Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_008344_2                                                                                                                 top


Strain : Nitrosomonas eutropha C91 RefSeq :NC_008344 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_008344_2
DR consensus (36 bp) : GTCTCAATCCCTTTGAAATCAGGGCATGGGTGTTTCNumber of repetitions :12
Begin Position : 2341826 End Position : 2342637

2341826GACTCAATCCCTTTGAAATCAGGGCATGGGTGTTTCTATGGAAGATGATATGGGTGAGGAAATCACCTTAG 2341896
2341897GTCTCAATCCCTTTGAAATCAGGGCATGGGTGTTTCAATGGAAAGGTGTTTGCTCGTCGAAGTCTATCCG 2341966
2341967GTCTCAATCCCTTTGAAATCAGGGCATGGGTGTTTCGAAATAACCGGATCGACCCCATACAGGCCAGCGAC 2342037
2342038GTCTCAATCCCTTTGAAATCAGGGCATGGGTGTTTCAATGGAAAGGTGTTTGCTCGTCGAAGTCTATCCG 2342107
2342108GTCTCAATCCCTTTGAAATCAGGGCATGGGTGTTTCGTCTCATCCAAATGCATTAGTGTTTGGATGTGAAC 2342178
2342179GTCTCAATCCCTTTGAAATCAGGGCATGGGTGTTTCAATATCTCTAATGTTGAACACTTCTTTTTTCTTGT 2342249
2342250GTCTCAATCCCTTTGAAATCAGGGCATGGGTGTTTCGAATATGAGCGCCGGCATCAGAATGGTATTGG 2342317
2342318GTCTCAATCCCTTTGAAATCAGGGCATGGGTGTTTCTAAATATGAATGTTTGAATGACGCATTTGTAGGTG 2342388
2342389GTCTCAATCCCTTTGAAATCAGGGCATGGGTGTTTCGATGCGATAAATAACAAAGTAAAGAAACTAGGACT 2342459
2342460GTCTCAATCCCTTTGAAATCAGGGCATGGGTGTTTCTACGAGATAGGTGAAAAGTACGTCAAATCTCGTGAC 2342531
2342532GTCTCAATCCCTTTGAAATCAGGGCATGGGTGTTTCGCTGCTGCTGTTCTCATATTAGCCCTACATTTAG 2342601
2342602GTCTCAATCCCTTTGAAATCAGGGCATGGGTGTTTC2342637
Left flanking sequence : Till position 2341826 (length bp)
ACATCCAAGGGGTGAAGCAATCCAGCGAAGTGGTAACGACAACACTGGATTACCACATCACTGCGTCCCT
CGTGATGGCAGGGAAATTACATACCAACTC
Right flanking sequence : From position 2342637 (length bp)
TGATTGCTGTCATTTTTCTCTTTATAATCAATCCACTGCACGGGGCAAAGAGGAAAAATAGCGGGATGCA
GCAAGATGTCTCCTCCAAACAATAATTTCT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp