Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_008609_2                                                                                                                 top


Strain : Pelobacter propionicus DSM 2379 RefSeq :NC_008609 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_008609_2
DR consensus (29 bp) : CGGTTCATCCCCGCGCATGCGGGGAACACNumber of repetitions :44
Begin Position : 2524542 End Position : 2527193

2524542CGGTTCATCCCCGCGCATGCGGGGAACACAACAACGTCAATTCCTAGCCCGGCTGCAACAT 2524602
2524603CGGTTCATCCCCGCGCATGCGGGGAACACCCCCGGCTCAACCTGGGGAACCCTGGAAGCGA 2524663
2524664CGGTTCATCCCCGCGCATGCGGGGAACACAAACCTTTAACCAAAAGAAAGAAAGAAACCGC 2524724
2524725CGGTTCATCCCCGCGCATGCGGGGAACACCCTGGTCGCCTCGGTGCCAATTCCGGAAACGT 2524785
2524786CGGTTCATCCCCGCGCATGCGGGGAACACCTGCTGCGTATGCTGTCGCCATGTTTGCCATC 2524846
2524847CGGTTCATCCCCGCGCATGCGGGGAACACTATAATCCTAGCAATTTCTCCTTTAAATTTAC 2524907
2524908CGGTTCATCCCCGCGCATGCGGGGAACACGGAGGACGGTGCCTCGGCTAAGCCGTTGACCC 2524968
2524969CGGTTCATCCCCGCGCATGCGGGGAACACCTGACAGAAGAGTTCTCAACGAGAGAGGACAG 2525029
2525030CGGTTCATCCCCGCGCATGCGGGGAACACTCGCGAATCATCGCCATTGTAGGAGAATACTG 2525090
2525091CGGTTCATCCCCGCGCATGCGGGGAACACGTATGTGGCTATGGGATCGCCCGTAACATCCT 2525151
2525152CGGTTCATCCCCGCGCATGCGGGGAACACGCAAACGCCCATTTGATAGCCGCCGCACCTGA 2525212
2525213CGGTTCATCCCCGCGCATGCGGGGAACACGTTTGAAATCGCGCAAATCATGCCTGAAAGAC 2525273
2525274CGGTTCATCCCCGCGCATGCGGGGAACACTTCCAGCAACCGCTTGATCACGAAAACCTCAC 2525334
2525335CGGTTCATCCCCGCGCATGCGGGGAACACCTCTCCAGCATCCCCCGGACACACGCGGCGGA 2525395
2525396CGGTTCATCCCCGCGCATGCGGGGAACACCCACGGACACACCAGGAACTAAAAAATATTCG 2525456
2525457TACTTCATCCCCGCGCATGCGGGGAACACCCCCTGTATGGGGCGGGCGTAGTTTTCCAGCA 2525517
2525518CGGTTCATCCCCGCGCATGCGGGGAACACGGTGAGCGGTTGACCGATTTTCGGAGCACCCG 2525578
2525579CGGTTCATCCCCGCGCATGCGGGGAACACCCTTGCGGTCAATGGTTTCTACGTTGTTTGGT 2525639
2525640CGGTTCATCCCCGCGCATGCGGGGAACACTTCGCTATACCCGTGCCGAGCGCAACATCCAC 2525700
2525701CGGTTCATCCCCGCGCATGCGGGGAACACTCGGTCCAGAGATCGGTGCCGGTGAGGGTGAT 2525761
2525762CGGTTCATCCCCGCGCATGCGGGGAACACAGAAACGCGATCAGTCAACCCAACTAAAACAC 2525822
2525823CGGTTCATCCCCGCGCATGCGGGGAACACTCTGGTTCTTGCTTCATTCCATGATCAGGCGT 2525883
2525884CGGTTCATCCCCGCGCATGCGGGGAACACGTGTCCATCAGGTCGGCCAGGTCCTGACCCAG 2525944
2525945CGGTTCATCCCCGCGCATGCGGGGAACACATGTCGTCCTTGGTGGTGTCGCCGTGGAAGAC 2526005
2526006CGGTTCATCCCCGCGCATGCGGGGAACACGTTACGTTGCGACAACGCCGACTATCAACAAT 2526066
2526067CGGTTCATCCCCGCGCATGCGGGGAACACTTCATGTTATATCGATTCGTTATATGGATTGG 2526127
2526128CGGTTCATCCCCGCGCATGCGGGGAACACTCTCAAGGCCAATGGCGCTGCCATCTCGCGTT 2526188
2526189CGGTTCATCCCCGCGCATGCGGGGAACACATTTACTGACTGGTGCCGCTCTGTGGGCGGGA 2526249
2526250CGGTTCATCCCCGCGCATGCGGGGAACACTGTGTAGCAGACAGTAGGATATCAGGGATGGA 2526310
2526311CGGTTCATCCCCGCGCATGCGGGGAACACTTACATGAATACATCATTATTACCTACAGGCG 2526371
2526372CGGTTCATCCCCGCGCATGCGGGGAACACTTTGAACTGGTAGCCGCCATCGTCGCCGCCAA 2526432
2526433CGGTTCATCCCCGCGCATGCGGGGAACACAATGGTCCGATTTCGCCAACTCTGGATCGGTC 2526493
2526494CGGTTCATCCCCGCGCATGCGGGGAACACGCTCAACTTTTCGGGGACATGCAGGTGGGCAA 2526554
2526555CGGTTCATCCCCGCGCATGCGGGGAACACTAAAAACTGCCGTTGGGTTTTCCTTCCGAGTT 2526615
2526616CGGTTCATCCCCGCGCATGCGGGGAACACTGGTTACGTGTTACAAAGCCGATGTGTTTTTA 2526676
2526677CGGTTCATCCCCGCGCATGCGGGGAACACAGTACCGTATAAATAGCCCAAATAATAACACC 2526737
2526738CGGTTCATCCCCGCGCATGCGGGGAACACCCTTGAGCAGGTGTTCGGCCTCCATGATGTCC 2526798
2526799GGGTTCATCCCCGCGCATGCGGGGAACACGACCATCGCCGCGCGCCTGGGGGTAAAGCCGG 2526859
2526860GGGTTCATCCCCGCGCATGCGGGGAACACAGAGTAAGCCCGTATTTCAGACGTAGTGCTTT 2526920
2526921CGGTTCATCCCCGCGCATGCGGGGAACACGAACTTCCTGATGGTGGTCGGTTTCGTCTCCG 2526981
2526982AGGTTCATCCCCGCGCATGCGGGGAACACTCGATCTGTGGCGCTGTCTCCTGACCAATGGG 2527042
2527043CGGTTCATCCCCGCGCATGCGGGGAACACCCAGAGTAGGCCCACGAGGTGCGTTTTTGCTA 2527103
2527104CGGTTCATCCCCGCGCATGCGGGGAACACAGATACCCACCATTATAGGGAGTAGTCCATTG 2527164
2527165CGGTTCATCCCCGCGCATGCGGGGAACAC2527193
Left flanking sequence : Till position 2524542 (length bp)
ATGGGGAACAGCGGGCGGCCATGTGGGGAGGGGCCCCATGGGGGGCGGCCACATGGGGCCGCCCCTACTG
GCCCTTGGTCATCTCGTTCTCAAGCCCCCG
Right flanking sequence : From position 2527193 (length bp)
ACTTCCTCTATTTCCTCAAAATAATTGAGCTATTTCATTCATTAAACAGCCACCAACTTTTCCCCCTCTA
AACGGCCCTTGATGAGCAACAAAACTCGAC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp