Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_007776_9                                                                                                                 top


Strain : Synechococcus sp. JA-2-3B'a(2-13) RefSeq :NC_007776 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_007776_9
DR consensus (36 bp) : GTTCCCCCTTCGGGGGGATCCCTAGAAATTGGAAACNumber of repetitions :31
Begin Position : 2016367 End Position : 2018657

2016367GTTCCCCCTTCGGGGGGATCCCTAGAAATTGGAAACGCAATTGCAGGGGTAGAACACCCCCGCATCGTGGAT 2016438
2016439GTTCCCCCTTCGGGGGGATCCCTAGAAATTGGAAACTTGTTCTTTGGTATACTTGGCGTCTAAGTCACTGAGGT 2016512
2016513GTTCCCCCTTCGGGGGGATCCCTAGAAATTGGAAACAGTCTTACCCTCCACCGACTGGTGGTTCTGCTCGCCGAA 2016587
2016588GTTCCCCCTTCGGGGGGATCCCTAGAAATTGGAAACATCCTGGACCCGGAATACGACGACGAGCCCGTCATTTTTG 2016663
2016664GTTCCCCCTTCGGGGGGATCCCTAGAAATTGGAAACGTAAATCTTTGGGCTCCAAAGTGCCCCCATTACCCACCC 2016738
2016739GTTCCCCCTTCGGGGGGATCCCTAGAAATTGGAAACGTAGAGCTATTAAAGTAACAGCTACAACCTCTCCTGGAA 2016813
2016814GTTCCCCCTTCGGGGGGATCCCTAGAAATTGGAAACCCTTGATTACGGCCTCGATTTGGCTAACCCAACGACGTGCA 2016890
2016891GTTCCCCCTTCGGGGGGATCCCTAGAAATTGGAAACAAAATATAGGTATGTCAATATAGATACAACCATTTGAA 2016964
2016965GTTCCCCCTTCGGGGGGATCCCTAGAAATTGGAAACATGAGGTGTATAGGCCAAACTCGTTCGATCTATCCTCGCGGG 2017042
2017043GTTCCCCCTTCGGGGGGATCCCTAGAAATTGGAAACTACCACAAGGTGTATACCAATGAAGTAGAGTACCTCGAGC 2017118
2017119GTTCCCCCTTCGGGGGGATCCCTAGAAATTGGAAACACAAGACATGACTAGCCTCCAAAGGAGTAGATTTTCAA 2017192
2017193GTTCCCCCTTCGGGGGGATCCCTAGAAATTGGAAACACTTTTAAAACTTTTTTAAAAGATCATCTTAGCTGACCCTT 2017269
2017270GTTCCCCCTTCGGGGGGATCCCTAGAAATTGGAAACCTCTAAGTGCAACCAACTTGCTATATTCCCGTTGTAGGTCT 2017346
2017347GTTCCCCCTTCGGGGGGATCCCTAGAAATTGGAAACACTGTTCCAAATCAGGAACGTAAAACGAGACGGAAATGTATCC 2017425
2017426GTTCCCCCTTCGGGGGGATCCCTAGAAATTGGAAACTCACCGAGGTTTGAAGATTGGTGTCTCGGTTATTCAGACAG 2017502
2017503GTTCCCCCTTCGGGGGGATCCCTAGAAATTGGAAACTCATCGGTCTCACGCAGACTATTGGTAACCAGCCGT 2017574
2017575GTTCCCCCTTCGGGGGGATCCCTAGAAATTGGAAACCTCAAGGGCGGCTTTATAGCCGTTTCTTTCTACATCC 2017647
2017648GTTCCCCCTTCGGGGGGATCCCTAGAAATTGGAAACAGCCAGCTCTTAGCCAACTGAATTTGTTTGTCATTGAGTT 2017723
2017724GTTCCCCCTTCGGGGGGATCCCTAGAAATTGGAAACCATTGCACAAAGCCCCCGGCGGAGAAGATTTGCATCGC 2017797
2017798GTTCCCCCTTCGGGGGGATCCCTAGAAATTGGAAACTAGATTAGCTGGACCATCCGGAGAGCTTCCCGGATGGT 2017871
2017872GTTCCCCCTTCGGGGGGATCCCTAGAAATTGGAAACAGGATGACTTTGGAGAAATAGCTCAGCTATTTCCAT 2017943
2017944GTTCCCCCTTCGGGGGGATCCCTAGAAATTGGAAACTGTACTACAGTCCTGACAAAGGGCTGTACGAAGGGCCAACGGT 2018022
2018023GTTCCCCCTTCGGGGGGATCCCTAGAAATTGGAAACTTTTTGAAGGAACAGCCAAACCTACAGTGAATTTGCA 2018095
2018096GTTCCCCCTTCGGGGGGATCCCTAGAAATTGGAAACGACGGATCCCTCGTCTCTATATTCTTCCAGCTCTTCTAA 2018170
2018171GTTCCCCCTTCGGGGGGATCCCTAGAAATTGGAAACTTGTTGTCTTGGTTGATCTGGAAAAGTAAGAGGGT 2018241
2018242GTTCCCCCTTCGGGGGGATCCCTAGAAATTGGAAACGTTAGTCCCTGAATAAGGGAGGAGGATGGCATGAATGCAGCTCTA 2018322
2018323GTTCCCCCTTCGGGGGGATCCCTAGAAATTGGAAACTAACGTGTTGAAAGCCGGATGAATCTCCTTCTTCAACA 2018396
2018397GTTCCCCCTTCGGGGGGATCCCTAGAAATTGGAAACACGAGTACGATACGTTCCATAACAAACCTCCCTTTC 2018468
2018469GTTCCCCCTTCGGGGGGATCCCTAGAAATTGGAAACGATCAAGTCTAACCCAATTCGGGTAGACCGACTGTGTTGCAAG 2018547
2018548GTTCCCCCTTCGGGGGGATCCCTAGAAATTGGAAACTTGGGGATTAGGATCTTCCCTTCCAGGAAGACTTTTTT 2018621
2018622GTTCCCCCTTCGGGGGGATCCTTAGAAATTGGAAAA2018657
Left flanking sequence : Till position 2016367 (length bp)
CCAAAACCCCCTCGCCGAAACTCTTTTTGCCCCCTTTTTTCCGGATCCCTCGCAAACGGGTCTTGCATCC
CTTGCCCTGCTTGGCTTTAATAGGGGTGGA
Right flanking sequence : From position 2018657 (length bp)
GAGAAAATCGAAATCAAACGAAACTGGGCCTGGTTATCAGGCGGGCAGCGAAAGCAACGGCTGAAACGCT
CCAGAAATCGGCCTGCTGGCTGGGGAAAGT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp