Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_007759_2                                                                                                                 top


Strain : Syntrophus aciditrophicus SB RefSeq :NC_007759 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_007759_2
DR consensus (35 bp) : GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACNumber of repetitions :80
Begin Position : 601771 End Position : 607660

601771GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACAAAGCATAGCGTCTGCTCCTTAATACGTTTACATTATAAC 601845
601846GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACGCCGCTGCCATTCCTGCAAACATCAAAACCATTGCCA 601917
601918GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACTTGAACATTAATCCCGCTCCATCTGAATTGTTTTCAAAACA 601993
601994GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACTGATACACACCTCTGCAATTATCACACGTGAAATAATTG 602067
602068GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACCTGAGCAAAGCCTTACATTCTGTCCGGGTAATACGG 602138
602139GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACACAGTTACGATCAACGGTATTCCAACAGCAATCAAAACAG 602213
602214GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACCGTAAATCCTGATTCCCGCTATCTCCCTCACACCCATCTT 602288
602289GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACATACCGCTACAATGGTCGCATGTAAAGTAACCGTTATCG 602362
602363GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACGGTAAATCTCCACTCATAAAATTGGAGGAACTTCTATTG 602436
602437GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACCTTAATACATCCATTTTAACCTCCTAATCGCTGTTATTT 602510
602511GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACGCCTTTATGGTTTGTTATTTGGTTGCCTTGGTTGCCTT 602583
602584GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACTTTGCATTGCATCCACCATACGCCCCATTGCTTGCAAC 602656
602657GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACTGTGAACTGTGCCAGACTGAAACAAAATTCGATACTTGC 602730
602731GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACTGCCTTTGCAGGCGCTACATCTACAGGGTTAACCATTGC 602804
602805GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACCAGCAAATTGGCGTTGTGATATTGAATTTTCATGTAACCAT 602880
602881GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACTCCTCTGCCGTGTTGACAATATAAATCCGGTCATCAAAAT 602955
602956GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACTATGGCTTGTAATTTTGGAAATGGTCGTTGATGAGTTGGAA 603031
603032GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACGACCAATCGACAATAGGCTTTTCGATCCAGGGAGCGATGA 603106
603107GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACATCATACACGTCCTCACAATATGTGTATATCCTCTCTTT 603180
603181GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACAAGACTCAAGATCAAAAATATATCCTCTGCTCCTTGGT 603253
603254GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACCATATTTCCTCCTATCGATACCGATCCGTTACATCCTC 603326
603327GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACTTTTCTTGTATCCATTTATTCGGCCCATCTTCTTTATCTT 603401
603402GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACTCCACATTCCAGTTCAAAAATCACTTCCCCATCCCATCGAC 603477
603478GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACGAATCGGTATAGTCTCATGTGCCATAGCTCTATACCT 603549
603550GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACCGCGAGATAGGATATTCAGGAACTCGGAATGATTGCCC 603622
603623GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACCGCGAGATAGGATATTCAGGAACTCGGAATGATTGCCC 603695
603696GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACTCAGGGATAACCCTTAGAATCCTCCTTTCTTTAGTGAAA 603769
603770GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACGAACGCATACGAAACACGAACTGGCTGGCAGGCTGATCAA 603844
603845GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACCTCAATACCGAGTTCGTTCAATACCCGCACGGAGTTCATCA 603920
603921GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACTATCTATCTGCTTTTCAAATATTCTTTCCCAATTCGTT 603993
603994GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACCCTGCATTGACTCGTTTCAATAGGCCGAGGCTCTTGTCCT 604068
604069GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACCTTTTCTCCTTTTCTTCTTTTTCTTTTTCGTCTATTTCC 604142
604143GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACATGATAACCGTGAATAGCATTATCATTATCGTCATTATC 604216
604217GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACATGATAACCGTGAATAGCATTATCATTATCGTCATTATC 604290
604291GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACTAAAGATGAAATCATGGAATACATCGGCGGAGTTTCGG 604363
604364GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACCATCAGCCATAAGGTTGATATCATCCTGAGTACACTCC 604436
604437GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACCAATTTTGATAAATCCATTCTATTAAATTCTTTTCGT 604508
604509GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACGGAGGGGCGACCGGCGAATTGTACCGGGAAGACAGCA 604580
604581GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACTACATTTTAGCACGTTAAAAATGTCGTGGTAAAAAAAA 604653
604654GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACCTAACACCCCGGCCTCAATATGTTTTGTAAATGTGCTTTT 604728
604729GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACTCCCCGAAGCCGGAAATTAATTTCATTTTCTTTACAACATT 604804
604805GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACTCGTAATGCCTATTCCCAACGGCCTCCAAAGGTGC 604874
604875GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACTAAAACTTCCCGACTTCAATGTTCATCATTCCCCCTC 604946
604947GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACGTGCTGTCCGACGCGCAGATCGTAGTCATATACCCA 605017
605018GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACAGCATTAAAGTTTTCCCCGAACCAGTGGCAGAAACCGCCAC 605093
605094GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACGGTAATTCCCGGCAATAATATTCATTGCCCTGAGCGCAT 605167
605168GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACTTTGCGGCTCTTTCGTTCTCCTGTTTCTTTTCACCT 605238
605239GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACAATACCTGGGTATCGCCTTTATCGAAACGCTTCAGTATT 605312
605313GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACATGCGCTCCTGATTGCGTTCAATTTGTTCAAGGCGTTCGT 605387
605388GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACAGGGGCAATTCTGGGGATGCACTTTCGAGGTTGCCCA 605459
605460GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACTTAATGTCTGCGCATTCAACATGCAAGTTTGGGAACCATC 605534
605535GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACCTGGTTTGCAAGGGCTTTGTAGTTTTTCATGATCGCCTCC 605609
605610GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACCAAAAACAGCAACCGTGCTTTTCCTTTTGCTTCTCATAG 605683
605684GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACCCACAAAATCGTGTTCATCAACATGATCCTTGTGATTT 605756
605757GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACGCCGCATCGCTCACAGCGATATCCGGCTTCTTTCAATGC 605830
605831GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACTCATAGGTTGTACTGATAGGTTTGTTCAGTGCTTGCATTGC 605906
605907GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACGATTGATCCCATTTGACCGTTTTCGGTATTGTGATAACCA 605981
605982GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACTTTCTTCCCTCCCCCTGCTTTTGCGGGTGACTGCGTTTT 606055
606056GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACATGCCAGTGTATCAGCATCCAAAGTATCCCTCACCCTGACC 606131
606132GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACCCACGCCCATGATTTTTATCATGTTTTTTGCGTCTCTGA 606205
606206GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACTCTTAAGGATCGTGTTATAGTAATCAGCCGGGTTGTCGTG 606280
606281GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACAATGGATTCCCAGAGAAAAAGCGAAATCTTTCCTCGG 606352
606353GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACGTCTCAACATGGCGTTAAACTCTGACGTTAGCATGGTTA 606426
606427GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACCGCAGTCATTCTCTAATCTATCGTTTTCTTCCCTTAATCG 606501
606502GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACCGCAGTCATTCTCTAATCTATCGTTTTCTTCCCTTAATCG 606576
606577GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACCGCAGTCATTCTCTAATCTATCGTTTTCTTCCCTTAATCG 606651
606652GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACCAGCTTGTTCGGCTGCTTGTTCGGACAAGTATTTCTTTTTC 606727
606728GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACGCTCTTTCCCGTGCGTATTGGTTGTGTCTGCGTCCTTTG 606801
606802GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACGCGTGATCGTGACTTCTCCTTTGGATAGCTTGGTAAGCAA 606876
606877GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACAACTCAGAGATAACTTCATTGATTGCTTCATTATTCGTAATC 606953
606954GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACACGCGGCATGTGAACATTAAGGGGCAGTTCCAGGGTCATCT 607029
607030GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACGAACCCATTAATAAGTTTAAAAAGCTGCCTTGCCCTCTCT 607104
607105GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACCGCAGAGAGGCTGTTAATTTAAAAAGGCTGTTGATAATT 607178
607179GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACTCAGTAATCCGGGGCTGGGGAATGTGACTTGCCTCCGCCC 607253
607254GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACGGTTTCATCCTGTCCTCCGTTATCGGTATTGATCGGTTACGT 607330
607331GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACACTAAATTCCGTCCACGTGTAAGCAGATTTTTAGGAATA 607404
607405GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACCAACGTATCCGCTGTGCTCATTCATCCAGGCGATGACT 607477
607478GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACCAACGTATCCGCTGTGCTCATTCATCCAGGCGATGACT 607550
607551GACAGAATTGACCTGATTTACGAAGGGATTGCGACTATATAGAGCTCACCATCGAGCTCGATATCTCGTAGGCCC 607625
607626GACGGAATTGGCCTGATTTACAAAATTAACGTGGA607660
Left flanking sequence : Till position 601771 (length bp)
TCTGCAGTATGGAGAAATCGATGTTTTTTGGGTTTGTGGATACAGGTTCGCGATTATGGTACCTGGAATC
CTTGTATTTTCTCCAAAATCGAAGGCCGCG
Right flanking sequence : From position 607660 (length bp)
ATTCCGGCGGCAACGTTGCCGATTTTGTTTCCCTCGGATTGCCATGGGATAATGCCTTTAAATTCGAAAA
TGGAGGCGACTTCCCATGGTGGTTTACGTC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp