Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_007645_3                                                                                                                 top


Strain : Hahella chejuensis KCTC 2396 RefSeq :NC_007645 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_007645_3
DR consensus (32 bp) : GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACNumber of repetitions :56
Begin Position : 2917501 End Position : 2921171

2917501GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACATGTGCGGATCTGAAGCACCGTATCGCCGTGCTGG 2917567
2917568GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACCAGCGAAAGTCGATCTCGGATACAATCAATGAAG 2917633
2917634GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACACTAATAAACTTGATGATTGGGAAACTTACACAAG 2917700
2917701GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACACTAGAGCACGGCTTCACTAGAGCACGGCTTCACT 2917767
2917768GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACCTGAGAAGCCGGTCAAGAAATCCGCCAAGAAAGA 2917833
2917834GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACTTCATGTACAAGCGCGGTCCGCTAGTCACCCCGAC 2917900
2917901GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACTGGTCCATCTGTGCGGCCATGGCGAGCATCTCAG 2917966
2917967GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACTTCAGCTCCAAAGCCGTATTCGTTTCTCATTTATC 2918033
2918034GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACCGGTATTTGCGCAGAATACCAAGTCACCAACTTAG 2918100
2918101GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACGTGTCAGCCTGGGCAGGTCAACGCGGTGCCAGCT 2918166
2918167GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACATTTACAGGCCCTTTTGATACTGGGTGCGAAAAA 2918232
2918233GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACAGTCAGGCCGGCCCGCGATGGATGATGCTTTAA 2918297
2918298GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACTTGACGGCGCTATCCTGTGCGCGGCGGGCAAGGC 2918363
2918364GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACATCATGAAAAAGAAGATGGTAGAGGATCTCTAT 2918428
2918429GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACAGCGAATAACCATGCAGGTCAGAGTCCTTAAGCGA 2918495
2918496GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACTGTGTCCGCATGAGCGAGACAGTATTCATAGACCAG 2918563
2918564GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACACCGCCAACCAAAGTATTAGTCGACGACATAACC 2918629
2918630GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACTTCTAACTTTATTTACAACAGACGTAAATTGATC 2918695
2918696GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACACCGCAAGCAAGCTATCAACTTTAGAAAAT 2918757
2918758GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACCGGTGAGCCTGTCACAGATACCTTGGTTATTGCC 2918823
2918824GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACGCGAATGTTTATTTCGAGGCGGGAGAGATCCCTG 2918889
2918890GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACTAACAATCAGGGTTGTTGACAAAGTGAACAAAAT 2918955
2918956GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACCCCTTGGCAACAAGTGGAGACGAATTACCATAAC 2919021
2919022GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACGATCCAGCGGCGGGGAGATACACAATTGTCTCGC 2919087
2919088GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACAATCGTAATAGCGGCGGGTTTGGCCGCTTATATAA 2919154
2919155GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACGGCGACAGTGTGTGTAAGGTGGGCGTTTTGTTGT 2919220
2919221GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACCTTTTGGGGGTGGGAATGATCGCGCTCCCGTATGC 2919287
2919288GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACGACTGGTCTGCGACCATTGGCGGCATTAAGTTTG 2919353
2919354GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACGACTGGTCTGCGACCATTGGCGGCATTAAGTTTG 2919419
2919420GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACTCCGATCTTGCGATCAGTTATATGGATTAGCTC 2919484
2919485GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACCTGCGATTAAAGAAGGCCGGACCGTTGTTACTAA 2919550
2919551GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACATGATGATCCACAACCCGTCAACCATTGCGTGGGGC 2919618
2919619GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACCGAAGCTGGCGCGGGAGCTGATTACGGCCCATG 2919683
2919684GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACAGGATTTCAGGCATAAGGAAAATTCCCCCTCTC 2919748
2919749GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACCAAACACTGAGAAAAGCCCTAACGCAGCTAAATC 2919814
2919815GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACTGACCCTGATCCTTGTATTGCCGTTATCAACGAAAG 2919882
2919883GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACGAAGGCTCAATACGTAACCCTAGGTCAATCGTTC 2919948
2919949GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACAGGGGAAAAAGAAAAAACAAACAGCGGTGAAAA 2920013
2920014GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACATGAGACCACCTCTATCTTCGAGCCGTAGAATTT 2920079
2920080GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACGCCCCTTAGCTCTACACCGGGGCGATCAATCAC 2920144
2920145GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACGAATGAAAGCTATTGACGGACTGGGTAGAGCATT 2920210
2920211GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACACTGCTCTGCGACCCCGGCATCAATGGATATCGGA 2920277
2920278GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACGACTCAGGAGGTCATAAAGACAATGCAAAAAAAG 2920343
2920344GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACCTGCTCTTTGTCTGTTAGTCGAACGGTAGATGGC 2920409
2920410GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACTTAAGCATCGAGCGAAGCGAGCTGCCGAAGCGCAG 2920476
2920477GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACGCGTCCGTCGATCTGGATCTACCTAACACCGAGC 2920542
2920543GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACTGCAAGCGCCGGAAGAGAAAACCGTCGCAGCCGGG 2920609
2920610GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACAGGAATTTGAACCGCGTGAAAAATGGGAACCGTA 2920675
2920676GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACTGCAATTGCATTAACAGCTGTTGAAAGCATTTG 2920740
2920741GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACCATGCATGGCATTGCGCCTCAGACGGTCCACCAG 2920806
2920807GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACATCCATTTAGATACGGTTGTGGTGTGAACACCCAA 2920873
2920874GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACGGCTCAGCGCCCTTAACCCTTTTTATTACAAGTGA 2920940
2920941GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACAGCATAAATTCCACCGGCATTAACATGAGTCCAG 2921006
2921007GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACGTAAAGTCTAATGATTTGGTCGCTTTTATTCGGGG 2921073
2921074GTCGCCTCCCATGCGGAGGCGTGGATTGAAACCATGCCAAGGATACCTCCAACATTGTCCCGATGA 2921139
2921140GTCGCCTCCCATGCGGAGATATGGGTTGAAAC2921171
Left flanking sequence : Till position 2917501 (length bp)
CCCCAGAGTTAAAACCAACGCTCTTTAACAACCAGGAAACGCACAGGTTAGCGCAAAAGCGCTATTAACA
CGCCTGAAAACATCGAGTTATAGTAAGGCA
Right flanking sequence : From position 2921171 (length bp)
TGAGCCTCCCCTAAAAAATCCAAGCATTTTAAAGAGAGGCATTAATATGAAATGGCAAAAACGCCGAGAG
AAGCGGCGCGGTACTTAGTAGTTATTCTCT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp