Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_007775_2                                                                                                                 top


Strain : Synechococcus sp. JA-3-3Ab RefSeq :NC_007775 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_007775_2
DR consensus (37 bp) : GTTTCCGTCCCCTTGCGGGGAAAAGGTAGGGATCAACNumber of repetitions :42
Begin Position : 889207 End Position : 892334

889207AGAGGCATGCTCTTGCAGGGAGAAGGTAGAGATCAACCTCACTTCTCTTTGCTCATTACTCGCTTCTCTCTA 889278
889279GTTTCCGTCCCCTTGCGGGGAAAAGGTAGGGATCAACGTTACTCACTGTAGAACACGAATTGCGTGATGAAAACT 889353
889354GTTTCCGTCCCCTTGCGGGGAAAAGGTAGGGATCAACCATAAACCAAGTATGCAGCGTAGTCTAGATACTGTTCA 889428
889429GTTTCCGTCCCCTTGCGGGGAAAAGGTAGGGATCAACAGTAGAGCAGGATGGCGGCAAATTCGAGAAATGTGTGAA 889504
889505GTTTCCGTCCCCTTGCGGGGAAAAGGTAGGGATCAACTCTAACTAGAGTAATACCTGGGTTTAACTGTGAACCAGGAGA 889583
889584GTTTCCGTCCCCTTGCGGGGAAAAGGTAGGGATCAACGACTGGGCAGTGGCATGCCTCCTGAACTAACCTAAC 889656
889657GTTTCCGTCCCCTTGCGGGGAAAAGGTAGGGATCAACGCGGATTTCATGTTGTGCCCGACAGTAGCCTTACTTT 889730
889731GTTTCCGTCCCCTTGCGGGGAAAAGGTAGGGATCAACACGATCCAGTGGGGACGTGGACGCTGGACCATTAACTG 889805
889806GTTTCCGTCCCCTTGCGGGGAAAAGGTAGGGATCAACGGCAAAGGTATTTACTCCTTAGACTAAGTAAAAGGGCA 889880
889881GTTTCCGTCCCCTTGCGGGGAAAAGGTAGGGATCAACCGGACAAAATTGTCAAAGGACAAGCCAAGACTCTGAAGC 889956
889957GTTTCCGTCCCCTTGCGGGGAAAAGGTAGGGATCAACGGGTGGATTCCGACTGAAACCGGTTTGGCTACCCGAGT 890031
890032GTTTCCGTCCCCTTGCGGGGAAAAGGTAGGGATCAACGGGGCACAGATGTCGTGTTCTACGATCTGGAAACAGTCGTAGA 890111
890112GTTTCCGTCCCCTTGCGGGGAAAAGGTAGGGATCAACAACAAAGGCCTTCGTGGTATGGTTAAACTTCGCA 890182
890183GTTTCCGTCCCCTTGCGGGGAAAAGGTAGGGATCAACTGTAGATAAACCGGACACCGCTTTTGGTGCGTTGGA 890255
890256GTTTCCGTCCCCTTGCGGGGAAAAGGTAGGGATCAACAACGGGTTCTCCCTCAAGGAGGCGCCCGCCATACTGAGAG 890332
890333GTTTCCGTCCCCTTGCGGGGAAAAGGTAGGGATCAACTTTTTAGAGGGGCAGAGTTTGTATAGACTGCCTAGGAGG 890408
890409GTTTCCGTCCCCTTGCGGGGAAAAGGTAGGGATCAACAACCATCGCTGGATCGGGGTTAATTCCCTCACTAATGC 890483
890484GTTTCCGTCCCCTTGCGGGGAAAAGGTAGGGATCAACGGGGCTAACCAAACTGGGTTAGCCTAGATCATCTGCAAAA 890560
890561GTTTCCGTCCCCTTGCGGGGAAAAGGTAGGGATCAACGAGGGCCGTCTCCTGACTGCCGGAACCTTCTTGGTGA 890634
890635GTTTCCGTCCCCTTGCGGGGAAAAGGTAGGGATCAACAGTAATCTGAGGGTTGGGACAAGAGGTTTTATATAACTCAG 890712
890713GTTTCCGTCCCCTTGCGGGGAAAAGGTAGGGATCAACTTCCAGTAGTAGTTGCGACCCCCGATTTCCCTCACT 890785
890786GTTTCCGTCCCCTTGCGGGGAAAAGGTAGGGATCAACAAATTTATCTTTAAAGACCCGAACGAGTATATGTTCT 890859
890860GTTTCCGTCCCCTTGCGGGGAAAAGGTAGGGATCAACCTAACCTAGATCTCGATATCACAAGTGAGGTAGAAC 890932
890933GTTTCCGTCCCCTTGCGGGGAAAAGGTAGGGATCAACCTACCTATACGGTAGTAAAAACCTCTACATCCGTCACTGCTA 891011
891012GTTTCCGTCCCCTTGCGGGGAAAAGGTAGGGATCAACTGTGGACTAGTGACGGTGTTGGCGGTCGCAAGCTAACCTTC 891089
891090GTTTCCGTCCCCTTGCGGGGAAAAGGTAGGGATCAACTCGGCTAGAAACCGAGTACAAAGCCGCACTTGCAAAACA 891165
891166GTTTCCGTCCCCTTGCGGGGAAAAGGTAGGGATCAACGTTCGAACCACCAACTTGGGTGGTTCGACAATAACTT 891239
891240GTTTCCGTCCCCTTGCGGGGAAAAGGTAGGGATCAACTTGTTATGCAACTACTGGAACCGGTGTTCACCGTCATT 891314
891315GTTTCCGTCCCCTTGCGGGGAAAAGGTAGGGATCAACTCCATGTTGTTGATTAACCACATGACCTCATTTTGGGTC 891390
891391GTTTCCGTCCCCTTGCGGGGAAAAGGTAGGGATCAACGTTAAGAATGCCCTAAAGTTGTCCAGTGATCAACTGGC 891465
891466GTTTCCGTCCCCTTGCGGGGAAAAGGTAGGGATCAACAGTGAAAACCAGGATCCAAAAGGCGAAAGCCTGCGGGTTCT 891543
891544GTTTCCGTCCCCTTGCGGGGAAAAGGTAGGGATCAACGAATGTCAGTCTATACGATGAATGGAAAGACACTCAAG 891618
891619GTTTCCGTCCCCTTGCGGGGAAAAGGTAGGGATCAACGCCATTGAGCGGCAGCGGGCTGAACAACAAGCCCGTGTGGAGAA 891699
891700GTTTCCGTCCCCTTGCGGGGAAAAGGTAGGGATCAACTTGCTAAGCAACGAATAAACCTCCCCCACCCACACA 891772
891773GTTTCCGTCCCCTTGCGGGGAAAAGGTAGGGATCAACGTGAGACACAATCGCTGCAGCCTGTGGGTTCAACTTCAT 891848
891849GTTTCCGTCCCCTTGCGGGGAAAAGGTAGGGATCAACACCGTTTTATTATAGCCCACGGTGCCGGGGCTCCGCAAGAC 891926
891927GTTTCCGTCCCCTTGCGGGGAAAAGGTAGGGATCAACTCGAAGGCCAATTTCGTAGAGTACACGCCGAAAGGC 891999
892000GTTTCCGTCCCCTTGCGGGGAAAAGGTAGGGATCAACTGTTGGGGGAGGGACTACCTTAGAGGGTTCCCCCCATCAC 892076
892077GTTTCCGTCCCCTTGCGGGGAAAAGGTAGGGATCAACCTGGAAATTCTCGCTACTGCAGGGCGAGAAAGAAGC 892149
892150GTTTCCGTCCCCTTGCGGGGAAAAGGTAGGGATCAACAAGACCTCCCAGATCGCCGTTGCAGTGCGCTCCAAA 892222
892223GTTTCCGTCCCCTTGCGGGGAAAAGGTAGGGATCAACCTATTATAATCCGTATCACAAGGGGGATTTTATTCAGT 892297
892298GTTTCCGTCCCCTTGCGGGGAAAAGGTAGGGATCAAC892334
Left flanking sequence : Till position 889207 (length bp)
AGGATCAGGGGGAAACTTGGTCTACTATATCCCTCTCAATGACTTTTGCCAAACCGCCTAAAGCTCAGTA
AATTCAGCAAAGTTCAGGGTTTTGGGGGTT
Right flanking sequence : From position 892334 (length bp)
CCTACCCCCGGAAAAGCCTGAACTCATGAGGTTTTCAAGGTGCGCTTGCGAGGGAGTACGGAGACTTCCC
GACACAGATATTAACATTGGTTTGGCGGAT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp