Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_008553_32                                                                                                                 top


Strain : Methanosaeta thermophila PT RefSeq :NC_008553 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_008553_32
DR consensus (37 bp) : GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACNumber of repetitions :60
Begin Position : 1696036 End Position : 1700457

1696036GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACTGAACGGAGATGTAAGATTTGTGGGGTTCTGCTGG 1696107
1696108GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACTGCGCTGGATGTCGCGGGAGAGCTCATGGTGGATCTGG 1696182
1696183GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACTGATCGAGAATTTGACCTCCACGGACCGCTCGGACATC 1696257
1696258GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACTTCGATGACACGACAATGTGGAGGTGGCACGAAGGAA 1696331
1696332GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACTAAGATTCTTCAGACGATCTGTGTCATTCGTGATTT 1696404
1696405GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACCTACCACCGGAGCATGGAGACCGCTTAGAATCAAT 1696476
1696477GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACTGGAGGATGACCTGGGATATGTTATACGATTCACTGA 1696550
1696551GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACTAAATGCCACAATTGCGGAGAGGTTTCGAAGTTCGA 1696623
1696624GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACCGAATCCCGACTGGAGCACTATAAAATTCTGTTCAAT 1696697
1696698GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACTAACCCTCTTCACCCATGCGCCCATTGCTACCTCGCTC 1696772
1696773GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACTCAGTTCCCTTTTCATCGGGATTCGCCTTGCAACAAG 1696846
1696847GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACCTGTCTGTCTTCGCAGTTATCAGCGCAGCATGTGAAC 1696920
1696921GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACTGTTTTGGAATTCCGACAATGACGGGCACGGTTCAGGAT 1696996
1696997GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACAGCTCCATCGCGCACAATCCGACTGACCAATGCCTTATC 1697072
1697073GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACTATTCGTCGGAAACTCAGGACAATTCGAGCATATCTCGA 1697148
1697149GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACCATTAAAGCAGTCTTGAGATCACCCTTCACAGTCTT 1697221
1697222GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACCGGAAGGCCAACGGGGAGCCATTCGTCGGCGACGACGAA 1697297
1697298GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACAACCCCTTGGGAATGGCAAATCTCCAGACCCCAAAA 1697370
1697371GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACTCTGTAGTAGTCGCTGGAGAATATCACAGGGATCTCGTTGT 1697448
1697449GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACAACATTCAAAATGGATAAAGCCGGTCCGGAATACATT 1697522
1697523GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACCAAGAGTTTCCTTGATCTCATCAATAATTTTATACAGTT 1697598
1697599GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACCTACTGGTGGATCGAAGAATGTTACTCCAACATGCAC 1697672
1697673GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACAAATACTCCGCATCGTGATAATGAATATCCCCAGATGT 1697747
1697748GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACCTGGTATGACAAAGGTAACGATTAAATGGGATAAATC 1697821
1697822GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACTGCGGCGGTTGGTGCAACGGTTACCGGTGGAGTTGT 1697894
1697895GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACTATTCCATCTAGATCAACCTCATCAAAGTTTTTATTC 1697968
1697969GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACCAATAAATCCATCGGATGTTATTACGTTCATCTAAA 1698041
1698042GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACAAATATTTCTCTTCTCATTCAATGATCTCCAAACCCC 1698115
1698116GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACGGGTATTTCTGGAACGGAAGCCGCTACTCAATTGAGGT 1698190
1698191GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACTGGATGTTTTGAAGTCAGGAGGTGCGTCAGATCTCGGG 1698265
1698266GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACTTAACGACTTCCTCAACGGCATCCTGAGCTTTCGCGAT 1698340
1698341GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACTATTATCTCAAAATCGTAGCGCTGTCCGGCCTGAAGAG 1698415
1698416GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACCATATGATGTACTCGTGCCTATAGCTGATTACCAGGGT 1698490
1698491GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACCAGGCGAATTATCTTCATATCTTGCCTCCAAGTTATATA 1698566
1698567GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACGCAAAAGATATTACGTGCCCGCGGCCGGACATCATAAC 1698641
1698642GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACTATACATGTCACCGCGCTTTGATTACCGCATACACA 1698714
1698715GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACTATGATATGATTATGCATATTATTGAGATATACATATA 1698789
1698790GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACTTGGGCGAGTCTCGAGGCGGAACCCCGCCTCGGAAAA 1698863
1698864GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACGCATCTCATTTTGCATCAGCTCCTTACAGAGGGAGCTGAT 1698940
1698941GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACCAATCAGCTCACATACAATTAGAAATCATACAAACA 1699013
1699014GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACTGATGTGGTATTCCTGAGTACCAGCGGGAGTTGGT 1699085
1699086GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACTATAACTTTCTAACTCATCTTTGAGATCACTCACCA 1699158
1699159GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACAATTTAATTTCGTCGAGGATCATATCAACTTTTTCCAAA 1699234
1699235GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACAAATATCTCGGAGGAGAAAATAAAATCGAAGTGAA 1699306
1699307GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACTCGACGTAATCCGGACTGCATACCCATGCCATTCGATT 1699381
1699382GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACAAGACAAGCTCGTTTGATGGATAATCCGCGCCCAGCTC 1699456
1699457GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACGAGTGAGATGGCTCAGAAGGATTACTATGAGATACTCG 1699531
1699532GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACTCGAACAACGACTCGCCAGGAGCCGACTTCGCATGG 1699604
1699605GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACGCATTGCATGAATCGAATTATCCGTATCTGCATCTTTC 1699679
1699680GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACCTGTCCCCGTTCAAGTATGGTTATCATGGACTCCAGGG 1699754
1699755GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACGTCCAATATTCATCCCCGCGCGGCTGTACGACAATCCC 1699829
1699830GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACTCCCGGATTCCGTGGAAGTGCTCCTGCAGGCATAGGT 1699903
1699904GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACAAAATTTTCAATAAATCCATCTCTGGTCCTTACTCGCAT 1699979
1699980GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACCGACTCCGGAGGCCGGCATGCTCCAGCCAGCGGAGCAAA 1700055
1700056GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACCCTGACGCATACTGGTAGTATGCGTCATCTCTATACA 1700129
1700130GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACATATTGATGGATTCATGGAAGTACGATGCTGAGAAGGG 1700204
1700205GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACCTGCTCACGCGGGCATACTTTCTGGCTGGCTCTGAGGT 1700279
1700280GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACTCGTGATTCCGCCATCCGTAATACTCTTCCTCACA 1700351
1700352GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAACCCGCCCATTGCAGACTTGAATGCGGAGATGAG 1700420
1700421GTCGCAACGAGTGAGAAAACCCGATAGGGATTGAAAG1700457
Left flanking sequence : Till position 1696036 (length bp)
TCTTTTTAAAGGCTGTGTACGCAAGAGGTTCAAGATTTTAAGGTCGAAATCAATGCTCTCAGAAAGCTTT
AAGTCGAAAAAGAACCATTTCAGCTATGCC
Right flanking sequence : From position 1700457 (length bp)
ATAGGGATTGAAACGTAGAAATTCTCACAGAAAGAGCTTTCCGGTGATTGTTATCCTTACCTCCTTCGTC
TTGCCCCTTTGTGTTACATCCACCGCCTTG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp