Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_007947_2                                                                                                                 top


Strain : Methylobacillus flagellatus KT RefSeq :NC_007947 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_007947_2
DR consensus (32 bp) : GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACNumber of repetitions :93
Begin Position : 632592 End Position : 638754

632592GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACATGTTTGGCACAAGACCAGCGGTTGAACGCACC 632656
632657GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACATGAGGTCGCGGAAATCATCCAGGGCGCCGGTG 632721
632722GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACGAGTCAAAGACAAGCACCGTCCGCTGCTCAATCAAA 632789
632790GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACAACCAGAAGGGCTGTAAGGGATTCCAGACTGAA 632854
632855GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACCGATTCAACGTGAATGGCGCAGTGGCCGGGCAG 632919
632920GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACACCATCATGGCAGACGGTGAGGATGACAAAGAAGGGC 632988
632989GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACGCTTCAGCGCTAGGTGCCGTTAGGCGTTGGGGAG 633054
633055GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACTTTGCGTAATAGGTTCTGCTGGAATAGTGACTCG 633120
633121GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACCGCCTTCGGCCCACGTTTTATAGTCGTCGTACAG 633186
633187GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACGTGCGACACCCATCCGCCAGACTGCTTGCCGTCA 633252
633253GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACCATCCGGGTACGTCTTGCCGCCCATAATGCCAAC 633318
633319GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACATATCTGACACCCGTTGATTTCCGTCCGTCCGAC 633384
633385GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACATCTCGAAACTAGCCACCGCAACGGGTTCACCTT 633450
633451GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACTTGTCTTTGTTGCTCCATACCACCAGGGAGTTATG 633517
633518GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACTTCTCAACCCGGTTTCTCATTTCTCCAAGCTGACGC 633585
633586GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACGCACTGTCATGCGCTCAACCAGGTAATATGGCTGAGGGC 633656
633657GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACGCACAGGACAGAATGACCCCGGATCTGTTCGGTA 633722
633723GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACCTGCGCGTTGTGCAACAGCCAGCTTCGACTCCAGA 633789
633790GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACACCATCATGGCAGACGGTGAGGATGACAAAGAAGGG 633857
633858GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACATAAGTGTTCAATCTGTGGTCACTGCGGTGAGTGG 633924
633925GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACTAAGGTTGTGTGCTCTAACGGTTAGAGTGTGCCTG 633991
633992GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACCTGTGCTGCCAGCTTGTAGTTTTCAAAGCTAAGTG 634058
634059GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACCTGACGGCGCTCCCGCATGAAGTCCTCCAGGTCGC 634125
634126GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACCTGCGGCAACTATTCAGCTTGCTGATGGCGAGCGC 634192
634193GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACCAGACTGAATCCATCGGTTAAGTAGAGTAGATAGC 634259
634260GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACTACGATCTTACGCACCCTTGCCCGACGGGTTTAT 634325
634326GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACCGAATGCCATTGATATGGTCAACCTGATGGGGCC 634391
634392GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACGTTTTAGCTGGTCGTTTGCAATTTCATAAACAGTC 634458
634459GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACTCCAAGCTGACGCTTGTATGAGCGTTCCATGGCGG 634525
634526GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACAACGACAAAGCAGAGAGTGTCGCTAAGTTTATCC 634591
634592GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACAAATTGATTTAATTCAAACTCGAAAACATACCGGCC 634659
634660GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACGTGAAGCCTGTTTGCTGGATCCAGAAAATTGCAT 634725
634726GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACGTTAAGAGGTGTTTCGATGGTGGTGATTGACATGC 634792
634793GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACCGCGCGTTGCTGGCATGGGTGCCCGATGAGGATC 634858
634859GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACGAGTACATGATCTTGATGTTTTGCCGCTCGCACTC 634925
634926GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACGCGCCGCCACGCTCGCCATTGCGCCCACACCTCGG 634992
634993GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACCAGGCCTGGGGCGGGGCCTCAAAATTAGAGAGCGA 635059
635060GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACTGCCCTTATGGTGTCGGTTCGCGGGAAGTGTATTC 635126
635127GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACTGGGACAAGACCAACTGGCAGAGCCTGTGCGATGA 635193
635194GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACAGGCGAATCAATTAATTCCCTCGGTTTAAAATATC 635260
635261GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACAGTAGTGGATCGCGGCAGGGCCATTCCCCGGGCCT 635327
635328GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACTGGGATAAGGACAACTGGCAGAGTCTGTGCGATGA 635394
635395GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACCTGCTTGTCGTTGCTATCTATATCAATGGCTGGCTC 635462
635463GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACAAACTAATCAATGAATGTCGCCCGCGCTGCCAGG 635528
635529GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACAGTCAACCCGCAAGGTGATCTGTTTGGCAACTCCG 635595
635596GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACCGACAATCAATAACATCACGGGATTAGTTAGAAG 635661
635662GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACGTGACAATTGGGAGTTGTTCGATACTCTCGGAA 635726
635727GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACTTCATACAAACAGCAAGGATTTTACTTTGTATTT 635792
635793GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACCTTCACTGAGCATGGTATGATTATTGGCCTTGCTTC 635860
635861GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACCTGAGTTGAACGCCAGTCCCAATGTCTCGCAAAAA 635927
635928GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACCGGCCAATATCAAGTGCTGGAACCCCAACCAAGCGA 635995
635996GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACTGGAAATCATGGGCCTGCCTCCGTTTACACATGAA 636062
636063GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACGTCGGTACGGCTTACAAGCACCGGCACGTTGGCAACAG 636132
636133GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACCGGTGTCGATGTCTGGGGCGATGCGAACTACAGCA 636199
636200GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACTGCCCGCCGTGGCCCAAACCGATCAACCCAGAAG 636265
636266GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACGTGTGACCGTCATCAGCATGTCCAGAATTGGTGT 636331
636332GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACTCGACATCATGGGCCTCCCTCCGTTCACACATGAAC 636399
636400GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACACCATATCTGCGATGGCCTCAACATGCTTCGACC 636465
636466GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACAATCAGAGGCGGGGTGACTTCGATGGTGGTGCCGGTG 636534
636535GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACGTCGTCATCACGCAGTTTCCGCACCTGGTGCAT 636599
636600GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACGTGTCGCCCCATACATCAATGCCTTGACGCCAA 636664
636665GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACTTGTTGCTCCTGGTCGTGGTGCCGATGATGGGCTA 636731
636732GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACACACATGAACGGGACATCCCGTCGAGCGGCGATT 636797
636798GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACGTGAGATACGGGACAACAAACGGGTTGCGCAGGAC 636864
636865GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACACGGAACACTACCCACCCAAGTAAACCAATGAGAG 636931
636932GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACTGCCTCAACAGGCCCGGATGTTTTGAACTGCGAAT 636998
636999GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACTCAATAATTTCACCTGTACTGGAATCAATCAAAT 637064
637065GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACCTGTGATGAGGGAGAGCATGCCTTGCCAGATCAAT 637131
637132GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACCTGCATGGCCGCTTGGACATGGCCGACTTGCCG 637196
637197GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACATGAATCATGCCATTGCCGAAGATGTCTTAATGAC 637263
637264GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACTTGCAGTGAGCGTAATTCTTGACCGGCGGCTTCA 637329
637330GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACACCCATAAAACGGGGCCAGTTGTCCCATACTAA 637394
637395GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACTGGATTTGAGAATCATTCATTTGAGCGACATAAGG 637461
637462GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACGGTTTTCATCCCTTACAGCTACCGCGACCAGGCT 637527
637528GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACCAGTACTACCACCAGAACAGAAACGCCGGCGACAG 637594
637595GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACACGCCGATGGAAACCAATGGCGTCGACCGTGACCT 637661
637662GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACAGACTCAGGAACAGACAATTTGTCAAGAAGTAAT 637727
637728GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACGCAGACTCTCGCCATTGGCTATCCGTACGCAGATG 637794
637795GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACCGCACAATCAGATCAGGAGCTACATTCCCCACTG 637860
637861GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACAAATCAGCAACTTGACGTTGATGAGCAGTATTGG 637926
637927GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACCCTTGCTGCGGCAGCAGCCGAACAAACGCCGCCT 637992
637993GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACGAGCCGACCAGCTTGAGGAAACCACCCGGAAACT 638058
638059GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACTCATAGCTGAGGGCTATCAGATCGCCAGTATAGA 638124
638125GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACTCTGGATGGCCTCGAATCCGTTGTAATCAGTCTC 638190
638191GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACCAGGCTGGATCCCGGATATTACTCGCCAACAACA 638256
638257GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACGTGAACAGGTCACGACTTTAAATCTTAATCGTTTT 638323
638324GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACCGCCCGGGCGCACCTCCCAAGGTCGCGCGAGCAC 638389
638390GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACCACCGCGATGATGAGCGTTTCCTGCGCTGGTTGC 638455
638456GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACTTTTGTGTAGGCAAGATTCTAGTATCGTGCTTGCTG 638523
638524GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACCGCACAGGGGAGATGATGAGCGGCGTTACGGGCT 638589
638590GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACGCCATCCGCGGCACGGGCAATGTCGACAATATTGA 638656
638657GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAACCCAGTCAATGTTCGACCACGGGTCAAATACCCAG 638722
638723GTCGCACCCTGCGCGGGTGCGTGAATTGAAAC638754
Left flanking sequence : Till position 632592 (length bp)
AGTAAATGGCGCATAGTTTTGGTAAACTTGCGCTATTCCGTAAGTAGTTAGCGGGATGAAGGTTCGCAAC
CCAGACCCCATGCAGACTTACAGCAATACG
Right flanking sequence : From position 638754 (length bp)
GGTTGCCTGGCTGAATGGATAGAAAGGGGACATTGTCGCACCCTGCGAGTGAGTGGCTGGTGAGCATGCC
TACGAGTCAAAGCGCTTCAATTAAAAAGAA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp