Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_007681_1                                                                                                                 top


Strain : Methanosphaera stadtmanae DSM 3091 RefSeq :NC_007681 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_007681_1
DR consensus (29 bp) : GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACNumber of repetitions :62
Begin Position : 490169 End Position : 494226

490169GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACCGGATTTGATTAAAACGTATTACCCAATCATATATTTC 490235
490236GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACTAGATATTTCAAATTTACAATTACCATTTAAAAAAAC 490301
490302GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACAAGAACGTTTTGCTTCTAATTCAGAGTATAATACTTTT 490368
490369GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACCCAATGAGGAAGAATATCTCGGTCTAGAAAAAGGAG 490433
490434GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACAAGGAAATTATAATTATACTCACCAGTATGATATTAA 490499
490500GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACCAATAGAGGAATAAAAACAATGTCAAGTATAATAAAA 490565
490566GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACTTGAGGTAGAAATTGATAATGAGTTCATTAATGAAC 490630
490631GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACTATATATGGAATAATATTGAAACAGTGTTTAAAATAA 490696
490697GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACAACAAATAATATGTGTCATTATACTTATAGATTTTAC 490762
490763GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACCTGGATAATCAATCCCTTTAAAACTAGCCGGACTAA 490827
490828GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACTTCGTAGAGGTGGTGAGTCCAACAATTTTATTTTTTC 490893
490894GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACCATCTTCCCATTCATAGTCTTGTTTAAATTCTCCATT 490959
490960GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACTGATAACATTCAAAAAGATATGTGGAAAACAATCAAT 491025
491026GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACCACTTGAAATAAAACACATAGTACAATTTCAACTGT 491090
491091GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACAGGTCATCAATATCATATTCTTTTACAAGTGTATTTC 491156
491157GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACTTATGAAAACAAGTGATGGAACAAATAAAACAATAAT 491222
491223GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACGATGCTTTTAAATTAATATATTTTAATATTAATTCA 491287
491288GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACATAGTGAATATACAGACCCCCTTAAAAAGCCAACAATA 491354
491355GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACTGAAAATTGATTATAAAAAAGTAGGAGATGTATTTGAA 491421
491422GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACTATGGAATCACGTAAAAGAGCAACGTTGGGTTATCA 491486
491487GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACTAACAAAACTACTCAAAACAAAAATAACAGAAACAGA 491552
491553GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACAAAATGGAGATAAAACAGATTATAAAATGGAACTTATA 491619
491620GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACCTTAGATGCAGTAGAAATGAAAATCTGTTATACTAA 491684
491685GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACCATCTTCTGTATTTGGTGGAGTAATATATTTTTCAC 491749
491750GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACAACTCTTTTTCACTATTTATTCCTATTTTCAAATAA 491814
491815GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACGGTTTATTAATTCATCTTCAATATGTTTCATGTAATC 491880
491881GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACTACCAATAAAATAGTCTTGATTTGTACTTTTAAGCTGGA 491948
491949GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACAAATTATTGCTACAACAAAAGATACAATTACAATTACA 492015
492016GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACTTTCATTATTTTGTTGTTCTTTGTTGTTGTAGTGTA 492080
492081GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACAATGGATTTTGAGCATCATTATCAGGAGTAATACTTGG 492147
492148GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACCAAATACTATAGATTACATAATACTTTTAACAGAAAAT 492214
492215GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACTTTGTTTGAGGTGGAATTACTTGTGTATACATTGTATT 492281
492282GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACTTATTTAAATGAAAGTGATATACCTAATACAACTCC 492346
492347GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACGTAATGATTTCTACAGTGAAATTGAAGAATTTATAG 492411
492412GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACTAATAGTGGACGTTTATATGTAAAGAATATTAAATTA 492477
492478GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACCTAGACGAGGATAAAACAATTCCAAGTGATACATGG 492542
492543GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACTAATGTTGCAAGACAAATAAAAGAAGTAATTAAGAAC 492608
492609GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACTGATTATATTACTGAATCAGAAGCTTTTGACTACATA 492674
492675GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACTACTTCCTCTACTGCAACAATTCTATAAAAAAAATC 492739
492740GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACTTTAATCTTCTAAAACATAAATAATCATACAAAAAG 492804
492805GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACGCAAATGGTGTTGATACAAATAATATTCGGGAAATGT 492870
492871GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACCACCTATATGTACTAGAATTTACGCCCATTTCATAGG 492936
492937GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACGCAAATGGTGTTGATACAAATAATATTCGGGAAATGT 493002
493003GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACCACCTATATGTACTAGAATTTACGCCCATTTCATAGG 493068
493069GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACCCAAACTGGGTAGAAGCAAATACTACTGCAAACAAT 493133
493134GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACCATGAAAAATACATCACAAAAAATAAAACAAGTTACC 493199
493200GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACTCTATTCTGTATATATTCAATTTAGGATAGAATTTC 493264
493265GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACTAGTTTAGTGCCCTTAGTATTTAAAGGTTTGTTCATA 493330
493331GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACGAATACAACACTTTAAATACTAGAAATGACAAATAA 493395
493396GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACATCTATATTGGGAAAAAAGAAGGCACTTCTTTTAGA 493460
493461GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACTTTTTATTACTTGCTGCTAAATCCCATACACGACAATA 493527
493528GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACTGGATATAATATGACTGAAATAGGTCGTAATAGTAAAGCTG 493597
493598GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACCGGAGATATGTGCCAATTAATTCATCACCTACCTCTTCAT 493666
493667GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACCAAAATTGGATGTGGACTATAAACAGCTACTTTTTTAAAC 493735
493736GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACACAAATAAAACACTAACAGAGTATAGTATTGATAAT 493800
493801GTTTAAAATAGACTTAATAATATGAAAACTTGAACACCATGAAAAGAAATGCCCGTGTTTTTATTTTT 493868
493869GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACCACTCTCACAATCCTTATGATGAATGTATCTACTTC 493933
493934GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACGTCTTATCATCAGAATTTTCATCAACAACATCTATTT 493999
494000GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACCTTATGAAGGAGAAAAAGAAGTCGAATATAAAAGACAC 494066
494067GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACCACTTGTAACTGTACCACCACCAGTATAACATAATAC 494132
494133GTTTAAAATAGACTTAATAGTATGAAAACCTTGAGTCAGGAAACTTTGAAATACATCATTATAGA 494197
494198GTTTAAAATAGACTTAATTGTAAAACCAA494226
Left flanking sequence : Till position 490169 (length bp)
CTCCCCTATAATTTTTACAACATTAGGGGTGGACTATAAACAACTACTTTTTTAAACAATCACAACAGTT
TAAAGAGTAAAATACGAAAAATTTTTTGGC
Right flanking sequence : From position 494226 (length bp)
AAAAAGATGTACTAACAAAAGAAAATAAAGAGAGTTAATTGTCAGAAACTTAGTTGATTTTTGAATTTTT
AAAATTTTCAATAAAAAAATAGAAATACAC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp