Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_007955_3                                                                                                                 top


Strain : Methanococcoides burtonii DSM 6242 RefSeq :NC_007955 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_007955_3
DR consensus (30 bp) : GTTAAAATCAGACCTTAGAGGGATTGAAACNumber of repetitions :21
Begin Position : 1212627 End Position : 1213991

1212627GTTAAAATCAGACCTTAGAGGGATTGAAACGTAGCAATTGTAACGAGGTGCGATATGGGAATACAA 1212692
1212693GTTAAAATCAGACCTTAGAGGGATTGAAACTACGATGCCGAAATACATGTGAGGTTAGGGTCATG 1212757
1212758GTTAAAATCAGACCTTAGAGGGATTGAAACCGCGCTAACAATAGCAGAACTTGCAGCACACAGTCAC 1212824
1212825GTTAAAATCAGACCTTAGAGGGATTGAAACATTGACGGGAATCAGGTAGCTGTCGCTACATCCAAA 1212890
1212891GTTAAAATCAGACCTTAGAGGGATTGAAACACGCTGACGTAATCCGTGTCAAGGGGTGGACAAAAT 1212956
1212957GTTAAAATCAGACCTTAGAGGGATTGAAACAACTGTCAAACCAAGGTAGCAAAGATAAGCATCTTG 1213022
1213023GTTAAAATCAGACCTTAGAGGGATTGAAACGTGGAAATATGGGTATAATGTATATTTGATGAGTG 1213087
1213088GTTAAAATCAGACCTTAGAGGGATTGAAACGCAGTTCTTCGATCTGTTCCCACCGAGCCTTCCTAG 1213153
1213154GTTAAAATCAGACCTTAGAGGGATTGAAACGATTGTGCCCACAGTTCAATGGTATCACCATCTCCAA 1213220
1213221GTTAAAATCAGACCTTAGAGGGATTGAAACTGTGGTGATGTTCATTGTAGTGAATGTCCTTTTCGA 1213286
1213287GTTAAAATCAGACCTTAGAGGGATTGAAACATAGCATGAACACCTCTTTTAGAAATTGGGATGGTG 1213352
1213353GTTAAAATCAGACCTTAGAGGGATTGAAACTCACAACTTCGCTTCTGGGTGCGCTGGTGGCTAAAT 1213418
1213419GTTAAAATCAGACCTTAGAGGGATTGAAACTCACACGTTCCCATAACAGAAATGCACAACACGCAA 1213484
1213485GTTAAAATCAGACCTTAGAGGGATTGAAACGCTTCCACTGGACATGATTAATCATGATAGATTATA 1213550
1213551GTTAAAATCAGACCTTAGAGGGATTGAAACAATGTATTGGCAGGTTCGGACATCTCAAGTGGGACT 1213616
1213617GTTAAAATCAGACCTTAGAGGGATTGAAACGACGATGCAATCTATCGGGTCAGAGCTACCTCCAA 1213681
1213682GTTAAAATCAGACCTTAGAGGGATTGAAACAGATTATAAAACTTTGGAATTGGATTTGAGATAATA 1213747
1213748GTTAAAATCAGACCTTAGAGGGATTGAAACTATGTTGCTTCTCCGCTTTTAGCCCACAGTTCAATG 1213813
1213814GTTAAAATCAGACCTTAGAGGGATTGAAACGGGATTCTCAATCGTCCACTAACATCCAACCAAGGACAGACGATGCAGTTGGC 1213896
1213897GTTAAAATCAGACCTTAGAGGGATTGAAACATGTTTGTTGACCCCGACGGCGCATTGGGCCATAT 1213961
1213962GTTAAAATCAGACCTTAGAGGGATTAAAAT1213991
Left flanking sequence : Till position 1212627 (length bp)
ATAATACCTGACTATAATTAAGAATAATCGCAATCAAGAATTGTATTTATGATTTTTTAAAATCAGATGT
ATGTTCTTAATATGTGGATATTTTTGCTTG
Right flanking sequence : From position 1213991 (length bp)
ATCATTGTACTTTAACATTATTTTATATTCTACGCAGTTCTAAATTGAAATTGGAGAAATTGAAATATAT
ATTGAGCCACCTATTACCCCTAAGAACACG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp