Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_007681_2                                                                                                                 top


Strain : Methanosphaera stadtmanae DSM 3091 RefSeq :NC_007681 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_007681_2
DR consensus (30 bp) : AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATNumber of repetitions :57
Begin Position : 1091284 End Position : 1095036

1091284AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATACGACACAAATGAATACAGATGCAACTCAAATTACAA 1091350
1091351AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATGGAAGAGACCATAAAAATGTATTTACGGAATATATT 1091416
1091417AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATTTTAAGTAACTCATCTGATAATTCAGTTAATGTTAC 1091482
1091483AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATACTAATATCAACAAACGGAATTTCAGCACTATTTGGG 1091549
1091550AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATTAAGCATTACCATTAACAAATTTACAGTTTTCTACA 1091615
1091616AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATAAAGAACGTTTAATGATTAATTCATCTTCAGAGTCAA 1091682
1091683AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATTGATTTAGAAACATATCAATATCCATTCGA 1091742
1091743AATAGAAATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATTATTTTCTAATAAATAGAGTAATGCTTCATCATTATC 1091815
1091816AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATTCAGCATCATTTACACTAGCAACAAGGGTAGGAGTT 1091881
1091882AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATAAGTAAAAAAAAAAATCAAAAATAATAGAAAAAAAAA 1091948
1091949AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATCTAAAACTACACGTGTAGTAACAATACGTGTATCAT 1092014
1092015AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATGCAATTTATCCAGACCCTGTTTCATCGTTACTTCAAA 1092081
1092082AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATCACGTATATCCTGTGTCTTGTCGGTCATAATAGATT 1092147
1092148AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATACAGGAAATAATTTATTTAAAGTAAAAGAATTTGAA 1092213
1092214AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATTATGTTGTTAATACTAATTCTTCTATTATCTTCTCATA 1092281
1092282AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATACATCTTCAGCTTTATCTAATTTTTGAACATATCTT 1092347
1092348AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATAATTGTGAAATAAAAAAAGAAGATCTTTTTAACAAA 1092413
1092414AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATAATTTAATTACATCAGAAACTATTGATTCTGATGGTT 1092480
1092481AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATAATAAAGATGTAGCTGAACGTACTTCTAAACGGTTA 1092546
1092547AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATAGTACTAAGAAATGATTCCTCCATTAATATAACATTA 1092613
1092614AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATTTTTCTTTACGTGTAGACCAGGAGAGTATATCTCC 1092678
1092679AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATGAAACTGGTAAATTACTTTATTATGGACGTTTTAAA 1092744
1092745AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATATTGATATTGGAACAAGAGGATACACAAAATGGTCAT 1092811
1092812AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATGCAAATGTATTTAAAGAACTTGTTACTAAACTTAAA 1092877
1092878AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATTAAGAACTATCAAGCAATCCCTTATAATAACCTTTAT 1092944
1092945AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATGTTGCATCACTAGGAAGAATAGTTTGAAGTAAAATTG 1093011
1093012AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATTCTAGTTTAGATGATGGTTCTACTTTATCTTTACCT 1093077
1093078AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATGGTTTTAATCCACGGGTGATTAGTGATGAAGAGTTTG 1093144
1093145AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATACAGGCTGGTAAAAAACATTTTTGGAGGA 1093203
1093204AATAAAAATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATTCTACGCTTGGTCTTGATTCATGTTTATATGTAATT 1093275
1093276AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATGAAGCAAAACAAAAGGAGATACTGCAAGAATACTTAT 1093342
1093343AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATAGATTATCAACGCCTAGAATTTGTTGTATATCTTTT 1093408
1093409AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATATAGAAATCATAATGTATATTTCTGAATACATTTTC 1093474
1093475AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATATTACTGAAGAAGAGATTAATAATAAATTACCTGCAA 1093541
1093542AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATGATACTATTGCAATTATTATATCTTGATTATACTTC 1093607
1093608AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATAAATGAATTGCACATACAACAAGAATCATAGTACAAAA 1093675
1093676AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATAGAGCATTGATTGCAATATAATTGATTGTTTTCCA 1093740
1093741AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATAAAATTAATAGGTGTTGGATTATCATAAGCAATAGTA 1093807
1093808AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATAATCAGTTAATAGGAGAACCTAATAATGCATAAAGAT 1093874
1093875AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATCTTTCAGGCACAAGTATAGCTGTATCTACTATTTTTT 1093941
1093942AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATTAGTATACACATCTTTTGGTTTATTGGAGTTTTCCT 1094007
1094008AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATAGAGTAAAAAAAGAACTATTTTTTAGTTTCTTTTTATT 1094075
1094076AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATATGGTTACTGTATTACTAATCCAATCACCAACTTTATA 1094143
1094144AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATGATATGAAATCTACACAACCTACAAAAGATATGCAA 1094209
1094210AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATTCTCTTGAAAATCCTGATAATAATATACTT 1094269
1094270GATAGAAATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATCGTATAAGTTATGGTACATTTAAAACAATGGCTGAA 1094341
1094342AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATGAAGCAAACCATGAAAAACCAACTGAAAGATGTAAA 1094407
1094408AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATGGTGTTAGTACAGGTATGGACGGATTACTCCATGAAA 1094474
1094475AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATATAAAAATAACAAATGGAACAACAACAAAAACAGTA 1094540
1094541AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATGTCGTTGAACAAGAAATAAGAATTATAGAAAATAAT 1094606
1094607AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATTTAACATCTACAAGGTCATGAAGAAGTTTTGTTTCAT 1094673
1094674AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATCGATACATTTTTAAATTACTTGTATCAGTAGTAATA 1094739
1094740AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATACTCTTACCCGATTTAATTATGAATATCTTCAAGCAT 1094806
1094807AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATGATGTAGAAGATGAAGTTGATGAATTTCTTGAAGAG 1094872
1094873AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATGATATCTTTCATATATTATCATTTTTATCATATTTTT 1094939
1094940AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAATTTGGTAAAAGAAATAGCGGAAGACAATGAATACTCTG 1095006
1095007AATAGAATAAGATCATAATGAAATTGAAAT1095036
Left flanking sequence : Till position 1091284 (length bp)
AACCCTCACCTCATTTTCCAAATGAGACATCAACAAAAAACTTAATAAAAAAGAAGAATAAACAAGTAAT
TATAAGGAAAATAAAGAAAAAAAGTTTCCT
Right flanking sequence : From position 1095036 (length bp)
GTATATTCTACTGTTTCTACTATTTCTACTGAGTAGAAACTATTATATTTACCAAAGTAATATATTACAA
TAAGGAGGTTTTAACTATGGTTTTAATTAA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp