Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_008701_3                                                                                                                 top


Strain : Pyrobaculum islandicum DSM 4184 RefSeq :NC_008701 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_008701_3
DR consensus (25 bp) : CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACNumber of repetitions :3
Begin Position : 1404032 End Position : 1404192

1404032CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACCAGAACACGTCTGGGAATATCATGATGTCCTCCAGTTCCCAA 1404098
1404099CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAACTCAAAAAAGACGTGCTTGTCAGAGTACCCAACTATCCCCCTCCT 1404167
1404168CCAGAAATCAAAAGATAGTAGAAAC1404192
Left flanking sequence : Till position 1404032 (length bp)
GGAGAATGTGTGAATGTAAAGGGGCGTTTGAAAGCGACCCCCGAGGGAACAAAAAACCACGAAAAAACTT
AAAAACCCAAAAGATCCATAGACACAAGCC
Right flanking sequence : From position 1404192 (length bp)
ATCATGTGCATAATCCACCTTAAGTTTGTCTTTGTTGTCAGAATAGTAGAACTGTGCGGTGGCAGTTTCT
CAATTGGTGGTGGTTTAGCGCGGGGTGGTG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp