Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_008346_2                                                                                                                 top


Strain : Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei str. Goettingen RefSeq :NC_008346 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_008346_2
DR consensus (32 bp) : GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACNumber of repetitions :62
Begin Position : 564720 End Position : 568858

564720GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACGTGCCTAGTAGGTGAAGTGGTGTTTGTTATGGTGC 564786
564787GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACATCATAATAAGAAGCTTCATGGTCGTGACAATTGCA 564854
564855GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACTATTAAAGCGACCGGAAATTTGTAAACCGGGGGTG 564921
564922GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACTATTAAAGCGACCGGAAATTTGTAAACCGGGGGTGGT 564990
564991GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACTATTAAAGCGACCGGAAATTTGTAAACCGGGGGTGG 565058
565059GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACCGGCAAAAAAATTGCATGGTACTACCATGCAGGGCA 565126
565127GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACGATATATTGATGGTAAAATTTGTAAACTATGCCCCGTC 565196
565197GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACCACCCAGACCATGGTGGAACCAATGAACAAATGACCAT 565266
565267GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACTATAATAATAGTAATATAAAAATATTAAGGAGTTGA 565334
565335GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACCAGCATAAAGGGAATATTTTTTGTTATTATACTT 565400
565401GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACGGAAATCATAACAGGCTGGCAGTTGGTGAAGACATTT 565469
565470GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACATATCTTTCAATTTATCACTACTATACTTGTGCCGG 565537
565538GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACTATCAGATAATAGCCTAACAGATGCCCAAAAAATT 565604
565605GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACTAAGCTTATAGCATCTTGATTTGCTATTTTTTTAA 565671
565672GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACCTACTCAAACGAACTTGAAAAAAGCATTGAAGCA 565737
565738GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACTCAGCATGATATACTTAACTCAAGAGATAAGGAA 565803
565804GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACCTGGTTTTCGTTTTGTAGTTGGTGGATGTAATTCATT 565872
565873GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACTAAACCTGTTACCCGGATCACTTAAATCAAACAGGACT 565942
565943GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACTTTGTCATAATCATCCATCAGGTGATACAATGCC 566008
566009GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACAAGCTATCCCAACATTAAAAGAAAAAACTAACAAA 566075
566076GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACACAATTGCCGATAAAACCTATTCAATCCGCTTAA 566141
566142GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACTTAGAGTGCTAACTAAAAACCTAAAATAAATATAA 566208
566209GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACTTCATAAATCTTTAAAAAATTTTTTAAAATCTAA 566274
566275GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACCTTCAAACATTGTTATACCTCCTTGTTAATATCC 566340
566341GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACTGCGAGAAATGAAAAAATATTGCATTAAATTACCT 566407
566408GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACAATCGAACAAATTAAAACCCGCTACCGGGAACTAGC 566475
566476GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACTTTAATACCCTCTATAAGATATATAAGCAACTGTTA 566543
566544GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACTCTAAGGTCTGTTATGGGTATTTGTTGTAATTGTC 566610
566611GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACTTTGAAAAATACATAGCATCCAACCTAGTAGGCG 566676
566677GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACGATAAAAGCGACCGGAAATTTGTAAACCGGGGGCG 566743
566744GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACAAAAAATGGTAGACCTAACAGCCAGCAAATTCTCA 566810
566811GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACAATGGTGCGGAAAAGTTTTTGTAGACCGGATAAGT 566877
566878GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACCGGTCAACATAAAGCAATGTGGTATTTTTTCGGTTA 566945
566946GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACCTTTTGCCAATTCAATTTTAAGCTGGCCGGACATA 567012
567013GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACATGTTCTACTCTATATTTTTCAGCTTCTTCCTTTGTG 567081
567082GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACAAGGAGGTAAATAAATAAATGATAAATAACAGTA 567147
567148GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACAATGGTGCGGAAAAGTTTTTGTAGACCGGATAAG 567213
567214GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACTAGTAGTGTTGAGTGCTATAAGGTAAAAGGATTAATT 567282
567283GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACCATAATAGCTCATAAACAAGCAAAGCATGGCCTATC 567350
567351GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACGTATTACCTCCCCATTAATTATATTATCATTGTA 567416
567417GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACTTAACATAATATCACCTGCATATTTACCGATAATTTC 567485
567486GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACATCATGGACAAGGAGCATAATTTTAGCATTGTTTG 567552
567553GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACGCCAACCTGACAACCTTTGATGTATTCCATTAATT 567619
567620GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACAGATATATATTGTAAAAATATTTTATATTGCTC 567684
567685GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACTTAGGCAATTACAAGTAAAATATAAATATTTAGCT 567751
567752GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACACCGCAACAAACCATGAAACCCATAAACAATACG 567817
567818GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACAGTGGTCAGATATGTAAATACAATTGGAATAAGG 567883
567884GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACAGTGGTCAGATATGTAAATACAATTGGAATAAGGGAT 567952
567953GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACATGTCGTTTTTAGTGCTTACAAATCCCTATTTCTA 568019
568020GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACAATTGGAATAAGGGATTGCACATAGTTGAATTTAT 568086
568087GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACGGGAAGTCATTTTACTTTAGTGTACTATTACACTA 568153
568154GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACGGGTAAATTAGTAAGAAAATAATTGCCATTTATG 568219
568220GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACATAGAACAATTTGAGTATATCACAGCTAAAAAATTA 568287
568288GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACAGAATTGCAATTGTAAAGCCGATCATAAAATAAC 568353
568354GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACAGCTATTCAAATGACCTTGAACTATCCATAGAAGCG 568421
568422GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACATATATAAGAGTTTATCGTGGTTTTGATTATGGA 568487
568488GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACAAAGCATCATATCTCTATCGCTTGTCTCCCCGGTCTTAA 568558
568559GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACAAAGAGGCGAGAATCCTTGTGATGGGTGCAATATG 568625
568626GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACTGCTGTATTGCCAGAAGATGTTAGCCAAAATGAA 568691
568692GTCGCACCCCATACGGGTGCGTGGATTGAAACTTGGGTGGGGAAATTCTGACTGTTTACCAGGCTAT 568758
568759GTCGCACCCCATGCGGGTGCGTGGATTGAAACTCACAAGTGAGCCGGGTCTTGTCGCCCCGGGTCTCG 568826
568827GTCGCACCCCATGAGGGTGCGTGGATTGAAAC568858
Left flanking sequence : Till position 564720 (length bp)
TGGTTTTCTATTCTATTAATGGAGCCAATTTTATAAACCCCTTTGTTTTCGCGGATACAATGCTTGGGAA
TCCCAATGTATAGCAATTAGTAAAGTAACA
Right flanking sequence : From position 568858 (length bp)
CGTCAGTGATAGTACCTCTCAAAATATCCCTAAACAGTTGCGGTGGAGCAACTTGCAGCTCTGTTTATGA
TGATCGTGGGCTCCTCGTTTTATAAAATTT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp