Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_008553_15                                                                                                                 top


Strain : Methanosaeta thermophila PT RefSeq :NC_008553 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_008553_15
DR consensus (37 bp) : GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACNumber of repetitions :97
Begin Position : 670839 End Position : 677982

670839GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACTTTCCGGATTAGAATAATAAGGAACTTCCGGTACGGG 670912
670913GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACGGTATACTAAGCGTACCGTTCGTCTCAACATCGACTA 670986
670987GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACACACCATATGCTCCGGGCAGAGGAGCATGTTCACACT 671060
671061GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACCCAGTCCTCCTCCTCAGGAGGACTGGCTTTTTCAAA 671133
671134GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACCACAATAAATCCCCCTTTGAAAACGAGTTCAAGC 671204
671205GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACTATGTAGCTGCATATCTACACCTCCACGGATATAAGAG 671279
671280GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACTCTTCTGGCTCTGGCACGGCGAGAACTATCTCGCCGT 671353
671354GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACTCCAAATTACCAAGACAAACATGCTTGTCATGGGTG 671426
671427GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACCTGCGAACTTTGCCATGAGCACCTCTTCGTGAGGTGCT 671501
671502GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACGATGATTAATCTCATAACTGGTGAGATTTTCGACTCTC 671576
671577GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACCCTGTTGATGGTGCTCAGTGACGTTTCGATAGAAGA 671649
671650GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACAACTGATTTCCTTGTCGGCAAATTTGTTGTTGTAGA 671722
671723GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACCCTCCTAGCCCTTTATTCGCTGGCTGGAGCTTCTGCT 671796
671797GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACTACAATTCCTTCCCGCACTCTGAGCACCTCACGAA 671868
671869GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACAGATGAACTGATACCAGTTCACCTCGGTCGTTTCGA 671941
671942GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACGGAAATCCCAGACCCCGCTGAGTGTATCTTTCAGTT 672014
672015GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACTCCATTCTCGAGCGGAAACGCGCTCGGGCCGAGGA 672086
672087GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACACTGCCTGCTGCTCAAAGCCGGCGAAGGTGAACCTG 672159
672160GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACAGGTATCAGGAGACCTGCGGAGCAAGTACACTCCAGG 672233
672234GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACCCGACGATTTTGACTCAAACCAAGCGGTGTATGTCGAG 672308
672309GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACTCGTTTTTTGTCGCGCGCACAATCTCACGATACCAACATCATCAA 672390
672391GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACCCAGCAGCGATCTTACCTCTGAGCAATACTCGCCGC 672463
672464GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACATGAACTCATCCGAGCGATTCCTGTAGATCTGGCCG 672536
672537GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACACTACTCCTTTGTCTGGAAGATCCAGCATTTACTT 672608
672609GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACTGGCGTCATCAGAATAACCAAGAGCTTTCATTAGA 672680
672681GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACATTAAATCCTTATCCAGCCTGGTTAAGCCTTACGAT 672753
672754GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACATCTACTAGCGTCGCTTGCGGCGCAAGTAGATATAGT 672827
672828GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACAAGAATTGTAACTCGTATTAATGGGGCAAATCAA 672898
672899GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACTCTCGGTTAACGGCGAGATAGTCCTCGCCGTCCCAA 672971
672972GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACTCCTACGCCATACGGCTAGCGTGAAAAAAAATGCCGTA 673046
673047GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACCGCCTCCCAGTTCTCGTCGTTCCATACTGTCTCAG 673118
673119GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACAAGTTCCAGGTACTTCTCCTGTCCCGGTGGAATGAT 673191
673192GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACAAAGATGTCATGATCGCATCGGTGATCGGCTCGGT 673263
673264GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACACAGCTTAGCGGTCTTGTTCTGGCCCGACAGCGCCTCCTCCTG 673343
673344GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACCCTCATCGGGTACTGGTGAGCAGCCCTCGCATCCT 673415
673416GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACGATTTGCCCCTGGGCATATCGGATCACTATCTGAT 673487
673488GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACTCACGAACATGTACCGACTGCGGCGCTTCACCCGC 673559
673560GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACCGTCATTCACGTTCTCCTACCCGATAATTCCCGGGA 673632
673633GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACATCTCGCTCAATGTCAGAGACGCTCTAGTATCTGGA 673705
673706GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACTCGAGGAGGTGAGAGGACGGCTAAACTGCGACGTG 673777
673778GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACCCGACTTGATTCAGATGAGAGTCGGATCTTCTGGGA 673850
673851GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACTTTGGTTCTGGTGCTGTCATTTTTTTCTCCTCCACGG 673924
673925GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACTATTTAGATTTATTTGAAGGCCAGCGGCTCCAGCCAG 673998
673999GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACATGTCTCCGACAACTTGCAACGGATAATCATTACCAA 674072
674073GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACTGACCTGGACTAAATTTGACATGTCGAAGGAGGAGGA 674146
674147GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACATCACGGCTAGGTAGCCTAAATACTCCTTTTGGT 674217
674218GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACCCTCCAAATACCATATACGCATTATTGGTATATAAAG 674291
674292GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACACCTAATGCAGCGGCTCGACAAAGAAGTGCTCAGG 674363
674364GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACGAGCGCAAAGCACGAGATGCCTTCTTCAGGCGGGAG 674436
674437GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACTTATGTTCCGGTCCACGTACCGGTATGGTCGTGAAAG 674510
674511GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACACAATCTTCTATTTCGCTGCGCACGCCAGCAACGA 674582
674583GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACACGCGCAGAGGATAACGGAGCTCATGACCGTTCCGA 674655
674656GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACCGAATTCTCTGAGCATAAGTGATATCAAAAAAATATA 674729
674730GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACTATTTAGATTTATTTGAAGGCCAGCGGCTCCAGCCAG 674803
674804GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACATGTCTCCGACAACTTGCAACGGATAATCATTACCAA 674877
674878GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACTGACCTGGACTAAATTTGACATGTCGAAGGAGGAGGA 674951
674952GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACCGCCCACAGCGATAGGTTTTCGAATAATGAAAAAGCG 675025
675026GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACACAGAATCTTCGACCATGATCAGGAACTCATTCATT 675098
675099GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACGCAATTTTCCAGCATGCATCACAACAGAATCACGAA 675171
675172GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACTATGGAGACTTCTGGAAGAAACCCTCTCAACACTCTC 675245
675246GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACTCGTCAGGGCATTCGCCAGGCATATGCTGTGTGTC 675317
675318GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACTCCGCCTGGCTCCACCTGCGACGGCGACCATTCAGT 675390
675391GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACCTTTCTGCTACGATGGGGGGTGTCACGATCCACGT 675462
675463GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACTCTCCAGCAGACTTTGCGACAAGCTCTCCAGTCTGC 675535
675536GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACTGACACCTTCATTATATAATACAGAGCATAATATGG 675608
675609GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACTGTTGAATACTGTAAGAAGAACAATCTCGCATATA 675680
675681GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACCGGGATACGTTCAAGCGATCAGCGGATGGAATGAAGC 675754
675755GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACTATACAATGAAAGTCTATATGGTAAATAGAGGCCCG 675827
675828GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACCGCATAAAATGCGCATGTTCTAAAAATAATCCCAAGC 675901
675902GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACATCTCTGATGCAGGAGGAACGGTCGCAACATCCGG 675973
675974GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACCGAACAACTTTAAGATCTGTACGGAACTCGGTCTCAG 676047
676048GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACACTTGACTTTTGTATCCAACCAACACATCTTTCGAT 676120
676121GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACACGATTGATACGAACGTATTCTGAAAGGATGAAGAT 676193
676194GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACTCCTTGCAAATCTCCACAGATCGAAGATCGAGGATTGA 676268
676269GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACTCCTTATTAGGATGTGTTCAACGCCGTCGGCATT 676339
676340GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACCGAACGCTCTGGTCTTTGAGCGCTCGTAACTATTTT 676412
676413GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACAAATTCCAGCCCAGGATGGGCTGAAGGCGCTCATCC 676485
676486GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACCCCGAATGAATTCACCGTATATGGTACATCGGGAATT 676559
676560GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACTCGCATTTAATGTGTATCGTACACACTTGAAGCCGGA 676633
676634GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACCTCCTGGGGATACGCCCCATAATATACGTATACGTCAT 676708
676709GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACCATCGAGTGGATAAAAAAGACACTCGATGACGAGGG 676781
676782GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACTATATTTCCCTCTCGGGAGACTCGGGAGAATTACA 676853
676854GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACTGCATCCAGCGCTTCTGCATCATCAAAGCAATTCGA 676926
676927GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACACGCTGCCTTCGATATCATGTCGGCGACATGCTTGT 676999
677000GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACTACACAGCCCTGAGCCAGCGGGTCTCGGGGGCTG 677070
677071GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACTCGAAAACGTTGTCAGCGTGCCCAGTGAACCTCCAAC 677144
677145GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACACAATTTAGGAAAAAAAAAAA677202
677203GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACCGGACACAATCGGGTGGACAAATCTGCTCATTCAGTTCTG677279
677280GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACTATGAATCGGATGCGCGACGCGATAGCATCGCTATCTG 677354
677355GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACATCATACAGACGTGTTGCGTGTTGATTACAGAAACAAG 677429
677430GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACCGCCATTCGAAATTCGTGGCGCGGGGGAGCCCTGGA 677502
677503GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACTGTCACACAAAACGCGAAATCAATACCGGTATCTACAA 677577
677578GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACCTGCGTATCTCCACGCACTGCACGGGTTGTCGAAAT 677650
677651GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACCCTCGACAACCTGACCGTTCTTCACTACTGCCTGAA 677723
677724GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACGCCCATATCTCTTCGTGATGCTCCGCGGTCCTGCTG 677796
677797GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACAGCAGCATCTTTTTTCACCTCATGATATCATTATGAC 677870
677871GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAACTTTCTATACTGGGGATGTTGTACTTCCTTGCCTTCCTT 677945
677946GTCGAAGAGCGAGTTCCAGGAAAACAAGGATTGAAAC677982
Left flanking sequence : Till position 670839 (length bp)
AATTTATAAAGGGTTCGATAAATTCCACTCATGCCAGAGACCCCCTCGAAAAGGAGATCTCCAAGGGGAG
ATCTGCCAAAAAGAACGAAAAATCGCCGCT
Right flanking sequence : From position 677982 (length bp)
GAACGCGCGGCTAAGGCGGCGTCACATCGACCACCTGCCCGGGCCTGTACGCAGGTGTGTGCGACGCGAC
GACGACCGCGCCGAGTCGGGGGTCAAAAAC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp