCCGTTGTCTCTGAGAGGACGTTAAGTCGCA 1581200
1581201CGGTTCATCCCCGCGTGTGCGGGGAACAGCCGCTCGGCACGGGGGCGGGGGCGGGTTGTAG 1581261
1581262CGGTTCATCCCCGCGTGTGCGGGGAACAGGAGCCGCTGCGCTCGCAAATGCTCAACGGGGA 1581322
1581323CGGTTCATCCCCGCGTGTGCGGGGAACAGACGAATACCTGCGCCCGGTCAATCGGGATGAC 1581383
1581384CGGTTCATCCCCGCGTGTGCGGGGAACAGGAGTGGCGGGCCGGAGCGATTGATATCGATGG 1581444
1581445CGGTTCATCCCCGCGTGTGCGGGGAACAGTCCCCATTGGCGATGCAGAGGGCGCACAATGG 1581505
1581506CGGTTCATCCCCGCGTGTGCGGGGAACAGTGCGCGCCAGTTTGCGAGGATGAGGGCGATCA 1581566
1581567CGGTTCATCCCCGCGTGTGCGGGGAACAGGACGCCGGCGAGATGTCCATGAAGGACTACGT 1581627
1581628CGGTTCATCCCCGCGTGTGCGGGGAACAGTACACCTTTGTCCCAAACGGCACGAAGGTGAT 1581688
1581689CGGTTCATCCCCGCGTGTGCGGGGAACAGGGTCGCGCAGCGTGATGAGGTCAGTCATGATC 1581749
1581750CGGTTCATCCCCGCGTGTGCGGGGAACAGGCGCGTCGGCGGACCAAGCCAGCAGAGACGAG 1581810
1581811CGGTTCATCCCCGCGTGTGCGGGGAACAGGTTCGCTGGGCAGGCCATGATGGGGGATTGGA 1581871
1581872CGGTTCATCCCCGCGTGTGCGGGGAACAGTTTGGTTTGGTTGCCCGACTGCGAATCAGCGG 1581932
1581933CGGTTCATCCCCGCGTGTGCGGGGAACAG1581961
Left flanking sequence : Till position 1580591 (length bp)
GGGCGGGAAAAAAGGGACGGGGCCACCGAGGTGGTCCGCCACCTTTCCCGCGCCGGGCAGTTCATGAAGG
CAAGCCCCAGGACCGGATCTGCGAATTTCG
Right flanking sequence : From position 1581961 (length bp)
TCATCGACGGAAGTCGTTGATTATCATGTCTTTTCACGATGTCAAAAAACTTACCGATGTTTCTGTTTTG
TTCTTAGTGGGGGCCGCTTGGCATACGGTT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp